Dainis Locāns
29267840
Darbnīca: Špikeris darbā ar klientiem jeb klientu pieredzes kartēšana

Klientu pieredzes kartēšana ir kļuvusi par iecienītu rīku jebkuram uzņēmumam, organizācijai vai pat atsevišķam produktam/pakalpojumam, lai vizualizētu, kā norit mijiedarbība ar klientiem un kas ir jāuzlabo.

Kāpēc klientu pieredzes kartēšana ir būtiska?

  • Jūs iegūsiet skaidru priekšstatu par to, no kurienes klients ir nācis un ko viņš cenšas sasniegt.
  • Tas palīdzēs jums saprast, kādi jautājumi mēdz rasties klientam un kā viņš jūtas.
  • Jūs redzēsiet, kā klienti pārvietojas caur pārdošanas piltuvi (sales funnel).
  • Karte parādīs, kā uzlabot klientu servisu, ieskaitot organizācijas digitālo pieredzi (UX) un identificēs nepilnības, kas lietotājiem rada grūtības.

Klientu pieredzes karte, manuprāt, ir viens no visspēcīgākajiem un elastīgākajiem produktu un pakalpojumu dizaina rīkiem. Karte izskatās kā diagramma, kas parāda jūsu klientu nosacītos soļus laikā un mijiedarbības punktus ar uzņēmumu, sākot no nepieciešamības līdz atkārtotam pirkumam.

MŪSU darbnīcas rezultātā vizualizēsim saprotamu un viegli uztveramu klientu un jūsu uzņēmuma mijiedrabības modeli, kas ikdienā būs kā rīcības špikeris katram iesaistītajam darbiniekam un vadībai tai skaitā!

  • Klientu pieredzes karte

Dainis Locāns
Dainis Locāns

Uzdod jautājumu ekspertam

vai sazinies par pieejamajiem konsultāciju laikiem pa tālruni

29267840

Saistošas tēmas konsultācijas

Komercizglītības centrs | KIC
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
TRIVIUMS
Kompetenču novērtēšanas un attīstības centri
Šī ir starptautiski aprobēta metodoloģija, kas sniedz individualizētu, padziļinātu un kvalitatīvu vērtējumu par vadītāja stiprajām pusēm, potenciālu un attīstības vajadzībām. Jūs spēsiet daudz precīzāk izmantot savu vadītāju potenciālu, veikt karjeras plānošanu un noteikt attīstības investīcijas.
FORCEO
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Leilands un Putnis
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?
Leilands un Putnis
Energoefektivitāte
Palīdzam izveidot Jūsu uzņēmumam pielāgotu Energopārvaldības sistēmu, kā arī sniegs konsultācijas tās ieviešanā un sertificēšanā.
Leilands un Putnis
Efektivitāte, Lean, 6 Sigma
Taupīgās saimniekošanas Lean, Six Sigma, 5S metodikas vai EFQM Izcilības modeļa izmantošana var kļūt par vērtīgu rīku organizācijas darbības efektivitātes uzlabošanā un turpmāko pilnveidošanās procesu īstenošanā.