Dainis Locāns
+371 29258675
CE marķējuma izvietošanas tiesības

Atbilstību prasībām un CE zīme izvietošanu uz sava produkta veic ražotājs vai tā pilvarots pārstāvis. Vispārīgās prasības dažādām produktu kategorijām Eiropas savienībā nosaka ES Direktīvas, Regulas un iekšzemē LR Ministru kabineta noteikumi. Tehniskās prasības var būt noteiktas dažādos tehniskajos standartos.

Konsultāciju mērķis ir noskaidrot un apkopot visus saistošos prasību dokumentus un izstrādāt uzņēmumam ērtu kārtību, ko ikdienas darbā ievērojot, obligātās prasības būtu izpildītas un uzņēmums iegūtu tiesības savu produkciju marķēt ar CE atbilstības zīmi. Prasības parasti tiek izvirzītas izejmateriālu atbilstībai, ražošanas procesa organizācijai, tipveida paraugu testēšanai un uzņēmuma iekšējai darbības kontrolei.

Dainis Locāns
Dainis Locāns

Uzdod jautājumu ekspertam

vai sazinies par pieejamajiem konsultāciju laikiem pa tālruni

+371 29258675

Saistošas tēmas konsultācijas

Komercizglītības centrs | KIC
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
TRIVIUMS
Kompetenču novērtēšanas un attīstības centri
Šī ir starptautiski aprobēta metodoloģija, kas sniedz individualizētu, padziļinātu un kvalitatīvu vērtējumu par vadītāja stiprajām pusēm, potenciālu un attīstības vajadzībām. Jūs spēsiet daudz precīzāk izmantot savu vadītāju potenciālu, veikt karjeras plānošanu un noteikt attīstības investīcijas.
FORCEO
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Leilands un Putnis
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?
Leilands un Putnis
Energoefektivitāte
Palīdzam izveidot Jūsu uzņēmumam pielāgotu Energopārvaldības sistēmu, kā arī sniegs konsultācijas tās ieviešanā un sertificēšanā.
Leilands un Putnis
Efektivitāte, Lean, 6 Sigma
Taupīgās saimniekošanas Lean, Six Sigma, 5S metodikas vai EFQM Izcilības modeļa izmantošana var kļūt par vērtīgu rīku organizācijas darbības efektivitātes uzlabošanā un turpmāko pilnveidošanās procesu īstenošanā.