Kompetenču novērtēšanas un attīstības centri
Pieteikšanās termiņš: 30. decembris
Kompetenču novērtēšanas un attīstības centri
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Kompetenču novērtēšanas un attīstības centrā tiek kombinētas tādas metodes kā spēju un personības testi, lomu spēles, biznesa case jeb situāciju simulācijas uzdevumi, kompetenču intervijas, motivācijas intervijas un citas.

Ieguvums organizācijai:

  • Objektīva, salīdzināma informācija par vadītāju esošo kompetenču līmeni.
  • Precīzi noteiktas vadītāju attīstības vajadzības.
  • Bāze tuvāko attīstības soļu un nepieciešamo investīciju plānošanai.
  • Iespēja talantu identificēšanai, efektīvākai vadītāja potenciāla izmantošanai, karjeras attīstībai.
  • Iespēja uzņēmuma vērtību un līderības standartu iedzīvināšanai.
  • Lielāka novērtējamo vadītāju iesaiste un motivācija, paaugstināta efektivitāte un jauda.

Individuālais ieguvums:

  • Tūlītēja eksperta atgriezeniskā saite par savām stiprajām un attīstāmajām pusēm.
  • Lielāka apzinātība, izpratne par savu potenciālu.
  • Skaidrība par tuvākajām attīstības zonām/individuāls attīstības plāns.
  • Lielāka iesaiste un augstāka motivācija attīstībai.

Saistošas tēmas konsultācijas

MBTI®: individuālā koučinga sesija
Līdz: 25. decembris, 2020
MBTI®: individuālā koučinga sesija
Šī sesija būs vērtīgs ieguvums tiem, kas vēlas padziļināt izpratni par konfliktu rašanās cēloņiem profesionālajā un privātajā dzīvē un veidot personības tipā balstītu risinājumu. Kā attiekties pret sevi un citiem ar lielāku izpratni un pieņemšanu darbā un atpūtā.
Individuālais un komandas koučings
Līdz: 30. decembris, 2020
Individuālais un komandas koučings
Koučings ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā palīdzēt mērķtiecīgi attīstīt savas profesionālās kompetences. Koučinga procesā tiek izvirzīti konkrēti mērķi attīstībai, un cilvēks/komanda ar konsultanta atbalstu strādā pie personīgās attīstības mērķu īstenošanas.
Testi kandidātu atlasei
Līdz: 30. decembris, 2020
Testi kandidātu atlasei
Kandidātu atlasei piedāvājam starptautiskus, kvalitatīvus, zinātniski izstrādātus psihometriskos instrumentus – spēju, personības un motivācijas cut-e testus. Tiek iegūta strukturēta informācija, kas palīdz veidot objektīvu un dziļu izpratni par kandidāta atbilstību vakancei.
360 grādu novērtēšana vadītājiem un vadības komandām
Līdz: 30. decembris, 2020
360 grādu novērtēšana vadītājiem un vadības komandām
Tiek iegūta strukturēta, daudzpusīga atgriezeniskā saite no dažādām perspektīvām, kas palīdz veidot objektīvu izpratni par vadītāja individuālajām, kā arī vadības komandas stiprajām un attīstāmajām pusēm un var kalpot kā pamats attīstības plāna izveidei un sistēmiskiem uzlabojumiem.
TRIVIUMS apmācība

Sazināties par pieejamajām konsultācijām

67282219

vai raksti: