SCAMPER – produktu un pakalpojumu uzlabošana

Dainis Locāns

Bieži ir grūtības nākt klajā ar jaunām idejām, cenšoties attīstīt vai uzlabot kādu produktu vai pakalpojumu. Tam var palīdzēt radošās prātavētras tehnikas, piemēram, SCAMPER (traukšanās). Šis rīks palīdz ģenerēt idejas jauniem produktiem un pakalpojumiem, mudinot jūs domāt par to, kā uzlabot jau esošos. Raksts ir veltīts SCAMPER metodei.

Par rīku

SCAMPER metode savu nosakumu guvusi kā akronīms šādiem angļu valodas vārdiem:

 • Substitute – aizstāt
 • Combine – apvienot
 • Adapt – piemērot
 • Modify – pārveidot
 • Put to another use – izmantot citādāk
 • Eliminate – samazināt
 • Reverse – atgriezt  otrādi

Rīka pielietošana notiek, uzdodot jautājumus par jau esošiem produktiem, izmantojot katru no septiņiem augstāk nosauktajiem uzsaukumiem. Jautājumi palīdzēs jums rast radošas idejas, kā izstrādāt jaunus produktus un uzlabot esošos.

Alekss Ozborns (Alex Osborn), kurš tiek uzskatīts par prātavētras metodes radītāju, ir piedāvājis šīs tehnikas jautājumus, taču rakstnieks un pedagoģijas jomā strādājošs menedžeris Bobs Eberls (Bob Eberle) ir tas, kurš šos jautājumus sakārtoja secībā, radot rosinošo akronīmu SCAMPER.

Atcerieties, ka vārds “produkts” neattiecas tikai uz fiziskiem labumiem. Produkts var būt gan norise, pakalpojums un pat cilvēki. Līdz ar to šo rīku jūs varat piemērot daudzās situācijās.

Kā izmantot šo rīku?

SCAMPER ir ļoti viegli izmantojams. Pirmkārt, izvēlieties jau esošu produktu vai pakalpojumu. Tas var būt produkts, ko jūs esat iecerējis uzlabot, podukts, ar kuru jums ir grūtības, vai arī produkts, kuru jūs uzskatāt par labu sākuma punktu attīstībai nākotnē. Tālāk uzdodiet jautājumus par izvēlēto produktu, vadoties pēc akronīmā ietvertajiem rosinātājiem. Ar prātavētras palīdzību iedomājieties pēc iespējas vairāk jautājumu un atbilžu (zemāk tiks norādīti daži no iespējamajiem jautājumiem). Visbeidzot – aplūkojiet atbildes, kuras jūs esat snieguši. Vai kāda no tām izceļas kā dzīvotspējīgs risinājums? Vai kādu no tām jūs varat izmantot, lai radītu jaunu vai uzlabotu jau esošu produktu? Ja kāda no idejām jums šķiet dzīvotspējīga un noderīga, tad tālāk jums ir iespēja to izvērst.

Jautājumu piemēri

Aplūkosim dažus no jautājumiem, kurus jūs varat uzdot pie katra no akronīma burtiem (rosinātāji tiks norādīti latviski):

Aizstāt

 • Kurus materiālus vai resursus produkta uzlabošanas vajadzībām ir iespējams mainīt vai aizstāt?
 • Kādu citu produktu vai norisi jūs varat izmantot?
 • Kurus noteikumus ir iespējams aizstāt?
 • Vai šo produktu ir iespējams izmantot citur vai arī izmantot kā kāda cita produkta aizstājēju?
 • Vai mainot attieksmi pret šo produktu, mainīsies arī kaut kas cits?

Apvienot

 • Kas notiktu, ja šis produkts tiktu apvienots ar citu, lai radītu ko pavisam jaunu?
 • Kādas būtu sekas tam, ka jūs apvienotu nolūkus vai mērķus?
 • Ko ir iespējams apvienot, lai produkta izmantošanas iespējas paaugstinātu līdz maksimumam?
 • Kā jūs varētu apvienot talantus un resursus, lai radītu jaunu pieeju šim produktam?

Piemērot

 • Kā jūs varētu piemērot vai pārveidot šo produktu, lai to varētu pielietot citam mērķim?
 • Kāds vēl ir šis produkts (bez pamatīpašībām)?
 • Ar ko jūs varētu sacensties, kam līdzināties, lai piemērotu šo produktu?
 • Kas vēl līdzinās jūsu produktam?
 • Kādā vēl vidē jūs varat ieviest savu  produktu?
 • No kuriem citiem produktiem vai idejām jūs varat iedvesmoties?

