Dinamiski risinājumi organizācijām

Šeit mums nav gatavas receptes,
tomēr ir pieredze dažādām vajadzībām

Pasākumu organizēšana

Mūsdienīgi korporatīvie risinājumi izglītošanai, informēšanai, iesaistei, sadarbībai

Mācību risinājumi

Uz rezultātu pielāgoti mācību risinājumi - mācību programmas, semināri un konferences

Pārmaiņu vadība

Vadības procesu audits un pilnveide personāla attīstībai, pārdošanas veicināšaaai, kvalitātes vadībai

Mūsu jaunākie projekti
Augstskolu padomju loma organizācijas stratēģiskajā vadībā: sasniegtais un nākotnes izaicinājumi
Konference: Klusums klasē
Konference: Labā prakse autisma jomā
Valsts policijai 105
Labāko darbinieku godināšanas pasākums
Rīgas metropoles areāla mēru forums
Rīgas metropoles areāla konkurētspēja mūsdienu apstākļos
Sabiedrības iesaistes pasākums
Iedzīvotāju viedokļu un priekšlikumu apkopšana par apkārtējās vides attīstību
KONFERENCE: Apvārsnis Eiropa: Latvijas ceļš uz zinātnisko izcilību
Latvijas dalības izvērtējumu programmā "Apvārsnis 2020"
LIAA Radošo industriju inkubatora programmas noslēguma pasākums Rīgā
Inkubatora absolventu sumināšana
Projekta „DESIRE” partneru seminārs
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
A European perspective on governing and leading higher education institutions
Expert seminar of the European University Association
Trešo Eiropas spēļu sportistu svinīgā sveikšana
Trešo Eiropas spēļu dalībnieku cildināšana
Starptautiskas zinātniskā konference Biotehnoloģiju jomā
Organiskās sintēzes institūts
Izglītības un zinātnes ministrijas stratēģiskais rīts
Stratēģiskās plānošanas pasākums darbiniekiem
Gada balva sociālajā darbā 2022
Labklājības ministrijas balvu pasniegšanas pasākums
Starptautiskā skolēnu lasītprasmes novērtēšanas pētījuma PIRLS 2021 rezultātu prezentācija un ekspertu diskusija
Rezultātu paziņošanas preses konference
Fokusēti mācību risinājumi

Organizāciju, personāla, projektu vadītājiem un procesu plānotājiem un īstenotājiem

6
marts
Projektu vadības pamati
7
marts
Efektīva vadītāja ABC
7
marts
Izaugsmes grupa vadītājiem. 6 nodarbību cikls
21
marts
Efektīva laika plānošana un darba organizēšana
16
aprīlis
Pārliecinoša uzstāšanās un ideju pārdošana ©
23
aprīlis
Izcilas klienta ​pieredzes veidošana
24
aprīlis
Agile pieeja procesu vadībā. Saprast + Izmantot
14
maijs
Treneru sagatavošana (Train the Trainer)
14
maijs
Kompetenču pieeja personāla vadībā. Kompetenču intervija
Digitālais saturs

Komunikācijas platformas, dinamiskas interneta vietnes, audio-vizuālo materiālu izstrāde un straumēšana

Lietišķo izdevumu veikalā
Jaunas metodes, lai turpinātu veiksmīgi iesākto

€45,00

BEZMAKSAS PIEGĀDE
Pārmaiņu vadība

Vadības procesu audits un pilnveide personāla attīstībai, pārdošanas veicināša, kvalitātes vadība

Kā vadīt biznesu digitālajā laikmetā?
Energoefektivitāte
Uzņēmumu finansējuma piesaistes iespējas šodienas Latvijas esošajā finanšu vidē
Kā vadīt savas un citu emocijas?
360 grādu novērtēšana vadītājiem un vadības komandām
Efektivitāte, Lean, 6 Sigma
Kompetenču novērtēšanas un attīstības centri
CE marķējuma izvietošanas tiesības
Funkciju audits
Darbnīca: Špikeris darbā ar klientiem jeb klientu pieredzes kartēšana