triviums-apmaciba-ievads-ilgtspeja
Triviums
TRIVIUMS
110.00 +PVN
2 stundas
Klātienē
67282219
TRIVIUMS
67282219
Ievads ilgtspējā & ESG. Galvenie jēdzieni, koncepti, to nozīme
2 stundas
Klātienē
110.00 +PVN

Uzņēmuma laba pārvaldība, kā arī atbildība pret vidi un sabiedrību (jeb ESG) šodienas ģeopolitisko notikumu un straujo klimata pārmaiņu notikumu kontekstā ir kļuvis teju izšķirošs biznesa veiksmes faktors.

Bankas un investori finanšu atbalstu un resursu piešķir uzņēmumiem, kas spēj pārliecinoši parādīt, cik ilgtspējīgi tie darbojas, kādu ietekmi uz vidi tie rada (CO2 emisijas un dabas daudzveidības saglabāšana) un kā ilgtspēja ir integrēta uzņēmuma korporatīvajā biznesa stratēģijā. Arī likumdošanas regulējums arvien vairāk nosaka ilgtspējas un aprites ekonomikas aspektu iekļaušanu biznesa darbībā, lai kopīgiem spēkiem sasniegtu klimatneitrālu Eiropu līdz 2050. gadam.

Ir sācies jauns – ilgtspējīgas un atbildīgas ekonomikas – laikmets, kurā ilgtspējīga biznesa darbība nu ir būtiska konkurētspējas priekšrocība.

Lekcijas mērķis: sniegt vispārēju ieskatu, kas ir ilgtspēja un ESG un kāpēc tā šodienas kontekstā ir tik aktuāla.

Ieguvumi:

 • izpratne, kā veidot ilgtspējas stratēģiju, ar ko sākt, kā mērīt;
 • jauns rīks konkurentspējas veicināšanai.

Ilgums: 2 stundas.

Darba metode: informatīva lekcija ar piemēriem un noslēgumā jautājumu un atbilžu sesiju, diskusiju.

Mērķauditorija:

 • interesenti, kas vēlas gūt vispārēju ieskatu, kas ir ilgtspēja;
 • uzņēmuma vadītāji, kas apsver iespēju izskatīt un ieviest ilgtspējas un ESG aspektus uzņēmumā;
 • speciālisti, kas papildus saviem pienākumiem, pārņem arī ilgtspējas jautājumus un grib gūt priekšstatu par ilgtspējas un ESG tēmu tvērumu.

Programma

1. Ilgtspējas būtība un mērķis

 • Kas īsti ir ilgtspēja un ESG?
 • Kas ir aprites ekonomika?
 • Ar ko ilgtspēja atšķiras no sociālās atbildības?
 • Globālās tendences – kāpēc ilgtspēja šodien ir tik aktuāla? 

2. Kāpēc CO2 un siltumnīcefekta gāzes?

 • Klimatneitralitāte un net-zero (nulles emisiju) mērķis.
 • Kas ir siltumnīcefekta gāzes?
 • Kāpēc ir jāskaita CO2?
 • Kas ir GHG protokols un Science Based Targets?
 • Kas ir carbon offsetting, carbon market un carbon credits.

3. Ilgtspējas stratēģija

 • Kāpēc nepieciešama ilgtspējas stratēģija?
 • Kā veidot ilgtspējas stratēģiju?
 • Kādus mērķus izvirzīt?
 • Ar ko sākt?
 • Kā mērīt?
 • Kādi ir ziņošanas standarti?

4. Komunikācija

 • Kas ir zaļmaldināšana?
 • Kā veidot komunikāciju par ilgtspējas tēmām?
 • Kā veidot lojālas attiecības ar iesaistītajām pusēm.

5. Piemēri

 • Pasaules un vietējo uzņēmumu labie un sliktie piemēri.

6. Noslēgums. Jautājumi un atbildes

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām. 

Trenere: Maija Āboliņa-Tomsone

Ilgtspējas stratēģe, trenere un konsultante.

Ar TRIVIUMS sadarbību uzsākta 2022. gadā. Vada lekcijas ilgtspējas un korporatīvās sociālās atbildības jomā, konsultē ilgtspējas stratēģijas izstrādē latviešu un angļu valodā. 

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistītās tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
23.maijs, 2024 (ceturtdien)
Dažādības vadība | Iekļaujoša vide komandā un organizācijā
Komercizglītības centrs | KIC
Šobrīd darba vidē komandās satiekas atšķirīgu vecumposmu, tautību, uztveres veidu un dzīves pieredzes cilvēki, katram no viņiem ir savs privātās dzīves un profesionālā darba cikls, katram ir savas fizisko spēju robežas, ieradumi, pārliecības un vajadzības.
8 stundas
300.00 +PVN
Klātienē
24.maijs, 2024 (piektdien)
Publiskā komunikācija | Kā būt efektīvam, pārliecinošam un dabiskam
Komercizglītības centrs | KIC
Kā savas idejas un ziņu ietērpt pārliecinošās detaļās, lai ne tikai ieinteresētu, pārliecinātu un aizrautu citus ar savu prezentāciju, bet arī sasniegtu savas runas mērķi biznesā un dzīvē. To apgūsiet treniņā pie ekspertes, kura konsultējusi ne tikai lielu daļu Latvijas uzņēmumu vadītāju, bet arī augsta ranga politiskas personas.
16 stundas
599.00 +PVN
Klātienē
5.jūnijs, 2024 (trešdien)
Efektīva struktūrvienības vadīšana
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt par efektīvu vadītāju? Būtiskākie vadītāja pašefektivitātes rīki no laika plānošanas līdz LEAN, pārmaiņu vadībai un motivācijai. Svarīgākais, kas nepieciešams nodaļu, struktūrvienību vadītājiem.
32 stundas
1,150.00 +PVN
Klātienē
11.jūnijs, 2024 (otrdien)
Rakstiskā komunikācija | praktiskie padomi un rīki
Komercizglītības centrs | KIC
Arvien lielāku nozīmi gan lietišķajā vidē, gan personiskajā komunikācijā iegūst saziņa rakstiskā formā – vēstulēs, e-pastu sarakstē, arī dažādās saziņas platformās un sociālajos tīklos. Pieprasīta kļūst prasme uzrakstīt labu tekstu un novērtēt valodas kultūru. Abreviatūru, emocijzīmju un copy-paste laikā labā valodā uzrakstīts teksts piesaista uzmanību un rada cieņu pret rakstītāju.
8 stundas
275.00 +PVN
Klātienē
18.septembris, 2024 (trešdien)
Biznesa simulācija Decision Base
Komercizglītības centrs | KIC
DecisionBase™ biznesa simulācija palīdzēs komandai dziļāk izprast uzņēmumu biznesa būtību, operatīvo vadīšanu, konkurētspējas veidošanu un resursu ierobežojumus, t.i., faktorus, kas ietekmē uzņēmumu vadītāju biznesa lēmumus.
16 stundas
549.00 +PVN
Klātienē
30.oktobris, 2024 (trešdien)
Cilvēkfaktora pārvaldība ar Structogram®
Komercizglītības centrs | KIC
Uzņēmumam vislielākā vērtība ir cilvēki, un pārzinot cilvēku uztveri un domāšanas veidu, kas savukārt formē to rīcību, mēs varam paredzēt darba rezultātus un zināt, kurš ir spējīgs izpildīt noteiktus uzdevumus un kur šajā ziņā ir ierobežojumi.
16 stundas
599.00 +PVN