Biznesam.lv
Privātuma politika

SIA BIZNESAM.LV sastādīja šo Privātuma politiku, lai uzsvērtu mūsu nopietno attieksmi pret mūsu vietnes un citu resursu lietotāju privātumu. Izlasiet to, un jūs uzzināsiet, kāda ir mūsu politika attiecībā pret personīgo informāciju, ko ievada un nosūta mūsu apmeklētāji un lietotāji.

Privātuma politikas darbības sfēra

Šī Privātuma politika nosaka SIA BIZNESAM.LV (turpmāk BIZNESAM.LV) politiku attiecībā pret personīgo tās rīcībā esošo informāciju, kuru saņem caur tai piederošo Interneta vietni.

Šī Privātuma politika nav attiecināma uz tādu uzņēmumu darbībām, kuras BIZNESAM.LV nekontrolē un kuri nav tās pārvaldībā, ieskaitot ārējos uz līguma pamata darbojošos satura piegādātājus un ārējās vietnes, uz kurām var norādīt saites BIZNESAM.LV vietnē.

Personīgās informācijas ievākšana un izmantošana

Jūs varat apmeklēt BIZNESAM.LV vietni, nesniedzot nekādu personīgo informāciju. Tomēr, BIZNESAM.LV var būt nepieciešama noteikta satura informācija gadījumos, ja jūs vēlаties pieteikties jaunumu abonēšanai, reģistrējaties pasākumam vai iegādājoties idevumus. Ikviens e-pasta ziņu sūtījums, ko izsūtām saviem klientiem un sadarbības partneriem, satur iespēju atteikties no turpmākas ziņu saņemšanas.

Nepieciešamības gadījumā šie dati var ietvert personīgo kontaktinformāciju. BIZNESAM.LV izmantos šo informāciju, atbildot uz jūsu jautājumiem, pieprasīto pakalpojumu sniegšanai un saziņai ar jums.

Ievadot vietnē un nosūtot mums informāciju, jūs piekrītat informācijas ievākšanai un izmantošanai atbilstoši Privātuma politikai.

Nepersonīgās informācijas ievākšana un izmantošana

BIZNESAM.LV automātiski saņem un saglabā nepersonīgu informāciju no Interneta pārlūkprogrammas un servera žurnāliem.  BIZNESAM.LV var izmantot šo informāciju satura vadībai, kuru jūs redzat jūsu pieprasījumu apmierināšanai. Tomēr, BIZNESAM.LV nesasaista šo nepersonīgo informāciju ar jebkādu no jums saņemto personīgo informāciju.

Informācijas nodošana un atklāšana

BIZNESAM.LV var nodot jūsu personīgo informāciju trešajām pusēm, kuras darbojas BIZNESAM.LV vārdā, lai kvalitatīvāk sniegtu jūsu pieprasītos pakalpojumus. Mēs varam nodot informāciju vienīgi tādām trešajām pusēm, kuru privātuma politika ir saskaņā ar mūsu Privātuma politiku, vai kuras apņemas ievērot mūsu Privātuma politikas prasības.

BIZNESAM.LV var atklāt personīgo informāciju sekojošos gadījumos:

  • Mums ir jūsu skaidra piekrišana informācijas nodošanai noteiktiem mērķiem;
  • Mums ir jāreaģē uz tiesas pavēsti, tiesas nolēmumu vai citiem tiesiskiem procesiem;
  • Mums jāaizstāv mūsu vietnes lietotāju personīgā drošība vai BIZNESAM.LV tiesības vai īpašums;
  • Mēs uzskatām, ka darbības mūsu vietnē pārkāpj BIZNESAM.LV sastādītos noteikumus vai jebkuras mūsu rekomendācijas attiecībā pret konkrētu pakalpojumu izmantošanu.

Atrisināšana

Ja jūs nedodat savu piekrišanu savas personīgās informācijas ievākšanai, izmantošanai un atklāšanai atbilstoši šai Privātuma politikai, lūdzu, nesniedziet BIZNESAM.LV nekādus personīgos datus. Ja jūs jau esat snieguši personīgo informāciju BIZNESAM.LV, bet vairs nevēlaties atļaut tās izmantošanu vai atklāšanu saskaņā ar šo Privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums.

Drošība

Diemžēl, nekāda informācijas nodošana caur Internetu nevar tikt uzskatīta par 100% drošu. Tomēr, BIZNESAM.LV aizsargā informāciju jūsu konfidencialitātei un drošībai. Datu pārsūtīšanu aizsargā augsta drošības standarta SSL-šifrēšana. BIZNESAM.LV uzglabā jūsu personīgo informāciju tieši tik ilgi, cik nepieciešams augstāk aprakstīto mērķu sasniegšanai vai likumdošanas prasībām.

Privātuma politikas izmaiņas

BIZNESAM.LV drīkst jebkurā brīdī, jūs iepriekš neinformējot, patstāvīgi laiku pa laikam mainīt Privātuma politiku. Lūdzu, pārbaudiet Privātuma politiku periodiski. BIZNESAM.LV pakalpojumu izmantošanas turpināšana pēc izmaiņu izdarīšanas nozīmē automātisku jauno noteikumu pieņemšanu no jūsu puses.

Jautājumi un priekšlikumi

Ja jums ir jautājumi vai priekšlikumi attiecībā pret šo Privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums (service[at]biznesam.lv.