CE marķējuma izvietošanas tiesības

Atbilstību prasībām un CE zīme izvietošanu uz sava produkta veic ražotājs vai tā pilvarots pārstāvis. Vispārīgās prasības dažādām produktu kategorijām Eiropas savienībā nosaka ES Direktīvas, Regulas un iekšzemē LR Ministru kabineta noteikumi. Tehniskās prasības var būt noteiktas dažādos tehniskajos standartos.

Konsultāciju mērķis ir noskaidrot un apkopot visus saistošos prasību dokumentus un izstrādāt uzņēmumam ērtu kārtību, ko ikdienas darbā ievērojot, obligātās prasības būtu izpildītas un uzņēmums iegūtu tiesības savu produkciju marķēt ar CE atbilstības zīmi. Prasības parasti tiek izvirzītas izejmateriālu atbilstībai, ražošanas procesa organizācijai, tipveida paraugu testēšanai un uzņēmuma iekšējai darbības kontrolei.

Jānis Baltačs
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Jautā šeit
vai sazinies par pieejamajiem konsultāciju laikiem pa tālruni

+371 29258675

Saistošas tēmas konsultācijas

Vides pārvaldības standarts ISO 14001
Leilands un Putnis
Vides pārvaldības standarts ISO 14001
Uzzini, kā izveidot un ieviest vides pārvaldības sistēmu organizācijā, kas nodrošina tās darbības atbilstību likumdošanas prasībām, un liecina par organizācijas spēju pielāgoties mūsdienu vides aizsardzības tendencēm.
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Leilands un Putnis
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?
Efektivitāte, Lean, 6 Sigma
Leilands un Putnis
Efektivitāte, Lean, 6 Sigma
Taupīgās saimniekošanas Lean, Six Sigma, 5S metodikas vai EFQM Izcilības modeļa izmantošana var kļūt par vērtīgu rīku organizācijas darbības efektivitātes uzlabošanā un turpmāko pilnveidošanās procesu īstenošanā.
Energoefektivitāte
Leilands un Putnis
Energoefektivitāte
Palīdzam izveidot Jūsu uzņēmumam pielāgotu Energopārvaldības sistēmu, kā arī sniegs konsultācijas tās ieviešanā un sertificēšanā.