Kurss-efektiva-krajumu-vadiba-Darja-Junusova-17
Komercizglītības centrs
Komercizglītības centrs | KIC
13.novembris, 2024
1,150.00 +PVN
32 stundas
Klātienē
67 240 562
Komercizglītības centrs | KIC
67 240 562
Projektu vadība | Rīki. Principi. Digitalizācija.
13.novembris, 2024
32 stundas
Klātienē
1,150.00 +PVN

Intensīvs 4 dienu praksē balstīts treniņš KIC treneres, LMT vecākās projektu vadītājas Andas Bekmanes vadībā, ko novērtēs projektu vadītāji, kam nepieciešami pārbaudīti, strādājoši un mūsdienīgi projektu vadības rīki.

PROGRAMMA
Projekta vadības aspekti:
• Projektu vadības jēdziens un nozīme
• Projektu vadības hierarhija – projekts, projektu programma, projektu portfelis
• Projekta vadītāja loma un uzdevumi
• Iespējas un priekšrocības projektu vadības sertifikācijā
• Resursi un informācija par projektu vadību
• Projektu vadītaja profils

Projekta posmi un fāzes:
• Projekta iniciēšana/ideja
• Projekta plānošana
• Projekta realizācija
• Projekta noslēgums
• Kontroles mehānismi projektā

Projekta plānošana:
• Kā identificēt problēmu un noteikt mērķi
• Projekta tvērums un struktūra
• Projekta komanda un tās sadarbības kārtība
• Lomu un atbildību sadalījums
• Laika plāns
• Projekta komunikācijas plāns
• Ieinteresēto pušu vadība
• Projekta budžets, finanses
• Izmaiņu vadība
• Iepirkumi

Projekta vadības digitālie rīki:
• Dokumentācijas pārvaldībai
• Uzdevumu pārvaldībai
• Ikdienas komunikācijai

Projekta uzraudzība:
• Risku vadības principi.
• Progresa ziņojumu un atskaišu sagatavošana
• Praktiskie padomi projekta uzraudzībā un kontroles mehānismos

Projektu vadības metodes/metodoloģijas:
• Pārskats par pieejamajām projektu vadības metodēm
• Apskats par Agile pieeju (Scrum, Kanban), ūdenskrituma metodi, hibrīda metodēm
• Izaicinājumi un priekšrocības katrā no metodēm
• Noslēgums un apkopojums

LAIKS:
13., 14., 20. un 21. novembris
9:00 – 17:00 | Rīga

DALĪBAS MAKSA:
1150 EUR + PVN

Pieteikties

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistītās tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
23.maijs, 2024 (ceturtdien)
Dažādības vadība | Iekļaujoša vide komandā un organizācijā
Komercizglītības centrs | KIC
Šobrīd darba vidē komandās satiekas atšķirīgu vecumposmu, tautību, uztveres veidu un dzīves pieredzes cilvēki, katram no viņiem ir savs privātās dzīves un profesionālā darba cikls, katram ir savas fizisko spēju robežas, ieradumi, pārliecības un vajadzības.
8 stundas
300.00 +PVN
Klātienē
24.maijs, 2024 (piektdien)
Publiskā komunikācija | Kā būt efektīvam, pārliecinošam un dabiskam
Komercizglītības centrs | KIC
Kā savas idejas un ziņu ietērpt pārliecinošās detaļās, lai ne tikai ieinteresētu, pārliecinātu un aizrautu citus ar savu prezentāciju, bet arī sasniegtu savas runas mērķi biznesā un dzīvē. To apgūsiet treniņā pie ekspertes, kura konsultējusi ne tikai lielu daļu Latvijas uzņēmumu vadītāju, bet arī augsta ranga politiskas personas.
16 stundas
599.00 +PVN
Klātienē
5.jūnijs, 2024 (trešdien)
Efektīva struktūrvienības vadīšana
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt par efektīvu vadītāju? Būtiskākie vadītāja pašefektivitātes rīki no laika plānošanas līdz LEAN, pārmaiņu vadībai un motivācijai. Svarīgākais, kas nepieciešams nodaļu, struktūrvienību vadītājiem.
32 stundas
1,150.00 +PVN
Klātienē
11.jūnijs, 2024 (otrdien)
Rakstiskā komunikācija | praktiskie padomi un rīki
Komercizglītības centrs | KIC
Arvien lielāku nozīmi gan lietišķajā vidē, gan personiskajā komunikācijā iegūst saziņa rakstiskā formā – vēstulēs, e-pastu sarakstē, arī dažādās saziņas platformās un sociālajos tīklos. Pieprasīta kļūst prasme uzrakstīt labu tekstu un novērtēt valodas kultūru. Abreviatūru, emocijzīmju un copy-paste laikā labā valodā uzrakstīts teksts piesaista uzmanību un rada cieņu pret rakstītāju.
8 stundas
275.00 +PVN
Klātienē
18.septembris, 2024 (trešdien)
Biznesa simulācija Decision Base
Komercizglītības centrs | KIC
DecisionBase™ biznesa simulācija palīdzēs komandai dziļāk izprast uzņēmumu biznesa būtību, operatīvo vadīšanu, konkurētspējas veidošanu un resursu ierobežojumus, t.i., faktorus, kas ietekmē uzņēmumu vadītāju biznesa lēmumus.
16 stundas
549.00 +PVN
Klātienē
30.oktobris, 2024 (trešdien)
Cilvēkfaktora pārvaldība ar Structogram®
Komercizglītības centrs | KIC
Uzņēmumam vislielākā vērtība ir cilvēki, un pārzinot cilvēku uztveri un domāšanas veidu, kas savukārt formē to rīcību, mēs varam paredzēt darba rezultātus un zināt, kurš ir spējīgs izpildīt noteiktus uzdevumus un kur šajā ziņā ir ierobežojumi.
16 stundas
599.00 +PVN