Klusums komandā nav zelta vērtībā – tas ir …

Viesturs Meikšāns

Neefektīva komunikācija = stress darba vietā

Stress, pārslodze, izdegšana ir galvenie iemesli, kādēļ darbinieki parasti pamet uzņēmumu. Vai zinājāt, ka starp darba apstākļiem, kas potenciāli var radīt psihosociālos riskus, tai skaitā stresu un izdegšanu, ir neefektīva komunikācija darba vietā?

Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra norāda, ka neskaidra un nedefinēta uzņēmuma iekšējā komunikācija provocē vairākus riska faktorus, kas veicina stresu darba vietā:

  • darbiniekiem trūkst izpratne par noteiktajiem darba pienākumiem un to apjomu;
  • attiecībā uz darbiniekiem tiek pieņemti lēmumi, taču šai procesā viņi netiek pat iesaistīti
  • darbinieki nesaņem precīzas norādes par to, kā darbs ir jāveic;
  • tiek īstenota nepārdomāta organizatorisko pārmaiņu pārvaldība;
  • darbiniekiem trūkst atbalsts no vadības un kolēģu puses.

Ja nereti darbu mēdzam dēvēt par otrajām mājām, tad neviens nevēlētos, lai mājās valda saspringta, stresaina gaisotne, turklāt tādu problēmu dēļ, kuras var atrisināt. Diemžēl, šī problēma uzņēmumos Eiropā ir diezgan izplatīta.

Neizrunāti 37 bilijoni

Kādā pētījumā pat ir noskaidrots, ka 400 aptaujātie Amerikas un Apvienotās karalistes uzņēmumi, kuru darbinieku skaits ir liels – 100 000, ik gadu kopā zaudē 37 biljonu dolāru, “pateicoties” komunikācijas līmenim uzņēmumā.

Uz katru darbinieku, kura produktivitāte ir zema, uzņēmums cieš zaudējumus līdz pat 26 041 dolāru.

Tikmēr uzņēmumi, kuri apzinājās komunikācijas nozīmi biznesa vidē, un kuru līderi ir izkopuši savas runas prasmes līdz izcilībai, savus pārdošanas rezultātus uzlaboja līdz pat 100 000 dolāru.

Sākums ir līderī

Uzņēmuma komanda ir spēcīga, uzticama un radoša.

Katrs darbinieks ir augstu motivēts un produktīvs.

Katrs darbinieks pārzin uzņēmuma iekšējo politiku un aktuālos procesus.

Darbiniekiem ir skaidri darba pienākumi un to izpilde,

Problēmas uzņēmumā tiek ātri identificētas un kopīgiem spēkiem veiksmīgi atrisinātas.

Krīzes situācijās uzņēmuma kolektīvs kļūst tikai spēcīgāks.

Šī nav idealizēta iedomu vide uzņēmumā. Šādus augļus plūks uzņēmums, kura vadītājs – līderis, pieņems lēmumu uzlabot uzņēmuma iekšējās komunikācijas līmeni.

Jebkuras nozares, jebkura lieluma uzņēmumam būtu jāpārskata sava komunikācijas stratēģija, pārskatot šos 3 svarīgākos aspektus:

  1. Ekstraverts un intraverts – kā komunicēt?

Nav noslēpums, ka intravertu un ekstravertu personību darba stils un veids atšķiras. Tāpat ir arī ar komunikācijas veidu – efektīvai un produktīvai saziņai jābūt pielāgotai, atkarībā no personības tipa.

Protams, ir patīkami, kad atgriežoties darbā pēc nedēļas nogales, varam pārspriest brīvdienu piedzīvojumus ar kolēģiem darbā. Tomēr intravertiem kolēģiem šādas sarunas darbā var likties pilnīgi nevajadzīgas. Intraverti darbinieki labprātāk fokusējas uz konkrētiem darba uzdevumiem un nenododas liekām runām.

Tādēļ intraverti “Small talk” vieta labāk izvēlētos “No talk at all”.

Savukārt ekstravertiem darbiniekiem šādas sarunas ļoti patīk, jo neformāla, brīva gaisotne veicinās viņu uzticību uzņēmumā, kas, savukārt, paaugstinās lojalitātes līmeni kopumā.

Attiecībā uz ideju un risinājumu piedāvāšanu, ekstraverti darbinieki reaģēs diezgan ātri, impulsīvi un entuziastiski. Viņi skaļi nebaidīsies teikt gan spožas, gan ne tik spožas idejas.

Savukārt intravertiem darbiniekiem ir jādod laiks, lai padomātu, apkopotu domas un idejas. Dodot konkrētu termiņu, dienā, kad jāprezentē ideja vai risinājums, intraverts nāks klajā ar lielisku risinājumu! Šis pats attiektos arī pēc sapulces vai prezentācijas, ļauj intravertam nedaudz apdomāt iegūto informāciju – vērsies pēc atsauksmes stundu pēc tās, vai nākamajā dienā.

