Testi kandidātu atlasei
Pieteikšanās termiņš: 30. decembris
Testi kandidātu atlasei
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Testi tiek veikti on-line vidē, kandidāts var izvēlēties sev piemērotu laiku un testa valodu.

  • Spēju testi parāda dažādas perspektīvas kandidāta intelektuālajām spējām – kā kandidāts apstrādā un izvērtē skaitlisko un verbālo informāciju, cik produktīvi spēj apstrādāt komplicētu informāciju stresa apstākļos, mācīšanās spējas, loģiskās domāšanas spējas, kreativitāti un atmiņas spējas.
  • Personības testu rezultāti parāda kandidāta spēcīgās kompetences un riska faktorus, izpildot potenciālos darba pienākumus.
  • Motivācijas testi parāda, kādi aspekti darbā vidē, attiecībās un pienākumos pozitīvi un negatīvi ietekmē kandidāta motivāciju.

Ieguvums organizācijai:

  • Objektīva un viegli salīdzināma informācija par kandidātiem.
  • Iespēja piemeklēt testus atbilstoši amata specifikai.
  • Kvalitatīva interpretācija un atgriezeniskā saite no eksperta.
  • Pamats veiksmīgai darbinieku adaptācijai.
  • Neprasa daudz laika resursu.

Individuālais ieguvums:

  • Rakstiska atgriezeniskā saite par testa rezultātiem.
  • Lielāka apzinātība – izpratne par savu potenciālu.

Saistošas tēmas konsultācijas

MBTI®: individuālā koučinga sesija
Līdz: 25. decembris, 2020
MBTI®: individuālā koučinga sesija
Šī sesija būs vērtīgs ieguvums tiem, kas vēlas padziļināt izpratni par konfliktu rašanās cēloņiem profesionālajā un privātajā dzīvē un veidot personības tipā balstītu risinājumu. Kā attiekties pret sevi un citiem ar lielāku izpratni un pieņemšanu darbā un atpūtā.
Individuālais un komandas koučings
Līdz: 30. decembris, 2020
Individuālais un komandas koučings
Koučings ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā palīdzēt mērķtiecīgi attīstīt savas profesionālās kompetences. Koučinga procesā tiek izvirzīti konkrēti mērķi attīstībai, un cilvēks/komanda ar konsultanta atbalstu strādā pie personīgās attīstības mērķu īstenošanas.
Kompetenču novērtēšanas un attīstības centri
Līdz: 30. decembris, 2020
Kompetenču novērtēšanas un attīstības centri
Šī ir starptautiski aprobēta metodoloģija, kas sniedz individualizētu, padziļinātu un kvalitatīvu vērtējumu par vadītāja stiprajām pusēm, potenciālu un attīstības vajadzībām. Jūs spēsiet daudz precīzāk izmantot savu vadītāju potenciālu, veikt karjeras plānošanu un noteikt attīstības investīcijas.
360 grādu novērtēšana vadītājiem un vadības komandām
Līdz: 30. decembris, 2020
360 grādu novērtēšana vadītājiem un vadības komandām
Tiek iegūta strukturēta, daudzpusīga atgriezeniskā saite no dažādām perspektīvām, kas palīdz veidot objektīvu izpratni par vadītāja individuālajām, kā arī vadības komandas stiprajām un attīstāmajām pusēm un var kalpot kā pamats attīstības plāna izveidei un sistēmiskiem uzlabojumiem.
TRIVIUMS apmācība

Sazināties par pieejamajām konsultācijām

+371 67282219

vai raksti: