Energoefektivitāte

 Energoefektivitātes Direktīva 2012/27/ES paredz katrai Eiropas Savienības valstij, tajā skaitā, Latvijai, veikt pasākumus enerģijas taupīšanai. Izvirzīti arī konkrēti mērķi un lai Latvija varētu sasniegt šos mērķus, jāveic pasākumu kopums, tajā skaitā arī organizācijās un uzņēmumos, lai racionālāk izmantotu enerģiju. Šī nav tikai formāla prasība, ceru, ka mēs katrs vēlamies, lai gan paši, gan mūsu bērni un viņu bērni dzīvotu tīrā un drošā vidē. Ikdienā daudzi neesam aizdomājušies, cik ļoti mūsu paradumi un darbības atstāj ietekmi uz vidi, to jūtam arī caur savu pieredzi. Dabas katastrofas – vētras, plūdi, lietavas, sausums – tas lielā mērā ir mūsu rīcības rezultāts. Zinātnieki jau labu brīdi ceļ trauksmi par globālo sasilšanu un dabas katastrofām, kurām viens no iemesliem ir resursu nepārdomāta izmantošana un noplicināšana. 

Mēs katrs varam dot savu artavu racionālākā resursu izmantošanā un tā kā uzņēmumos to izmanto daudz lielākos apjomos, tad šobrīd galvenā uzmanība tiek tieši viņiem. Minētā Direktīva nosaka, ka lielajos uzņēmumos (darbinieku skaits lielāks par 249) obligāti veicams energoaudits. No pienākuma veikt regulārus energoauditus ir atbrīvots lielais uzņēmums, ja tajā ir ieviesta un sertificēta energopārvaldības sistēma atbilstoši  ISO 50001 vai ISO 14001 standartiem.

ISO 50001 ir starptautisks Energopārvaldības sistēmas standarts, kas nosaka prasības uzņēmuma energopārvaldības sistēmas ieviešanai, nodrošinot efektīvu un racionālu enerģijas izmantošanu. Standartu iespējams integrēt arī ar citām pārvaldības sistēmām – atbilstoši ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 standartu prasībām.

2016.gada martā spēkā stājās Energoefektivitātes likums, kura mērķis ir energoresursu racionāla izmantošana un pārvaldība, lai sekmētu ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību un ierobežotu klimata pārmaiņas. Likums regulē gan energoefektivitātes plānošanas un uzraudzības prasības, gan valsts un pašvaldību rīcību valsts energoefektivitātes mērķu sasniegšanai, gan energoaudita veikšanas prasības.Energoefektivitātes likums paredz, ka energoauditu lielajos uzņēmumos veic energoauditors, ievērojot normatīvo aktu prasības.

Energoefektivitātes regulējums nosaka, ka lielie uzņēmumi energoauditu veic regulāri, vismaz reizi četros gados. Energoaudits nav obligāts uzņēmumos, kuros ieviesta sertificēta energopārvaldības sistēma vai vides pārvaldības sistēma, kas nodrošina nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanu, lai kontrolētu un samazinātu enerģijas patēriņu. Obligāto energoauditu mērķis ir paaugstināt uzņēmumu energoefektivitāti, līdz ar to veicinot tā konkurētspēju. Energopārvaldības sistēma ir apliecinājums tam, ka  uzņēmumam rūp apkārtējā vide un tā darbībā tiek ievērotas starptautiskās energopolitikas prasības.

Ekonomikas ministrijas mājas lapā apkopoti likumdošanas akti, kas regulē energoefektivitāti

https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/energoefektivitate_un_siltumapgade/normativie_akti_un_politikas_planosanas_dokumenti_/

Sazinieties ar SIA “Leilands un Putnis” konsultantiem, kuri palīdzēs izveidot Jūsu uzņēmumam pielāgotu Energopārvaldības sistēmu, kā arī sniegs konsultācijas tās ieviešanā un sertificēšanā.

Leilands un Putnis
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Jautā šeit
vai sazinies par pieejamajiem konsultāciju laikiem pa tālruni

+371 67315454

Saistošas tēmas konsultācijas

Vides pārvaldības standarts ISO 14001
Leilands un Putnis
Vides pārvaldības standarts ISO 14001
Uzzini, kā izveidot un ieviest vides pārvaldības sistēmu organizācijā, kas nodrošina tās darbības atbilstību likumdošanas prasībām, un liecina par organizācijas spēju pielāgoties mūsdienu vides aizsardzības tendencēm.
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Leilands un Putnis
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?
Efektivitāte, Lean, 6 Sigma
Leilands un Putnis
Efektivitāte, Lean, 6 Sigma
Taupīgās saimniekošanas Lean, Six Sigma, 5S metodikas vai EFQM Izcilības modeļa izmantošana var kļūt par vērtīgu rīku organizācijas darbības efektivitātes uzlabošanā un turpmāko pilnveidošanās procesu īstenošanā.
CE marķējuma izvietošanas tiesības
Jānis Baltačs
CE marķējuma izvietošanas tiesības
CE zīme ir apliecinājums, ka produkts ir atzīts par atbilstošu Eiropas savienībā noteiktajām prasībām. Tā ir obligāta virknei produktu grupu. Lai to drīkstētu darīt, ir jāsagatavo dokumentācijas kopums. Varu palīdzēt to izdarīt.