Dainis Locāns

Apvērses metode pakalpojumu uzlabošanai

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Apvērse ir noderīgs instruments produkta vai pakalpojuma uzlabošanai. To izmantot nozīmē sev pajautāt pretējo tam jautājumam, ko vēlaties uzdot, un iegūtos rezultātus piemērot produkta vai pakalpojuma pilnveidei.

Piemērs

Iedomājieties, ka jūs vēlaties uzlabot klientu apkalpošanas centra darbības kvalitāti. Izmantojot apvērses metodi jūs jautātu: “Kā es varētu samazināt klientu apmierinātību?”

Apdomājot šo jautājumu, jūs iespējams atbildētu šādi:

  • Neatbildot uz klientu zvaniem
  • Nepārzvanot
  • Ļaut cilvēkiem bez jebkādām zināšanām par produktu atbildēt uz telefonu
  • Nolīgt rupju personālu
  • Dod nepareizos padomus

Pēc apvērses metodes izmantošanas jūs nodrošināsieties, ka uz ienākošajiem zvaniem atbildēs piemērots personāls, turklāt prasmīgi un laipni. Tāpat jūs izveidosiet apmācības programmas, lai pārliecinātos, ka personāls sniedz precīzus un iedarbīgus padomus.

Secinājumi

Apvērse ir vienkāršs un noderīgs process, ar kura palīdzību uzlabot produktus un pakalpojumus. Lai to izmantotu, uzdodiet tieši pretējo jautājumu tam, kura atbildi jūs meklējat, un iegūtās atbildes izmantojiet atbilstoši vajadzībām.

Saistošas tēmas publikācijas

scamper metode
Dainis Locāns
SCAMPER - produktu un pakalpojumu uzlabošana
Šis rīks palīdz ģenerēt idejas jauniem produktiem un pakalpojumiem, mudinot jūs domāt par to, kā uzlabot jau esošos.
klienta pieredzes karte
Dainis Locāns
Pārdošanas piltuve pret Klienta pieredzes karti
Kāpēc uzņēmumu īpašniekiem un produktu vadītājiem pētīt klienta pieredzi?
Klientu pieredze
Dainis Locāns
Kas ir klientu pieredzes karte un ar ko sākt?
Kā vizualizēt organizācijas mijiedarbību ar klientiem.