Pārveidot

 • Kā jūs varētu izmainīt produkta formu, izskatu un sajūtas, ko tas rada?
 • Ko jūs varat pievienot, lai pārveidotu šo produktu?
 • Ko jūs varat izcelt, lai produktam piešķirtu lielāku vērtību?
 • Kurš ir tas produkta elements, kuru pastiprinot, jūs varat radīt kaut ko pavisam jaunu?

Izmantot citādāk

 • Vai ir iespējams šo produktu izmantot citur, varbūt par citā industrijā?
 • Kas vēl varētu lietot šo produktu?
 • Vai šis produkts iegūtu citas īpašības, pārceļot to uz citu vidi?
 • Vai ir iespējams radīt ko jaunu, atkārtoti izlietojot šī produkta pārpalikumus?

Samazināt

 • Kā jūs varētu racionalizēt jeb vienkāršot šo produktu?
 • Kuras iezīmes, detaļas vai noteikumus jums ir iespējams samazināt?
 • Ko jūs varat noklusēt vai notušēt?
 • Kā jūs produktu varētu padarīt mazāku, ātrāku, vieglāku un aizraujošāku?
 • Kas notiktu, ja jūs atteiktos no kādas šī produkta daļas? Ko jūs liktu vietā?

Apgriezt otrādi

 • Kas mainītos, ja jūs šo procesu apgrieztu otrādi vai mainītu lietu secību?
 • Kas notiktu, ja jūs darītu tieši pretējo tam, ko mēģināt darīt tagad? Kurus komponentus jūs varētu aizstāt, lai izmainītu produktā ietverto kārtību?
 • Kādas lomas jūs varat apgriezt vai samainīt?
 • Kādā veidā jūs varētu reorganizēt šo produktu?
Padoms nr.1

Dažas idejas, kas radītas šī rīka izmantošanas rezultātā, var būt nepraktiskas un var nebūt piemērotas jūsu gadījumā, bet par to neuztraucieties –  mērķis ir radīt pēc iespējas vairāk ideju.

Padoms nr.2

Lai gūtu pēc iespējas lielāku labumu, papildus SCAMPER izmantojiet arī citas radošās prātavētras un redzesloka paplašināšanas tehnikas (piem. apvērse).

Secinājumi

SCAMPER jums var palīdzēt izstrādāt jaunus produktus un pakalpojumus. Daudzi no šajā metodē izmantotajiem jautājumiem ir Aleksa Ozborna ieviesti, taču Bobs Eberls radīja rosinošo akronīmu. SCAMPER aizstāj šādas rosinātājdarbības:

 • Substitute – aizstāt
 • Combine – apvienot
 • Adapt – piemērot
 • Modify – pārveidot
 • Put to another use – izmantot citādāk
 • Eliminate – samazināt
 • Reverse – atgriezt  otrādi

SCAMPER rīka pielietošana ir vienkārša – ejiet cauri katram augstāk minētajam punktam un uzdotiet tā rosinātus jautājumus. Atcerieties –  ne visas iegūtās idejas būs noderīgas, taču izmantojiet labās idejas un izstrādājiet tās tālāk!

Saistošas tēmas publikācijas

Biznesa Klase
Biznesa klase ir atzītākā biznesa programma Latvijā jeb biznesa esence un svarīgākais, kas jāzina vadītājam par uzņēmuma, darbinieku un sevis vadīšanu. Augstu novērtētas mācības, ko augstu novērtējuši vairāk kā 1500 vadītāji. Tiek dēvēta par mūsdienīgu un praktisku alternatīvu augstskolu biznesa pamatu programmām.
Fishin Frenzy The major Hook Free Gamble In the Demo Function
Bejeweled 2 Deluxe
Inoffizieller mitarbeiter Online Kasino Unter einsatz von Natel and Telefonrechnung Bezahlen
Spring Valley
Radošā pieeja uzņēmuma konkurētspējas veicināšanā
Kā sadarboties ar radošiem darbiniekiem un kā vaidot radošumu veicinošu uzņēmuma vidi?
Dainis Locāns
Apvērses metode pakalpojumu uzlabošanai
Kā var uzlabot produktu vai pakalpojumu, izmantojot apvērses metodi?
Dainis Locāns
SCAMPER - produktu un pakalpojumu uzlabošana
Šis rīks palīdz ģenerēt idejas jauniem produktiem un pakalpojumiem, mudinot jūs domāt par to, kā uzlabot jau esošos.
Viesturs Meikšāns
Klusums komandā nav zelta vērtībā – tas ir ...
Vai zinājāt, ka starp darba apstākļiem, kas potenciāli var radīt psihosociālos riskus, tai skaitā stresu un izdegšanu, ir neefektīva komunikācija darba vietā?