triviums-apmaciba-vaditaju-macibas-biznesamlv-2
Triviums
TRIVIUMS
420.00 +PVN
12 stundas
Klātienē
67 282 219
TRIVIUMS
67 282 219
Līderības prasmju attīstības programma
12 stundas
Klātienē
420.00 +PVN

Kursam pieejams ERAF līdzfinansējums LIKTA/IT klastera IKT apmācību projekta ietvaros.

Programmas mērķi:

 • iegūt zināšanas un izpratni par vadītāja lomu un atbildību, darba izaicinājumiem, efektīvākajiem vadīšanas rīkiem;
 • attīstīt un nostiprināt vadītāju operatīvās darbības nodrošināšanai nepieciešamās kompetences;
 • paaugstināt prasmi efektīvi komunicēt un vadīt komandu saskaņā ar uzņēmuma mērķiem;
 • paaugstināt personīgo efektivitāti laika plānošanas un emociju vadīšanas kontekstā;
  nostiprināt ticību saviem spēkiem un palīdzēt apzināties savas stiprās puses.

Ilgums: 2 dienas, 12 stundas.

Mērķauditorija: visu līmeņu vadītāji, speciālisti, kam nepieciešams attīstīt un nostiprināt līderības un komandas vadības kompetences. 

Programma

 1. Līdera loma un atbildība, darba izaicinājumiem.
 2. Praktiski mūsdienīgi vadīšanas instrumentiem.
 3. Vadītāja operatīvās darbības nodrošināšanai nepieciešamās kompetence.
 4. Praktiski paņēmieni efektīvai darba plānošanai un organizēšanai.
 5. Efektīva komunikācija un komandas vadīšana saskaņā ar uzņēmuma mērķiem.
 6. Darba izpildes vadīšana uzņēmumam mērķu sasniegšanā.
 7. Uzdevumu došana, deleģēšana, kontrole.
 8. Atgriezeniskā saite rezultātu sasniegšanā, attiecību veidošanā un darbinieku attīstībā.
 9. Svarīgākie motivācijas sistēmas elementi. Modernās pieejas.
 10. Konfliktsituācijas un nestandarta situāciju risināšana.
 11. Personīgā efektivitāte laika plānošanas un emociju vadīšanas kontekstā.
 12. Emociju vadība, emociju ietekme uz produktivitāti, lēmumu pieņemšanu un ayttiecībām.
 13. Pārmaiņu vadība, vadītāja loma un atbildība pārmaiņu vadībā.

Norises vieta: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13–12, 4. stāvs, Rīga.

Trenere: Jolanta Cihanoviča.

Starptautiski atzīta vadības konsultante un trenere ar vairāk nekā 20 gadu praktisko pieredzi. Psiholoģe un cilvēktiesību aktīviste. 

Šobrīd ir uzņēmuma vadītāja, praktizējoša psiholoģe un dažādu sabiedrisko projektu dalībniece vai vadītāja. 

Ar TRIVIUMS sadarbojas kopš 2003. gada. Vada treniņus vadības, komandas sadarbības, komunikācijas, organizācijas un personīgās labbūtības jomās. Mācības vada latviešu, angļu, un krievu valodā.

 

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistītās tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
23.maijs, 2024 (ceturtdien)
Dažādības vadība | Iekļaujoša vide komandā un organizācijā
Komercizglītības centrs | KIC
Šobrīd darba vidē komandās satiekas atšķirīgu vecumposmu, tautību, uztveres veidu un dzīves pieredzes cilvēki, katram no viņiem ir savs privātās dzīves un profesionālā darba cikls, katram ir savas fizisko spēju robežas, ieradumi, pārliecības un vajadzības.
8 stundas
300.00 +PVN
Klātienē
24.maijs, 2024 (piektdien)
Publiskā komunikācija | Kā būt efektīvam, pārliecinošam un dabiskam
Komercizglītības centrs | KIC
Kā savas idejas un ziņu ietērpt pārliecinošās detaļās, lai ne tikai ieinteresētu, pārliecinātu un aizrautu citus ar savu prezentāciju, bet arī sasniegtu savas runas mērķi biznesā un dzīvē. To apgūsiet treniņā pie ekspertes, kura konsultējusi ne tikai lielu daļu Latvijas uzņēmumu vadītāju, bet arī augsta ranga politiskas personas.
16 stundas
599.00 +PVN
Klātienē
5.jūnijs, 2024 (trešdien)
Efektīva struktūrvienības vadīšana
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt par efektīvu vadītāju? Būtiskākie vadītāja pašefektivitātes rīki no laika plānošanas līdz LEAN, pārmaiņu vadībai un motivācijai. Svarīgākais, kas nepieciešams nodaļu, struktūrvienību vadītājiem.
32 stundas
1,150.00 +PVN
Klātienē
11.jūnijs, 2024 (otrdien)
Rakstiskā komunikācija | praktiskie padomi un rīki
Komercizglītības centrs | KIC
Arvien lielāku nozīmi gan lietišķajā vidē, gan personiskajā komunikācijā iegūst saziņa rakstiskā formā – vēstulēs, e-pastu sarakstē, arī dažādās saziņas platformās un sociālajos tīklos. Pieprasīta kļūst prasme uzrakstīt labu tekstu un novērtēt valodas kultūru. Abreviatūru, emocijzīmju un copy-paste laikā labā valodā uzrakstīts teksts piesaista uzmanību un rada cieņu pret rakstītāju.
8 stundas
275.00 +PVN
Klātienē
18.septembris, 2024 (trešdien)
Biznesa simulācija Decision Base
Komercizglītības centrs | KIC
DecisionBase™ biznesa simulācija palīdzēs komandai dziļāk izprast uzņēmumu biznesa būtību, operatīvo vadīšanu, konkurētspējas veidošanu un resursu ierobežojumus, t.i., faktorus, kas ietekmē uzņēmumu vadītāju biznesa lēmumus.
16 stundas
549.00 +PVN
Klātienē
30.oktobris, 2024 (trešdien)
Cilvēkfaktora pārvaldība ar Structogram®
Komercizglītības centrs | KIC
Uzņēmumam vislielākā vērtība ir cilvēki, un pārzinot cilvēku uztveri un domāšanas veidu, kas savukārt formē to rīcību, mēs varam paredzēt darba rezultātus un zināt, kurš ir spējīgs izpildīt noteiktus uzdevumus un kur šajā ziņā ir ierobežojumi.
16 stundas
599.00 +PVN