Izvēlies īsto saziņas platformu, un komunikācijas produktivitāte augs.

Intravertiem cilvēkiem labāk patīk strukturāls un formāls saziņas veids – epasti. Epasti ir īsti, koncentrēti, visu nepieciešamo informāciju var viegli atrast, un palīdz fokusēties uz darbu.

Ja intravertam rakstiet epastu, uzsvaru jāliek uz svarīgām detaļām, informāciju jāpasniedz loģiski un jāturās pie faktiem. Šie paši noteikumi attiecas, ja plāno zvanu vai tikšanos.

No ekstravertiem cilvēkiem var sagaidīt nejaušu pieskriešanas ofisā, tikšanās aicinājumus, kas nav iekļauti mēneša plānā, neplānoti telefona zvani. Ekstraverti dod priekšroku neformālam komunikācijas veidam, kur viņi var domāt konceptuāli un izrunāt ideju vētru Ātras tikšanās, videozvani, whatsapp vai sms ziņas,

2. Regulāras kopīgas sapulces jeb “all hands-meeting

Iepriekš jau uzzinājām, ka viena no pazīmēm, ka uzņēmumā ir laba un efektīva iekšējā komunikācija, ir – visi darbinieki ir informēti par uzņēmumā notiekošo, aktuālajiem procesiem, būtiskiem lēmumiem, nākotnes plāniem.

Un parasti šāda informācija tiek nodota iknedēļas vai mēneša sapulcēs. Angliski tiek lietots termins all hands – meeting”. Šajās sapulcēs sanāk kopā visi uzņēmuma darbinieki, un tiek iepazīstināti ar jaunumiem, uzņēmuma misiju un stratēģiju, tiek runāts par rezultātiem, kā arī tiek uzklausīti darbinieku jautājumi un viedokļi.

 Sapulču vadītāji vai nu iedvesmos savus darbiniekus, kas vainagosies ar augstiem rezultātiem uzņēmuma kopējā darbībā, vai arī tā būs vienkārši laika izšķiešana.

Ieviesiet šīs sapulces kā patīkamu pārmaiņu darba vidē, kas sniegs ilgtermiņa rezultātus kopējā uzņēmuma komunikācijā. Tomēr dariet to ar gatavu plānu, konceptu par sapulces saturu, mērķi, un norisi.

Šim notikumam ir jāgatavojas.

Kādas svarīgas nianses būtu jāievēro, kad gatavosiet prezentācijas saturu?

  • Informācija par uzņēmuma kopējo darbību. Šī informācija būtu jāpasniedz vieglā, uztveramā un interesantā formā, lai visu līmeņu darbinieku šo sadzirdētu un saprastu. Galvenais ir ciparos nepazust pašam un nepazudināt tajos publiku. Jāsaprot, kā sarežģītu un tehnisku informāciju pārvērst par stāstu, kas uzrunās ikvienu klausītāju, ikviena līmeņa darbinieku.

Un interesantas prezentācijas struktūru iemācīties var jebkurš. Apgūtie pamatprincipi palīdzēs izveidot katru nākamo prezentāciju arvien izcilāku!

  • Uzņēmuma vīzija un misija.  Jaunajiem darbiniekiem ir vitāli svarīgi būt kopā ar uzņēmuma misiju. Tikpat svarīgi to ik pa laikam atgādināt arī ilggadējiem darbiniekiem.

Kad runājat par uzņēmuma vīziju, Jūs noteikti vēlaties ar šo stāstījumu iedvesmot savus darbiniekus. Atcerēsimies, ka iedvesmotu darbinieku produktivitāte pieaug pat par 60%!

Struktūra palīdzēs īsi, bet spilgti un atmiņā paliekoši nodot galveno sajūtu un iedvesmu par Uzņēmuma vērtībām un pamatprincipiem.

  • Darbinieku jautājumi. Ērtāk tos būtu apkopot jau agrāk – vismaz 1 dienu pirms sapulces, lai Jūs varētu labi sagatavoties un atbildēt uz katru jautājumu. Atbildei būtu jābūt tādai, kas uzrunā ikvienu klausītāju, ne tikai jautājuma uzdevēju.

Tikpat svarīgi ir runā dot vietu arī “dzīvajiem” jautājumiem.

Jautājumu – atbilžu bloku vislabāk būtu ievietot nevis pašās beigās, bet 1 epizodi pirms Jūsu runas nobeiguma.  Par to, kā veidot iedvesmojošu runas nobeigumu, lasiet te.

 Ja runa ir strukturēta vairākās tēmās, jautājumu bloku varat ievietot katras tēmas beigās.

