TRIVIUMS apmācība
Individuālais un komandas koučings

Veiksmīgam rezultātam nepieciešama ir savstarpējā uzticēšanās, līdz ar to pirmā sesija veltīta mērķu izvirzīšanai un prioritāšu noteikšanai, kā arī savstarpējā kontakta izveidošanai.

Sesiju laiks, apjoms un biežums tiek noteikts atbilstoši konkrētai situācijai un vajadzībām.

Koučinga metodes – padziļinātā klausīšanās, raporta veidošana, GROW modelis, efektīvi jautājumi, atgriezeniskā saite, mērķu uzstādīšana pēc SMART kritērijiem u.c. – ir vērstas uz potenciāla raisīšanu un maksimālas efektivitātes sasniegšanu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Uzdod jautājumu
vai sazinies par pieejamajiem konsultāciju laikiem

+371 67282219

Saistošas tēmas konsultācijas

MBTI®: individuālā koučinga sesija
MBTI®: individuālā koučinga sesija
Šī sesija būs vērtīgs ieguvums tiem, kas vēlas padziļināt izpratni par konfliktu rašanās cēloņiem profesionālajā un privātajā dzīvē un veidot personības tipā balstītu risinājumu. Kā attiekties pret sevi un citiem ar lielāku izpratni un pieņemšanu darbā un atpūtā.
Testi kandidātu atlasei
Testi kandidātu atlasei
Kandidātu atlasei piedāvājam starptautiskus, kvalitatīvus, zinātniski izstrādātus psihometriskos instrumentus – spēju, personības un motivācijas cut-e testus. Tiek iegūta strukturēta informācija, kas palīdz veidot objektīvu un dziļu izpratni par kandidāta atbilstību vakancei.
Kompetenču novērtēšanas un attīstības centri
Kompetenču novērtēšanas un attīstības centri
Šī ir starptautiski aprobēta metodoloģija, kas sniedz individualizētu, padziļinātu un kvalitatīvu vērtējumu par vadītāja stiprajām pusēm, potenciālu un attīstības vajadzībām. Jūs spēsiet daudz precīzāk izmantot savu vadītāju potenciālu, veikt karjeras plānošanu un noteikt attīstības investīcijas.
360 grādu novērtēšana vadītājiem un vadības komandām
360 grādu novērtēšana vadītājiem un vadības komandām
Tiek iegūta strukturēta, daudzpusīga atgriezeniskā saite no dažādām perspektīvām, kas palīdz veidot objektīvu izpratni par vadītāja individuālajām, kā arī vadības komandas stiprajām un attīstāmajām pusēm un var kalpot kā pamats attīstības plāna izveidei un sistēmiskiem uzlabojumiem.