Kvalitātes vadība un tās ieviešana

Kvalitātes vadības mērķis ir nodrošināt klienta apmierinātību ar saņemto produktu vai pakalpojumu. 

Ieviešot savā organizācijā kvalitātes vadības sistēmu, Jūs spēsiet nodrošināt klientorientētu biznesu, kas nepārtraukti tiek pilnveidots un attīstīts atbilstoši mainīgajām klientu vēlmēm, tirgus, tehnoloģiju un biznesa vides attīstības tendencēm.

Kas ir kvalitātes vadības sistēma

Kvalitātes vadības sistēma ir uzņēmuma vadības sistēma, kas izveidota atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9001 un ir vērsta uz uzņēmuma darbības pilnveidošanu atbilstoši ISO 9001 Standarta prasībām.

2015.gada septembrī ISO 9001 Standartam tika izdota jauna versija, kurā mainītas līdzšinējās prasības attiecībā uz kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu un uzturēšanu.

Uzņēmumos, kuros ieviesta kvalitātes vadības sistēma, notiekošie procesi ir pārskatāmāki, dokumentācija ir skaidra un saprotama, kā arī palielināta darbinieku izpratne par kvalitātes lomu to darbības efektivitātes paaugstināšanā.

Kvalitātes vadības sistēma palīdz uzņēmuma vadībai un darbiniekiem precīzāk definēt uzņēmuma mērķus un nepieciešamos pasākumus to sasniegšanā.

Kvalitātes vadības sistēmas uzturēšana kā ārpakalpojums

Uzņēmumos, kuros ieviesta kvalitātes vadības sistēma, ir nepieciešams speciālists (kvalitātes vadītājs), kurš seko līdzi kvalitātes vadības jautājumiem un kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanai. Gadījumā, ja uzņēmumā šāda speciālista nav, ir iespējams piesaistīt ārpakalpojumu kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanā.

Ārpakalpojums kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanā nozīmē profesionālu palīdzību un atbalstu kvalitātes vadības jautājumos un konsultācijas kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanā.

SIA “Leilands un Putnis” konsultanti jau vairāk nekā 10 gadus palīdz klientiem atrast un ieviest piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām.

Leilands un Putnis
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Jautā šeit
vai sazinies par pieejamajiem konsultāciju laikiem pa tālruni

+ 371 67315454

Saistošas tēmas konsultācijas

Vides pārvaldības standarts ISO 14001
Leilands un Putnis
Vides pārvaldības standarts ISO 14001
Uzzini, kā izveidot un ieviest vides pārvaldības sistēmu organizācijā, kas nodrošina tās darbības atbilstību likumdošanas prasībām, un liecina par organizācijas spēju pielāgoties mūsdienu vides aizsardzības tendencēm.
Efektivitāte, Lean, 6 Sigma
Leilands un Putnis
Efektivitāte, Lean, 6 Sigma
Taupīgās saimniekošanas Lean, Six Sigma, 5S metodikas vai EFQM Izcilības modeļa izmantošana var kļūt par vērtīgu rīku organizācijas darbības efektivitātes uzlabošanā un turpmāko pilnveidošanās procesu īstenošanā.
Energoefektivitāte
Leilands un Putnis
Energoefektivitāte
Palīdzam izveidot Jūsu uzņēmumam pielāgotu Energopārvaldības sistēmu, kā arī sniegs konsultācijas tās ieviešanā un sertificēšanā.
CE marķējuma izvietošanas tiesības
Jānis Baltačs
CE marķējuma izvietošanas tiesības
CE zīme ir apliecinājums, ka produkts ir atzīts par atbilstošu Eiropas savienībā noteiktajām prasībām. Tā ir obligāta virknei produktu grupu. Lai to drīkstētu darīt, ir jāsagatavo dokumentācijas kopums. Varu palīdzēt to izdarīt.