FORCEO
2 9282101
Funkciju audits

Organizācijas funkciju audits ir komplekss un uz ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process, kura ietvaros uzņēmuma īpašnieki, padome vai valde iegūst strukturētas atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

 1. Reālais pienākumu, atbildību un pilnvaru sadalījums uzņēmumā;
 2. Reāli uzstādītie mērķi pa struktūrvienībām / darbiniekiem;
 3. Darba procesu reālā norise un to piemērotība uzstādīto mērķu sasniegšanai katrā struktūrvienībā. Procesu plānošanas un pārskatīšanas pieejas. Darbību pārklāšanās, vērtību nepievienojošas un nelietderīgas darbības. Iekšējo instrukciju apjoms un lietderība;
 4. Darbu izpildes kontroles sistēma un tās piemērotība savlaicīgu lēmumu pieņemšanai (mērījumi, datu analīzes periodiskums, pilnvaru sadalījums lēmumu pieņemšanai);
 5. Iekšējās komunikācijas kanāli un informācijas nodošanas metodes;
 6. Esošās organizatoriskās struktūras piemērotība notiekošajiem procesiem un uzstādītājiem mērķiem.
 7. Nominēto vadītāju piemērotība struktūras lomām.

Audita norise un sākotnējā informācija

Tipisks funkciju audits norit sekojošos posmos:

 • Sākotnējās informācijas izpēte;
 • Klātienes intervijas ar struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem to darba vietās, kas parāda katra darbinieka izpratni par viņam uzticētajiem darba pienākumiem, atbildību un pilnvarām;
 • Novērojumi darba vietās un objektos;
 • Funkciju audita ziņojuma sagatavošana un prezentācija.

Kas tiek saņemts funkciju audta rezultātā:

Priekšlikumi darba pilnveidošanai un to ieviešanas plāns.

FORCEO

Uzdod jautājumu ekspertam

vai sazinies par pieejamajiem konsultāciju laikiem pa tālruni

2 9282101

Saistošas tēmas konsultācijas

Komercizglītības centrs | KIC
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
TRIVIUMS
Kompetenču novērtēšanas un attīstības centri
Šī ir starptautiski aprobēta metodoloģija, kas sniedz individualizētu, padziļinātu un kvalitatīvu vērtējumu par vadītāja stiprajām pusēm, potenciālu un attīstības vajadzībām. Jūs spēsiet daudz precīzāk izmantot savu vadītāju potenciālu, veikt karjeras plānošanu un noteikt attīstības investīcijas.
FORCEO
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Leilands un Putnis
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?
Leilands un Putnis
Energoefektivitāte
Palīdzam izveidot Jūsu uzņēmumam pielāgotu Energopārvaldības sistēmu, kā arī sniegs konsultācijas tās ieviešanā un sertificēšanā.
Leilands un Putnis
Efektivitāte, Lean, 6 Sigma
Taupīgās saimniekošanas Lean, Six Sigma, 5S metodikas vai EFQM Izcilības modeļa izmantošana var kļūt par vērtīgu rīku organizācijas darbības efektivitātes uzlabošanā un turpmāko pilnveidošanās procesu īstenošanā.