Efektivitāte, Lean, 6 Sigma

  • Post category:

Taupīgās saimniekošanas Lean, Six Sigma, 5S metodikas vai EFQM Izcilības modeļa izmantošana var kļūt par vērtīgu rīku organizācijas darbības efektivitātes uzlabošanā un turpmāko pilnveidošanās procesu īstenošanā.

Continue Reading Efektivitāte, Lean, 6 Sigma

Jaunas publikācijas vēl top!

Kaut kas neizdevās