Dinamiski risinājumi organizācijām

Šeit mums nav gatavas receptes,
tomēr ir pieredze dažādām vajadzībām

Mārketings

Mūsdienīgi korporatīvie risinājumi izglītošanai, informēšanai, iesaistei, sadarbībai, e-komercijai

Zināšanu vadība

Uz rezultātu pielāgoti mācību risinājumi - mācību programmas, semināri un konferences

Pārmaiņu vadība

Vadības procesu audits un pilnveide personāla attīstībai, pārdošanas veicināšaaai, kvalitātes vadībai

Mūsu aktuālie projekti
Fokusēti mācību risinājumi

Organizāciju, personāla, projektu vadītājiem un procesu plānotājiem un īstenotājiem

19
aprīlis
Projektu vadības pamati
20
aprīlis
Ievads ilgtspējā & ESG. Galvenie jēdzieni, koncepti, to nozīme
25
aprīlis
Pārliecinoša prezentācija ©
27
aprīlis
Efektīva laika plānošana un darba organizēšana
18
maijs
Līderības prasmju attīstības programma
Digitālais saturs

Komunikācijas platformas, dinamiskas interneta vietnes, audio-vizuālo materiālu izstrāde un straumēšana

strategiska_vad
Lietišķo izdevumu veikalā
Stratēģija ir veids, kā sasniegt biznesa mērķi

€26,00

BEZMAKSAS PIEGĀDE
Pārmaiņu vadība

Vadības procesu audits un pilnveide personāla attīstībai, pārdošanas veicināša, kvalitātes vadība

CE marķējuma izvietošanas tiesības
Testi kandidātu atlasei
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Kā vadīt biznesu digitālajā laikmetā?
Energoefektivitāte
Uzņēmumu finansējuma piesaistes iespējas šodienas Latvijas esošajā finanšu vidē
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Kompetenču novērtēšanas un attīstības centri
Individuālais un komandas koučings
Darbnīca: Špikeris darbā ar klientiem jeb klientu pieredzes kartēšana