triviums-apmaciba-kursi-trainthetrainer-macibas-izaugsme-attistiba
Triviums
TRIVIUMS
550.00 +PVN
18 stundas
Klātienē
67 282 219
TRIVIUMS
67 282 219
Treneru sagatavošana (Train the Trainer)
18 stundas
Klātienē
550.00 +PVN

Viens no galvenajiem pieaugušo mācību mērķiem ir panākt uzvedības un rīcības izmaiņas. Kas motivē cilvēkus kaut ko mainīt? Kā panākt, lai cilvēki ne tikai piedalās mācībās, bet arī aktīvi domā un veido pieredzi? Kā visprecīzāk būvēt mācību saturu, atbilstoši konkrētām vajadzībām un auditorijai? Un kā to visu īstenot attālinātā vidē?

Train the Trainer kurss ir stabils, vērtīgs un vitāli nepieciešams jebkuram, kurš nodarbojas ar pieaugušo mācīšanu.  Īpaši tiem, kuri ne tikai dalās ar zināšanām, bet trenē savu kolēģu prasmes un veido attieksmi. Apmeklējot šo kursu, jūs koncentrētā veidā apgūsiet daudzveidīgas un radošas metodes, gūsiet lielāku pārliecību un paaugstināsiet savu profesionalitāti!

Mērķauditorija: Uzņēmumu iekšējie treneri (ar un bez priekšzināšanām).

Kursa mērķis: Sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas efektīvu pieaugušo mācību sagatavošanā un vadīšanā klātienē un attālināti.

Ieguvumi:

 • izpratne par galvenajiem pieaugušo mācīšanas/mācīšanās principiem;
 • apgūtas svarīgākās grupu vadīšanas prasmes;
 • konkrēta struktūra sava mācību plāna/kursa izveidei;
 • praktiskas zināšanas par mācību satura dizainēšanas pamata principiem;
 • apgūtas daudzveidīgas trenera komunikācijas stratēģijas darbā ar grupu;
 • labāka prasme strādāt ar sarežģītu grupu;
 • spēja improvizēt, lielāka pārliecība par sevi;
 • aizrautība, iedvesma un azarts!

Kursa ilgums: 3 dienas, 18 stundas

Lekcijas, diskusijas, praktiski uzdevumi, patstāvīgi darbi. Kursa gaitā teorija tiks izmēģināta un ieviesta praksē un veicamajos uzdevumos tā, lai dalībnieki apgūto metodi varētu tūlītēji izmantot, veidojot savus mācību kursus un plānojot mācības.

Programma:

1.diena

1. Andragoģija – pieaugušo apmācība:

Kas ir Andragoģija? Kas atšķir pieaugušo cilvēku apmācību no bērnu mācībām? Kas ir mācīšanās un kas – apmācība? Pieaugušo apmācības mērķis.

2. Pieaugušo mācīšanās principi:

 • Gatavība.
 • Pieredze.
 • Atbildība.
 • Pielietojums.

Ja pasniedzējs saprot, kā šos principus iesaistīt apmācību procesā, dalībnieki garantēti piedalīsies aktīvi, atbildīgi un efektīvi. Šo principu ievērošana nodrošina savstarpēju cieņu un uzticēšanos starp pasniedzēju un dalībniekiem. Tas arī ir būtisks pamats, lai pieaugušie pieņemtu lēmumu konkrētās mācībās aktīvi domāt un pieņemt pieredzi.

3. 8 trenera prasmes:

 • Nodrošināt mērķi un skaidrus uzdevumus.
 • Pārbaudīt un respektēt dalībnieku zināšanas, prasmes un pieredzi.
 • Sniegt viegli saprotamus skaidrojumus un norādes, instrukcijas.
 • Nodrošināt piemērotus piemērus.
 • Veidot saturu tā, lai dalībniekiem būt līdzsvars starp runāšanu un darīšanu.
 • Nodrošināt mācīšanos caur jautājumiem un novērojumiem.
 • Sniegt atgriezenisko saiti konstruktīvā veidā.
 • Veidot efektīvu nobeigumu.

Katra no šīm prasmēm ir balstīta konkrētās metodēs, zināšanās. Šo metodoloģiju kursa laikā dalībnieki izmēģina gan kā mācību dalībnieki, gan arī analizē kā pasniedzēji.

4. Mācību plāna (nodarbības vai moduļa) izveide:

Tiek piedāvāta konkrēta struktūra, uz kā pamata veidot efektīvu mācību plānu, kas iekļauj visu posmu rūpīgu izanalizēšanu, piemērošanu un ieplānošanu. Konkrētais mācību plāns palīdz dziļāk un pamatīgāk izprast pieaugušo apmācību pamatu. Šāds vienots mācību plāns jebkurā uzņēmumā nozīmē, ka jebkurš treneris var pasniegt konkrētu moduli, jo visiem ir skaidrs vienotais standars.

2.diena 

1. Mācību satura dizains. Satura secīguma un grupēšanas principi:

 • Dažādu maņu iesaistīšana mācībās.
 • Ko mācībās atceras labāk.
 • Piemērotība.
 • Prioritātes.
 • Secība (loģiskās saites).
 • Divvirzienu komunikācija.
 • Atgriezeniskā saite.
 • Vingrinājumi, aktivitātes.

Šie principi nodrošina precīzāku un efektīvāku satura izkārtojumu un veidošanu.

2. Trenera prezentācijas prasmes – acu kontakts, stāja, pārvietošanās telpā, žesti, ārējais izskats, sejas izteiksmes, balss, intonācijas un valodas līmenis.