Ieteikums: Ja jūtat, ka atbilde uz jautājumu būs gara, apsoliet individuālu tikšanos ar darbinieku, kur sīkāk pārrunāsiet šo jautājumu.” Galvenais – neignorējiet uzdoto, jo katram ir jājūtas sadzirdētam un uzklausītam. Tas veicinās darbinieku uzticību Jums un atklātību.

Šīs sapulces varat rīkot arī tiešsaistē – jaunais digitālais laikmets maina arī mūsu komunikācijas paradumus.

3. Uzņēmumu apmācības

Jūs noteikti vēlētos, lai arī Jūsu darbinieku prezentācijas un pārdošanas prasmes būtu augstā līmenī.

Ir izpētīts, ka pasākumi, kas veltīti darbinieku pašizaugsmei un izglītībai, vecina lojalitāti pret uzņēmumu, un, nenoliedzami, saliedē kolektīvu.

Statistikas dati liecina, ka 74 % darbinieku neizmanto visu darba potenciālu tādēļ, ka netiek regulāri izglītoti. Savukārt 87% darbinieku no mileniāļu paaudzes atzīst, ka profesionālā izaugsme un izglītība darba vietā ir ļoti nozīmīgs aspekts. Jāuzsver, ka izglītība darba vietā 70% darbinieku ir izšķirošs faktors, vai palikt šajā uzņēmumā.

Ir vērts ieguldīt darbinieku pašizaugsmē, jo viņu produktivitāte un motivācija, kas neizbēgami augs, būs liels ieguvums uzņēmuma ieņēmumos un reputācijā.

Arī Runas Skola piedāvā runas, prezentēšanas un pārdošanas prasmju apmācības uzņēmumiem dažādos formātos. Iepazīstieties ar mūsu piedāvājumu uzņēmumiem šeit: https://www.runasskola.lv

“Klusums komandā nav zelta vērtībā – tas ir nāvējošs” –  Mark Sanborn

Publikāciju sagatavoja: Runas Skola, https://www.runasskola.lv/blogs/blogs/komunikacijas-prasmes-ka-investicija-uznemuma

Saistošas tēmas publikācijas

Biznesa Klase
Biznesa klase ir atzītākā biznesa programma Latvijā jeb biznesa esence un svarīgākais, kas jāzina vadītājam par uzņēmuma, darbinieku un sevis vadīšanu. Augstu novērtētas mācības, ko augstu novērtējuši vairāk kā 1500 vadītāji. Tiek dēvēta par mūsdienīgu un praktisku alternatīvu augstskolu biznesa pamatu programmām.
Fishin Frenzy The major Hook Free Gamble In the Demo Function
Bejeweled 2 Deluxe
Inoffizieller mitarbeiter Online Kasino Unter einsatz von Natel and Telefonrechnung Bezahlen
Spring Valley
Radošā pieeja uzņēmuma konkurētspējas veicināšanā
Kā sadarboties ar radošiem darbiniekiem un kā vaidot radošumu veicinošu uzņēmuma vidi?
Dainis Locāns
Apvērses metode pakalpojumu uzlabošanai
Kā var uzlabot produktu vai pakalpojumu, izmantojot apvērses metodi?
Dainis Locāns
SCAMPER - produktu un pakalpojumu uzlabošana
Šis rīks palīdz ģenerēt idejas jauniem produktiem un pakalpojumiem, mudinot jūs domāt par to, kā uzlabot jau esošos.
Viesturs Meikšāns
Klusums komandā nav zelta vērtībā – tas ir ...
Vai zinājāt, ka starp darba apstākļiem, kas potenciāli var radīt psihosociālos riskus, tai skaitā stresu un izdegšanu, ir neefektīva komunikācija darba vietā?
Māra Špicberga
Pasaki man, ar ko Tu sarunājies, un es pateikšu, kur Tu esi
Praktiski vingrinājumi Lielā Apjukuma laikā.
Mārtiņš Martinsons
Multitaskings un steidzamība ir ceļš uz izdegšanu
Harvard Business Review pētījums atklāj diezgan nepatīkamu ainu.
Dainis Locāns
Pārdošanas piltuve pret Klienta pieredzes karti
Kāpēc uzņēmumu īpašniekiem un produktu vadītājiem pētīt klienta pieredzi?
Inta Santa
Izdegšana
Zaķis un bruņurupucis tur nokļūst katrs pa savu ceļu.
Dainis Locāns
Kas ir klientu pieredzes karte un ar ko sākt?
Kā vizualizēt organizācijas mijiedarbību ar klientiem.
Māra Špicberga
Dvēseles antropoloģija
Vēlēšanās tikt saprastam ir viena no galvenajām vajadzībām, kuras dēļ mēs veidojam attiecības.