TRIVIUMS
67282219
Kompetenču novērtēšanas un attīstības centri

Vārdam “kompetence” ir vairākas nozīmes. Ikdienas sarunu valodā ar to biežāk saprot kādas tehniskas zināšanas vai pieredzi. Mēdz sacīt – “kompetents cilvēks”, tātad, pieredzējis, kvalificēts, tāds, kurš zina, ko dara.

Savukārt, biznesā un organizāciju vadībā ar vārdu “kompetences” tiek saprasts arī prasmju, attieksmju un zināšanu kopums un cilvēka spēja to pielietot caur savu rīcību mērķu sasniegšanai.

Abas vārda nozīmes ir svarīgas.

Cilvēki var būt zinoši, taču uzvesties agresīvi un konfliktēt ar citiem, vai kavēties, pieņemot lēmumus, neskatoties uz to, ka viņiem ir pieredze.

Biznesa kontekstā vadītāja uzvedības kompetences vienmēr ir saistītas ar rezultātu, tas nav “nice to have”!

Aicinām izmantot iespēju un veikt vadības kompetenču novērtēšanu pie līderības attīstības ekspertes, konsultantes, treneres un kouča ar 20 gadu pieredzi Olgas Dzenes. 

Kompetenču novērtēšanas un attīstības centrs ir starptautiski aprobēta metodoloģija, kas sniedz individualizētu, padziļinātu un kvalitatīvu redzējumu par vadītāja stiprajām pusēm un attīstības vajadzībām. Novērtēšanas procesā ir kombinētas tādas metodes kā personības un motivācijas testi, lomu spēles, biznesa case, kompetenču intervija, motivācijas intervija un citas.

Ilgums: 1 diena, 7 stundas.

Mērķauditorija: vidējā un augstākā līmeņa vadītāji.

Ieguvums organizācijai:

  • objektīva informācija par vadītāju esošo kompetenču līmeni;
  • iespēja efektīvākai vadītāja potenciāla izmantošanai, karjeras attīstībai;
  • precīzi noteiktas vadītāju attīstības vajadzības;
  • bāze tuvāko attīstības soļu un nepieciešamo investīciju plānošanai;
  • vadītāju iesaiste un motivācija, paaugstināta efektivitāte un jauda.

Individuālais ieguvums:

  • neatkarīga eksperta atgriezeniskā saite;
  • lielāka apzinātība, izpratne par savu potenciālu;
  • pašvērtējuma stiprināšana;
  • skaidrība par attīstības mērķiem un prioritātēm;
  • lielāka iesaiste un augstāka motivācija attīstībai.

Norises vieta: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13-12, 4. stāvs, Rīga

Dalības maksa: Lai noskaidrotu šī pakalpojuma dalības maksu, aizpildiet pieteikumu un mēs ar Jums sazināsimies!

Triviums
TRIVIUMS

Uzdod jautājumu ekspertam

vai sazinies par pieejamajiem konsultāciju laikiem pa tālruni

67282219

Saistošas tēmas konsultācijas

Komercizglītības centrs | KIC
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
FORCEO
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Leilands un Putnis
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?
Leilands un Putnis
Energoefektivitāte
Palīdzam izveidot Jūsu uzņēmumam pielāgotu Energopārvaldības sistēmu, kā arī sniegs konsultācijas tās ieviešanā un sertificēšanā.
Leilands un Putnis
Efektivitāte, Lean, 6 Sigma
Taupīgās saimniekošanas Lean, Six Sigma, 5S metodikas vai EFQM Izcilības modeļa izmantošana var kļūt par vērtīgu rīku organizācijas darbības efektivitātes uzlabošanā un turpmāko pilnveidošanās procesu īstenošanā.
TRIVIUMS
Pārmaiņu vadības ieviešana
Konsultāciju laikā palīdzam saprast, kādas ir nepieciešamās darbības, kas jāveic, lai notiktu pārmaiņas; kā iesaistīt un panākt darbinieku atbalstu; kas jādara un kādam jābūt cilvēkam, kas vada šo procesu – pārmaiņu līderim. Kā arī organizējam aktivitātes, kas palīdz darbiniekiem vieglāk pieņemt pārmaiņas.