izaugsmes-grupa
Triviums
TRIVIUMS
1,200.00 +PVN
3 stundas
Klātienē
+37167282219
TRIVIUMS
+37167282219
Izaugsmes grupa vadītājiem. 6 nodarbību cikls
3 stundas
Klātienē
1,200.00 +PVN

Izaugsmes grupa vadītājiem ir pieredzē balstīts atbalsta un attīstības formāts, lai rastu risinājumus:

 • Varas un galma spēlēm;
 • Motivācijai dažādās situācijās;
 • Līdzsvaram;
 • Kļūdām;
 • Neērtām sarunām.

Ieguvumi:

 • Teorētisks un praktisks skaidrojums vadītāja izaicinājumiem;
 • Strukturēta, uz rezultātu virzīta pieredzes stāstu analīze;
 • Atgriezeniskā saite vai redzējums no citiem vadītājiem;
 • Laiks refleksijai un savas pieredzes pārvērtēšanai;
 • Jaunas idejas risinājumiem.

Formāts: Sešu nodarbību cikls ar strukturētu, uz rezultātu virzītu pieredzes stāstu analīzi, refleksijām, komentāriem un īsu teorētisko pamatojumu noteiktās tematikas ietvaros.

Ilgums: 6 nodarbības x 2,5 stundas, vienu reizi mēnesī. 

Cena: 1 nodarbība pēc izvēles 220.00 EUR (bez PVN). Viss 6 nodarbību cikls 1200.00 EUR (bez PVN).

Grupas lielums: 6 līdz 10 dalībnieki

Grupas daudzveidība: viens dalībnieks no vienas organizācijas

Informācijas drošība: diskrēti

Mērķauditorija: Uzņēmumu vai struktūrvienību vadītāji.

Programma

1. nodarbība. Katram vadītājam ir vadītājs.

 • Kā ietekmēt lietas, panākt lēmumus un rīcības varas spēlēs, kad nav atbalsta no augstākstāvošā vadītāja, vai viņš ir inerts, bez intereses ko mainīt, vai ir tālu no ikdienas operatīvajām darbībām, neiesaistās to risināšanā.
 • Kā rīkoties, kad augstākstāvošais vadītājs liek darīt lietas, ko neatbalsti? Kad jāpiedalās varas spēlēs? «Lēkt pāri» vadītājam vai samierināties?
   

2. nodarbība. Galma spēles sadarbībā.

 • Sadarbība situācijās, kad vienas struktūrvienības lēmums ir pretrunā ar otras, kāda no struktūrvienībām ignorē noteikto kārtību, sabotē, nesadarbojas.
 • Kā rīkoties, ka darbinieka vai struktūras sniegums ir neatbilstošs, bet uzņēmums orientēts uz iekšējo aizstāvību?
 • Ērtie un neērtie darbinieki, pelēkie kardināli, «ieliktie» darbinieki, radinieki.
 • Kā ienākt jaunā komandā vai uzņēmumā?
   

3. nodarbība. Motivācija dažādās situācijās.

 • «Stikla griezti» – kad gribi augt, bet nav kur, uzņēmums patīk, bet nevar piedāvāt izaugsmi.
 • Kā saglabāt savu motivāciju pārmaiņu apstākļos, reorganizācijās, rutīnās?
 • Kā saglabāt darbinieka motivāciju, kad kāds cits vadītājs iet prom no organizācijas, vai zini, ka pats iesi prom – pieņemt lēmumu, nepaskaidrojot apstākļus?
 • Kā smaidīt savu darbinieku priekšā, kad esi konfliktā ar savu vadītāju?
   

4. nodarbība. Dažādība darba vidē.

 • Sarunas par higiēnu, kultūras atšķirībām, politiskajiem jautājumiem, viesstrādnieku integrēšanu darba vidē, dažādu paaudžu nesaskaņām, dažādiem dzīves ritmiem, uzskatiem par darba vidi, darba laiku, neprasme strādāt attālināti vai uzspiests darbs klātienē, dažāds izglītības un izpratnes līmenis, noliedzēji un atbalstītāji.
 • Kā pieņemt citādo un atrast kompromisu?
   

5. nodarbība. Laiks strādāt, laiks atpūsties.

