CE marķējuma izvietošanas tiesības
Pieteikšanās termiņš: 30. decembris
CE marķējuma izvietošanas tiesības
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Atbilstību prasībām un CE zīme izvietošanu uz sava produkta veic ražotājs vai tā pilvarots pārstāvis. Vispārīgās prasības dažādām produktu kategorijām Eiropas savienībā nosaka ES Direktīvas, Regulas un iekšzemē LR Ministru kabineta noteikumi. Tehniskās prasības var būt noteiktas dažādos tehniskajos standartos.

Konsultāciju mērķis ir noskaidrot un apkopot visus saistošos prasību dokumentus un izstrādāt uzņēmumam ērtu kārtību, ko ikdienas darbā ievērojot, obligātās prasības būtu izpildītas un uzņēmums iegūtu tiesības savu produkciju marķēt ar CE atbilstības zīmi. Prasības parasti tiek izvirzītas izejmateriālu atbilstībai, ražošanas procesa organizācijai, tipveida paraugu testēšanai un uzņēmuma iekšējai darbības kontrolei.

Saistošas tēmas konsultācijas

Efektivitāte, Lean, 6 Sigma
Līdz: 26. februāris, 2021
Efektivitāte, Lean, 6 Sigma
Taupīgās saimniekošanas Lean, Six Sigma, 5S metodikas vai EFQM Izcilības modeļa izmantošana var kļūt par vērtīgu rīku organizācijas darbības efektivitātes uzlabošanā un turpmāko pilnveidošanās procesu īstenošanā.
Energoefektivitāte
Līdz: 26. februāris, 2021
Energoefektivitāte
Palīdzam izveidot Jūsu uzņēmumam pielāgotu Energopārvaldības sistēmu, kā arī sniegs konsultācijas tās ieviešanā un sertificēšanā.
Jānis Baltačs

Sazināties par pieejamajām konsultācijām

+371 29258675

vai raksti: