TRIVIUMS
+371 67282219
Testi kandidātu atlasei

Testi tiek veikti on-line vidē, kandidāts var izvēlēties sev piemērotu laiku un testa valodu.

  • Spēju testi parāda dažādas perspektīvas kandidāta intelektuālajām spējām – kā kandidāts apstrādā un izvērtē skaitlisko un verbālo informāciju, cik produktīvi spēj apstrādāt komplicētu informāciju stresa apstākļos, mācīšanās spējas, loģiskās domāšanas spējas, kreativitāti un atmiņas spējas.
  • Personības testu rezultāti parāda kandidāta spēcīgās kompetences un riska faktorus, izpildot potenciālos darba pienākumus.
  • Motivācijas testi parāda, kādi aspekti darbā vidē, attiecībās un pienākumos pozitīvi un negatīvi ietekmē kandidāta motivāciju.

Ieguvums organizācijai:

  • Objektīva un viegli salīdzināma informācija par kandidātiem.
  • Iespēja piemeklēt testus atbilstoši amata specifikai.
  • Kvalitatīva interpretācija un atgriezeniskā saite no eksperta.
  • Pamats veiksmīgai darbinieku adaptācijai.
  • Neprasa daudz laika resursu.

Individuālais ieguvums:

  • Rakstiska atgriezeniskā saite par testa rezultātiem.
  • Lielāka apzinātība – izpratne par savu potenciālu.
Triviums
TRIVIUMS

Uzdod jautājumu ekspertam

vai sazinies par pieejamajiem konsultāciju laikiem pa tālruni

+371 67282219

Saistošas tēmas konsultācijas

Komercizglītības centrs | KIC
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
TRIVIUMS
Kompetenču novērtēšanas un attīstības centri
Šī ir starptautiski aprobēta metodoloģija, kas sniedz individualizētu, padziļinātu un kvalitatīvu vērtējumu par vadītāja stiprajām pusēm, potenciālu un attīstības vajadzībām. Jūs spēsiet daudz precīzāk izmantot savu vadītāju potenciālu, veikt karjeras plānošanu un noteikt attīstības investīcijas.
FORCEO
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Leilands un Putnis
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?
Leilands un Putnis
Energoefektivitāte
Palīdzam izveidot Jūsu uzņēmumam pielāgotu Energopārvaldības sistēmu, kā arī sniegs konsultācijas tās ieviešanā un sertificēšanā.
Leilands un Putnis
Efektivitāte, Lean, 6 Sigma
Taupīgās saimniekošanas Lean, Six Sigma, 5S metodikas vai EFQM Izcilības modeļa izmantošana var kļūt par vērtīgu rīku organizācijas darbības efektivitātes uzlabošanā un turpmāko pilnveidošanās procesu īstenošanā.