 • Pārāk liela slodze – kā par to runāt? Kā laikus pamanīt savu vai kolēģa, padotā izdegšanu?
 • Darba laika ievērošana vai neievērošana, pieejamība 24/7. Mūžīgi nogurušie un pārstrādājušies – pats vai kolēģi.
 • Kādēļ citi iet atvaļinājumā un citi nē? Kā pašam sagatavoties atvaļinājumam?
 • Kā rīkoties, ja man nav aizvietotāja?
 • Uzvaru un panākumu svinēšana – kādēļ tas ir nepieciešams un kā to labāk darīt?

6. nodarbība. Kļūdas.

 • Izgāzušies projekti, nokavēti termiņi, nekvalificējies piedāvājums. Kļūdas speciālistu izvēlē vai atlasē .
 • Kas nogāja greizi? Kam uzticēt uzdevumu? Kā izvēlēties pēcteci? Kā novērtēt, kurš ko māk un kādas ir spējas?

Trenere: Linda Rirdance -Vada izaugsmes grupas vadītājiem, finanšu mācības nefinansistiem un konsultē organizāciju attīstības jautājumos.

 

 

 

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistītās tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
23.maijs, 2024 (ceturtdien)
Dažādības vadība | Iekļaujoša vide komandā un organizācijā
Komercizglītības centrs | KIC
Šobrīd darba vidē komandās satiekas atšķirīgu vecumposmu, tautību, uztveres veidu un dzīves pieredzes cilvēki, katram no viņiem ir savs privātās dzīves un profesionālā darba cikls, katram ir savas fizisko spēju robežas, ieradumi, pārliecības un vajadzības.
8 stundas
300.00 +PVN
Klātienē
24.maijs, 2024 (piektdien)
Publiskā komunikācija | Kā būt efektīvam, pārliecinošam un dabiskam
Komercizglītības centrs | KIC
Kā savas idejas un ziņu ietērpt pārliecinošās detaļās, lai ne tikai ieinteresētu, pārliecinātu un aizrautu citus ar savu prezentāciju, bet arī sasniegtu savas runas mērķi biznesā un dzīvē. To apgūsiet treniņā pie ekspertes, kura konsultējusi ne tikai lielu daļu Latvijas uzņēmumu vadītāju, bet arī augsta ranga politiskas personas.
16 stundas
599.00 +PVN
Klātienē
5.jūnijs, 2024 (trešdien)
Efektīva struktūrvienības vadīšana
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt par efektīvu vadītāju? Būtiskākie vadītāja pašefektivitātes rīki no laika plānošanas līdz LEAN, pārmaiņu vadībai un motivācijai. Svarīgākais, kas nepieciešams nodaļu, struktūrvienību vadītājiem.
32 stundas
1,150.00 +PVN
Klātienē
11.jūnijs, 2024 (otrdien)
Rakstiskā komunikācija | praktiskie padomi un rīki
Komercizglītības centrs | KIC
Arvien lielāku nozīmi gan lietišķajā vidē, gan personiskajā komunikācijā iegūst saziņa rakstiskā formā – vēstulēs, e-pastu sarakstē, arī dažādās saziņas platformās un sociālajos tīklos. Pieprasīta kļūst prasme uzrakstīt labu tekstu un novērtēt valodas kultūru. Abreviatūru, emocijzīmju un copy-paste laikā labā valodā uzrakstīts teksts piesaista uzmanību un rada cieņu pret rakstītāju.
8 stundas
275.00 +PVN
Klātienē
18.septembris, 2024 (trešdien)
Biznesa simulācija Decision Base
Komercizglītības centrs | KIC
DecisionBase™ biznesa simulācija palīdzēs komandai dziļāk izprast uzņēmumu biznesa būtību, operatīvo vadīšanu, konkurētspējas veidošanu un resursu ierobežojumus, t.i., faktorus, kas ietekmē uzņēmumu vadītāju biznesa lēmumus.
16 stundas
549.00 +PVN
Klātienē
30.oktobris, 2024 (trešdien)
Cilvēkfaktora pārvaldība ar Structogram®
Komercizglītības centrs | KIC
Uzņēmumam vislielākā vērtība ir cilvēki, un pārzinot cilvēku uztveri un domāšanas veidu, kas savukārt formē to rīcību, mēs varam paredzēt darba rezultātus un zināt, kurš ir spējīgs izpildīt noteiktus uzdevumus un kur šajā ziņā ir ierobežojumi.
16 stundas
599.00 +PVN