3. Grupas dinamika un vadīšana. Kā strādāt ar sarežģītu grupu? Kādi ir riski mācību vadīšanā? Kā ar tiem strādāt? Ko var iepriekš novērst un kā?

4. Mācību metodes. Kuras metodes ir efektīvākas konkrētam saturam un kāpēc? Kā pareizi izvēlēties un pielāgot metodes?

3.diena 

Prakse, prakse, prakse!

Dalībnieki demonstrē mājas darbu – savu izvēlēto un sagatavoto moduli (15 min prezentācija). Prezentācijas pamatā ir mācību plāns ar izvirzītu mērķi un mācību uzdevumiem. Dalībnieku uzdevums ir implementēt visas kursā iegūtās zināšanas un prasmes, un sasniegt izvirzītos uzdevumus.

Prezentētāji saņem konstruktīvu atgriezenisko saiti no pasniedzējas un citiem mācību dalībniekiem. Caur analīzi un ieteikumiem tiek uzlabots sniegums, kā arī dalībnieki mācās, vērojot un analizējot kolēģu sniegumu, gūstot jaunas idejas, papildinot zināšanas un nostiprinot savu prasmi sniegt konstruktīvu atgriezenisko saiti.

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.

Trenere: Skaidrīte Bulmeistere-Ikauniece

Profesionāla klientu servisa, iekšējo treneru un pārdošanas prasmju trenere.

Šobrīd ir AS Airbaltic Corporation servisa apmācību vadītāja, kā arī turpina darbu praktiskajā klientu servisā kā stjuarte.

Ar TRIVIUMS sadarbojas kopš 2015. gada. Vada klientu apkalpošanas un pārdošanas treniņus, konsultē klientu apkalpošanas standartu/pārdošanas rokasgrāmatu izveidē, vada kursus uzņēmumu iekšējiem treneriem un vada komunikācijas, sadarbības treniņus. Mācības vada latviešu, angļu un krievu valodā. 

Izglītība:

 • Latvijas Policijas akadēmijas bakalaura grāds jurisprudencē ar specializāciju valsts pārvalde;
 • Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas bakalaura grāds pedagoģijā;
 • IATA (International Air Transport Association) kursi “Advanced Train The Trainer”.

Profesionālā attīstība:

 • AS “Air Baltic Corporation” servisa apmācību vadītāja, servisa un pārdošanas instruktore un vecākā stjuarte.

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistītās tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
23.maijs, 2024 (ceturtdien)
Dažādības vadība | Iekļaujoša vide komandā un organizācijā
Komercizglītības centrs | KIC
Šobrīd darba vidē komandās satiekas atšķirīgu vecumposmu, tautību, uztveres veidu un dzīves pieredzes cilvēki, katram no viņiem ir savs privātās dzīves un profesionālā darba cikls, katram ir savas fizisko spēju robežas, ieradumi, pārliecības un vajadzības.
8 stundas
300.00 +PVN
Klātienē
24.maijs, 2024 (piektdien)
Publiskā komunikācija | Kā būt efektīvam, pārliecinošam un dabiskam
Komercizglītības centrs | KIC
Kā savas idejas un ziņu ietērpt pārliecinošās detaļās, lai ne tikai ieinteresētu, pārliecinātu un aizrautu citus ar savu prezentāciju, bet arī sasniegtu savas runas mērķi biznesā un dzīvē. To apgūsiet treniņā pie ekspertes, kura konsultējusi ne tikai lielu daļu Latvijas uzņēmumu vadītāju, bet arī augsta ranga politiskas personas.
16 stundas
599.00 +PVN
Klātienē
5.jūnijs, 2024 (trešdien)
Efektīva struktūrvienības vadīšana
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt par efektīvu vadītāju? Būtiskākie vadītāja pašefektivitātes rīki no laika plānošanas līdz LEAN, pārmaiņu vadībai un motivācijai. Svarīgākais, kas nepieciešams nodaļu, struktūrvienību vadītājiem.
32 stundas
1,150.00 +PVN
Klātienē
11.jūnijs, 2024 (otrdien)
Rakstiskā komunikācija | praktiskie padomi un rīki
Komercizglītības centrs | KIC
Arvien lielāku nozīmi gan lietišķajā vidē, gan personiskajā komunikācijā iegūst saziņa rakstiskā formā – vēstulēs, e-pastu sarakstē, arī dažādās saziņas platformās un sociālajos tīklos. Pieprasīta kļūst prasme uzrakstīt labu tekstu un novērtēt valodas kultūru. Abreviatūru, emocijzīmju un copy-paste laikā labā valodā uzrakstīts teksts piesaista uzmanību un rada cieņu pret rakstītāju.
8 stundas
275.00 +PVN
Klātienē
18.septembris, 2024 (trešdien)
Biznesa simulācija Decision Base
Komercizglītības centrs | KIC
DecisionBase™ biznesa simulācija palīdzēs komandai dziļāk izprast uzņēmumu biznesa būtību, operatīvo vadīšanu, konkurētspējas veidošanu un resursu ierobežojumus, t.i., faktorus, kas ietekmē uzņēmumu vadītāju biznesa lēmumus.
16 stundas
549.00 +PVN
Klātienē
30.oktobris, 2024 (trešdien)
Cilvēkfaktora pārvaldība ar Structogram®
Komercizglītības centrs | KIC
Uzņēmumam vislielākā vērtība ir cilvēki, un pārzinot cilvēku uztveri un domāšanas veidu, kas savukārt formē to rīcību, mēs varam paredzēt darba rezultātus un zināt, kurš ir spējīgs izpildīt noteiktus uzdevumus un kur šajā ziņā ir ierobežojumi.
16 stundas
599.00 +PVN