edmunds
Triviums
TRIVIUMS
480.00 +PVN
14 stundas
Klātienē
+37167282219
TRIVIUMS
+37167282219
Lietišķo pārrunu vadīšana
14 stundas
Klātienē
480.00 +PVN

Šis kurss izstrādāts pārrunu vadīšanas prasmju pilnveidošanai, lai Jums būtu iespēja samazināt problemātiskas situācijas, veidot ilgtermiņa sadarbību un gūt panākumus darījumos. 

Mērķis: Iegūt praktiski noderīgus komunikācijas rīkus un attīstīt veiksmīgu pārrunu vadīšanas prasmes.

Ieguvumi:

 • padziļināta izpratne par lietišķu pārrunu principiem,​
 • rīki pārrunu vadīšanai,​
 • praktiskas iemaņas konstruktīvas sarunas veidošanai,​
 • skaidras vadlīnijas pārrunu standartam organizācijā,​
 • savu personības resursu un to pielietojuma iespēju apzināšanās,​
 • pamatota pārliecība par savām komunikatīvajām spējām.

Ilgums: 4x 3,5h.

Metodes: 

 • Īsas lekcijas, piemēri un diskusijas,​
 • Lietišķās spēles un sarunu simulācijas,​
 • Rīcību paraugi un to pielietošana,​
 • Praktiski vingrinājumi izpratnes vai prasmju nostiprināšanai. 

Programma

1. nodarbība. Lietišķā saziņa.

 • Saziņas saturs un prasme ieklausīties,​
 • Pārpratumi un prasme klausīties aktīvi,​
 • Konstruktīva saziņa un atgriezeniskās saites sniegšana.

2. nodarbība. Lietišķu attiecību veodošana.

 • Saskarsmes veidi lietišķās pārrunās,​
 • Konstruktīvas attiecības ar pārrunu partneri,​
 • Pārrunu dalībnieku vajadzības un saskarsmes punkti.

3. nodarbība. Gatavošanās pārrunām.

 • Pārrunas kā konstruktīva saruna,​
 • Pārrunu plānošana,​
 • Argumentācijas sagatavošana.

4. nodarbība. Pārrunu vadīšana.

 • Pārrunu posmi,​
 • Pārrunu vadītāja uzdevumi,​
 • Vienošanās sasniegšana.

Norises vieta: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13-12, 4. stāvs, Rīga.

Treneris: Edmunds Apsalons– konsultants un treneris starppersonu komunikācijas jomā ar vairāk nekā 15 gadu praktisko pieredzi pieaugušo izglītībā.

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistītās tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
23.maijs, 2024 (ceturtdien)
Dažādības vadība | Iekļaujoša vide komandā un organizācijā
Komercizglītības centrs | KIC
Šobrīd darba vidē komandās satiekas atšķirīgu vecumposmu, tautību, uztveres veidu un dzīves pieredzes cilvēki, katram no viņiem ir savs privātās dzīves un profesionālā darba cikls, katram ir savas fizisko spēju robežas, ieradumi, pārliecības un vajadzības.
8 stundas
300.00 +PVN
Klātienē
24.maijs, 2024 (piektdien)
Publiskā komunikācija | Kā būt efektīvam, pārliecinošam un dabiskam
Komercizglītības centrs | KIC
Kā savas idejas un ziņu ietērpt pārliecinošās detaļās, lai ne tikai ieinteresētu, pārliecinātu un aizrautu citus ar savu prezentāciju, bet arī sasniegtu savas runas mērķi biznesā un dzīvē. To apgūsiet treniņā pie ekspertes, kura konsultējusi ne tikai lielu daļu Latvijas uzņēmumu vadītāju, bet arī augsta ranga politiskas personas.
16 stundas
599.00 +PVN
Klātienē
5.jūnijs, 2024 (trešdien)
Efektīva struktūrvienības vadīšana
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt par efektīvu vadītāju? Būtiskākie vadītāja pašefektivitātes rīki no laika plānošanas līdz LEAN, pārmaiņu vadībai un motivācijai. Svarīgākais, kas nepieciešams nodaļu, struktūrvienību vadītājiem.
32 stundas
1,150.00 +PVN
Klātienē
11.jūnijs, 2024 (otrdien)
Rakstiskā komunikācija | praktiskie padomi un rīki
Komercizglītības centrs | KIC
Arvien lielāku nozīmi gan lietišķajā vidē, gan personiskajā komunikācijā iegūst saziņa rakstiskā formā – vēstulēs, e-pastu sarakstē, arī dažādās saziņas platformās un sociālajos tīklos. Pieprasīta kļūst prasme uzrakstīt labu tekstu un novērtēt valodas kultūru. Abreviatūru, emocijzīmju un copy-paste laikā labā valodā uzrakstīts teksts piesaista uzmanību un rada cieņu pret rakstītāju.
8 stundas
275.00 +PVN
Klātienē
18.septembris, 2024 (trešdien)
Biznesa simulācija Decision Base
Komercizglītības centrs | KIC
DecisionBase™ biznesa simulācija palīdzēs komandai dziļāk izprast uzņēmumu biznesa būtību, operatīvo vadīšanu, konkurētspējas veidošanu un resursu ierobežojumus, t.i., faktorus, kas ietekmē uzņēmumu vadītāju biznesa lēmumus.
16 stundas
549.00 +PVN
Klātienē
30.oktobris, 2024 (trešdien)
Cilvēkfaktora pārvaldība ar Structogram®
Komercizglītības centrs | KIC
Uzņēmumam vislielākā vērtība ir cilvēki, un pārzinot cilvēku uztveri un domāšanas veidu, kas savukārt formē to rīcību, mēs varam paredzēt darba rezultātus un zināt, kurš ir spējīgs izpildīt noteiktus uzdevumus un kur šajā ziņā ir ierobežojumi.
16 stundas
599.00 +PVN