Dinamiski risinājumi organizācijām

Šeit mums nav gatavas receptes,
tomēr ir pieredze dažādām vajadzībām

Pasākumu organizēšana

Mūsdienīgi korporatīvie risinājumi izglītošanai, informēšanai, iesaistei, sadarbībai

Mācību risinājumi

Uz rezultātu pielāgoti mācību risinājumi - mācību programmas, semināri un konferences

Pārmaiņu vadība

Vadības procesu audits un pilnveide personāla attīstībai, pārdošanas veicināšaaai, kvalitātes vadībai

Mūsu jaunākie projekti
Conference: Making sanctions work: The way forward in 2024
The Financial Intelligence Unit of Latvia
Augstskolu padomju loma organizācijas stratēģiskajā vadībā: sasniegtais un nākotnes izaicinājumi
Izglītības un zinātnes ministrija
Konference: Skolu digitalizācija: Vienlīdzīga piekļuve zināšanām un izglītības resursiem
LR Izglītības un zinātnes ministrija
Konference: Klusums klasē
Konference: Labā prakse autisma jomā
Valsts policijai 105
Labāko darbinieku godināšanas pasākums
Rīgas metropoles areāla mēru forums
Rīgas metropoles areāla konkurētspēja mūsdienu apstākļos
Sabiedrības iesaistes pasākums
Iedzīvotāju viedokļu un priekšlikumu apkopšana par apkārtējās vides attīstību
KONFERENCE: Apvārsnis Eiropa: Latvijas ceļš uz zinātnisko izcilību
Latvijas dalības izvērtējumu programmā "Apvārsnis 2020"
LIAA Radošo industriju inkubatora programmas noslēguma pasākums Rīgā
Inkubatora absolventu sumināšana
Projekta „DESIRE” partneru seminārs
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
A European perspective on governing and leading higher education institutions
Expert seminar of the European University Association
Trešo Eiropas spēļu sportistu svinīgā sveikšana
Trešo Eiropas spēļu dalībnieku cildināšana
Starptautiskas zinātniskā konference Biotehnoloģiju jomā
Organiskās sintēzes institūts
Izglītības un zinātnes ministrijas stratēģiskais rīts
Stratēģiskās plānošanas pasākums darbiniekiem
Gada balva sociālajā darbā 2022
Labklājības ministrijas balvu pasniegšanas pasākums
Starptautiskā skolēnu lasītprasmes novērtēšanas pētījuma PIRLS 2021 rezultātu prezentācija un ekspertu diskusija
Rezultātu paziņošanas preses konference
Fokusēti mācību risinājumi

Organizāciju, personāla, projektu vadītājiem un procesu plānotājiem un īstenotājiem

23
aprīlis
Izcilas klienta ​pieredzes veidošana
23
aprīlis
Kā sabalansēt ražošanas un iepirkumu procesus mainīgos tirgus apstākļos | DDMRP metode
24
aprīlis
Agile pieeja procesu vadībā. Saprast + Izmantot
24
aprīlis
Produktīva ražošanas vadīšana
25
aprīlis
Noliktavas procesi un to optimizācija
10
maijs
Laika plānošana | Sistēma. Prioritizācija. Motivācija.
14
maijs
Treneru sagatavošana (Train the Trainer)
14
maijs
LEAN un vadītprasmes efektīvam maiņas vadītājam
15
maijs
Darījumu sarunas | Kā panākt rezultātu
23
maijs
Dažādības vadība | Iekļaujoša vide komandā un organizācijā
24
maijs
Publiskā komunikācija | Kā būt efektīvam, pārliecinošam un dabiskam
5
jūnijs
Efektīva struktūrvienības vadīšana
11
jūnijs
Rakstiskā komunikācija | praktiskie padomi un rīki
18
septembris
Biznesa simulācija Decision Base
30
oktobris
Cilvēkfaktora pārvaldība ar Structogram®
13
novembris
Projektu vadība | Rīki. Principi. Digitalizācija.
26
novembris
Finanses nefinansistiem | Kā vieglāk izprast finanšu informāciju stratēģisku lēmumu pieņemšanā
Digitālais saturs

Komunikācijas platformas, dinamiskas interneta vietnes, audio-vizuālo materiālu izstrāde un straumēšana

Lietišķo izdevumu veikalā
Jaunas metodes, lai turpinātu veiksmīgi iesākto

€45,00

BEZMAKSAS PIEGĀDE
Pārmaiņu vadība

Vadības procesu audits un pilnveide personāla attīstībai, pārdošanas veicināša, kvalitātes vadība

Kompetenču novērtēšanas un attīstības centri
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Pārmaiņu vadības ieviešana
CE marķējuma izvietošanas tiesības
360 grādu novērtēšana vadītājiem un vadības komandām
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Efektivitāte, Lean, 6 Sigma
Energoefektivitāte
Funkciju audits
Darbnīca: Špikeris darbā ar klientiem jeb klientu pieredzes kartēšana