edmunds
Triviums
TRIVIUMS
480.00 +PVN
14 stundas
Klātienē
+37167282219
TRIVIUMS
+37167282219
Lietišķo pārrunu vadīšana
14 stundas
Klātienē
480.00 +PVN

Šis kurss izstrādāts pārrunu vadīšanas prasmju pilnveidošanai, lai Jums būtu iespēja samazināt problemātiskas situācijas, veidot ilgtermiņa sadarbību un gūt panākumus darījumos. 

Mērķis: Iegūt praktiski noderīgus komunikācijas rīkus un attīstīt veiksmīgu pārrunu vadīšanas prasmes.

Ieguvumi:

 • padziļināta izpratne par lietišķu pārrunu principiem,​
 • rīki pārrunu vadīšanai,​
 • praktiskas iemaņas konstruktīvas sarunas veidošanai,​
 • skaidras vadlīnijas pārrunu standartam organizācijā,​
 • savu personības resursu un to pielietojuma iespēju apzināšanās,​
 • pamatota pārliecība par savām komunikatīvajām spējām.

Ilgums: 4x 3,5h.

Metodes: 

 • Īsas lekcijas, piemēri un diskusijas,​
 • Lietišķās spēles un sarunu simulācijas,​
 • Rīcību paraugi un to pielietošana,​
 • Praktiski vingrinājumi izpratnes vai prasmju nostiprināšanai. 

Programma

1. nodarbība. Lietišķā saziņa.

 • Saziņas saturs un prasme ieklausīties,​
 • Pārpratumi un prasme klausīties aktīvi,​
 • Konstruktīva saziņa un atgriezeniskās saites sniegšana.

2. nodarbība. Lietišķu attiecību veodošana.

 • Saskarsmes veidi lietišķās pārrunās,​
 • Konstruktīvas attiecības ar pārrunu partneri,​
 • Pārrunu dalībnieku vajadzības un saskarsmes punkti.

3. nodarbība. Gatavošanās pārrunām.

 • Pārrunas kā konstruktīva saruna,​
 • Pārrunu plānošana,​
 • Argumentācijas sagatavošana.

4. nodarbība. Pārrunu vadīšana.

 • Pārrunu posmi,​
 • Pārrunu vadītāja uzdevumi,​
 • Vienošanās sasniegšana.

Norises vieta: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13-12, 4. stāvs, Rīga.

Treneris: Edmunds Apsalons– konsultants un treneris starppersonu komunikācijas jomā ar vairāk nekā 15 gadu praktisko pieredzi pieaugušo izglītībā.

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistošie tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
6.marts, 2024 (trešdien)
Projektu vadības pamati
TRIVIUMS
Lai kas ir rakstīts jūsu amata nosaukumā un aprakstā, jūsu darba ikdiena ticamāk saistīta ar dažādu projektu vadību. Neatkarīgi no veicamo darbu apjoma un specifikas, tie visi ir projekti ar līdzīgu struktūru un iekšējo loģiku. Iegūstiet pamatzināšanas, praktiskus rīkus un metodes efektīvai ikdienas projektu vadībai dažādos uzņēmumos.
6 stundas
250.00 +PVN
Klātienē
7.marts, 2024 (ceturtdien)
Efektīva vadītāja ABC
TRIVIUMS
Kursā par to, kā uzņēmuma/struktūrvienības vadītājam efektīvi vadīt darbiniekus: skaidrot uzņēmuma mērķus un norises, dot darba uzdevumus un kontrolēt izpildi, motivēt darbiniekus, sniegt atbalstu ikdienā un veicināt sadarbību. Un arī par to, kādi ir vadītājam pieejamie resursi un kā tos izmantot, lai mazinātu spriedzi sarežģītās situācijās; kā iedvesmot un veicināt darbinieku proaktivitāti.
12 stundas
450.00 +PVN
Klātienē
7.marts, 2024 (ceturtdien)
Izaugsmes grupa vadītājiem. 6 nodarbību cikls
TRIVIUMS
Vadītājs bieži savos izaicinājumos ir viens. Dažādu iemeslu dēļ var nebūt iespējams ar citiem pārrunāt ar vadītāja pienākumiem un atbildību saistītās situācijas, saņemt atgriezenisko saiti, iedrošinājumu vai citu skatupunktu.
3 stundas
1,200.00 +PVN
Klātienē
21.marts, 2024 (ceturtdien)
Efektīva laika plānošana un darba organizēšana
TRIVIUMS
Apzināta laika plānošana un darbu organizēšana palielina gan personīgo efektivitāti, gan darba produktivitāti, sniedz līdzsvara sajūtu un apmierinātību ar sevi un dzīvi kopumā. Mūsdienās laika plānošana ir kā sistēma, kuru veido dažādas tehnikas, instrumenti, tehnoloģijas un metodes.
6 stundas
210.00 +PVN
Klātienē
16.aprīlis, 2024 (otrdien)
Pārliecinoša uzstāšanās un ideju pārdošana ©
TRIVIUMS
Lai prezentācija būtu pārliecinoša, tai jābūt mērķtiecīgai un strukturētai. Ir jāievēro zināmi nosacījumi savā stājā, ķermeņa valodā un runas veidā. Taču reizēm notiek tā, ka, pat rūpīgi gatavojoties un ievērojot šos priekšrakstus, mēs jūtamies ne savā ādā, un šķiet, ka klausītāji teiktajam tā īsti nenotic. Taču kāds cits, gluži “nepareizs” runātājs aizrauj, iedvesmo un pārliecina. Kāpēc tā?
12 stundas
495.00 +PVN
Klātienē
23.aprīlis, 2024 (otrdien)
Izcilas klienta ​pieredzes veidošana
TRIVIUMS
Kāda ir atšķirība starp izcilu klientu servisu un izcilu klientu pieredzi? ​ Vai atceries ēšanas vietu, kurā, iegriežoties jebkurā pasaules valstī, vienmēr zini, kas Tevi sagaida? ​ Vai zini, cik reižu vairāk apmierināts klients ir gatavs nopirkt no uzņēmuma salīdzinoši ar klientiem, kas uzņēmumu izvēlas tikai lētākās cenas dēļ? ​ Vai zināji, ka ir vismaz 3 klientu lojalitātes tipi?​
4 stundas
185.00 +PVN

Individuālās konsultācijas

Funkciju audits
FORCEO
Organizācijas funkciju audits ir komplekss un uz ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process, kura ietvaros uzņēmuma īpašnieki, padome vai valde iegūst strukturētas atbildes uz ...
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
FORCEO
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
Kā vadīt biznesu digitālajā laikmetā?
Komercizglītības centrs | KIC
Konsultācijas par digitālo transformāciju un biznesa pielāgošanu, stratēģija, digitālais mārketings, pārdošana, procesu digitalizācija, datu drošība u.c.
Vides pārvaldības standarts ISO 14001
Leilands un Putnis
Uzzini, kā izveidot un ieviest vides pārvaldības sistēmu organizācijā, kas nodrošina tās darbības atbilstību likumdošanas prasībām, un liecina par organizācijas spēju pielāgoties mūsdienu vides aizsardzības tendencēm.
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Leilands un Putnis
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?