Efektivitāte, Lean, 6 Sigma

  • Post category:

Taupīgās saimniekošanas Lean, Six Sigma, 5S metodikas vai EFQM Izcilības modeļa izmantošana var kļūt par vērtīgu rīku organizācijas darbības efektivitātes uzlabošanā un turpmāko pilnveidošanās procesu īstenošanā.

Continue Reading Efektivitāte, Lean, 6 Sigma

Energoefektivitāte

  • Post category:

Palīdzam izveidot Jūsu uzņēmumam pielāgotu Energopārvaldības sistēmu, kā arī sniegs konsultācijas tās ieviešanā un sertificēšanā.

Continue Reading Energoefektivitāte

CE marķējuma izvietošanas tiesības

  • Post category:

CE zīme ir apliecinājums, ka produkts ir atzīts par atbilstošu Eiropas savienībā noteiktajām prasībām. Tā ir obligāta virknei produktu grupu. Lai to drīkstētu darīt, ir jāsagatavo dokumentācijas kopums. Varu palīdzēt to izdarīt.

Continue Reading CE marķējuma izvietošanas tiesības

Jaunas publikācijas vēl top!

Kaut kas neizdevās