izaugsmes-grupa
Triviums
TRIVIUMS
7.marts, 2024
1,200.00 +PVN
3 stundas
Klātienē
+37167282219
TRIVIUMS
+37167282219
Izaugsmes grupa vadītājiem. 6 nodarbību cikls
7.marts, 2024
3 stundas
Klātienē
1,200.00 +PVN

Izaugsmes grupa vadītājiem ir pieredzē balstīts atbalsta un attīstības formāts, lai rastu risinājumus:

 • Varas un galma spēlēm;
 • Motivācijai dažādās situācijās;
 • Līdzsvaram;
 • Kļūdām;
 • Neērtām sarunām.

Ieguvumi:

 • Teorētisks un praktisks skaidrojums vadītāja izaicinājumiem;
 • Strukturēta, uz rezultātu virzīta pieredzes stāstu analīze;
 • Atgriezeniskā saite vai redzējums no citiem vadītājiem;
 • Laiks refleksijai un savas pieredzes pārvērtēšanai;
 • Jaunas idejas risinājumiem.

Formāts: Sešu nodarbību cikls ar strukturētu, uz rezultātu virzītu pieredzes stāstu analīzi, refleksijām, komentāriem un īsu teorētisko pamatojumu noteiktās tematikas ietvaros.

Ilgums: 6 nodarbības x 2,5 stundas, vienu reizi mēnesī. 

Cena: 1 nodarbība pēc izvēles 220.00 EUR (bez PVN). Viss 6 nodarbību cikls 1200.00 EUR (bez PVN).

Grupas lielums: 6 līdz 10 dalībnieki

Grupas daudzveidība: viens dalībnieks no vienas organizācijas

Informācijas drošība: diskrēti

Mērķauditorija: Uzņēmumu vai struktūrvienību vadītāji.

Programma

1. nodarbība. Katram vadītājam ir vadītājs.

 • Kā ietekmēt lietas, panākt lēmumus un rīcības varas spēlēs, kad nav atbalsta no augstākstāvošā vadītāja, vai viņš ir inerts, bez intereses ko mainīt, vai ir tālu no ikdienas operatīvajām darbībām, neiesaistās to risināšanā.
 • Kā rīkoties, kad augstākstāvošais vadītājs liek darīt lietas, ko neatbalsti? Kad jāpiedalās varas spēlēs? «Lēkt pāri» vadītājam vai samierināties?
   

2. nodarbība. Galma spēles sadarbībā.

 • Sadarbība situācijās, kad vienas struktūrvienības lēmums ir pretrunā ar otras, kāda no struktūrvienībām ignorē noteikto kārtību, sabotē, nesadarbojas.
 • Kā rīkoties, ka darbinieka vai struktūras sniegums ir neatbilstošs, bet uzņēmums orientēts uz iekšējo aizstāvību?
 • Ērtie un neērtie darbinieki, pelēkie kardināli, «ieliktie» darbinieki, radinieki.
 • Kā ienākt jaunā komandā vai uzņēmumā?
   

3. nodarbība. Motivācija dažādās situācijās.

 • «Stikla griezti» – kad gribi augt, bet nav kur, uzņēmums patīk, bet nevar piedāvāt izaugsmi.
 • Kā saglabāt savu motivāciju pārmaiņu apstākļos, reorganizācijās, rutīnās?
 • Kā saglabāt darbinieka motivāciju, kad kāds cits vadītājs iet prom no organizācijas, vai zini, ka pats iesi prom – pieņemt lēmumu, nepaskaidrojot apstākļus?
 • Kā smaidīt savu darbinieku priekšā, kad esi konfliktā ar savu vadītāju?
   

4. nodarbība. Dažādība darba vidē.

 • Sarunas par higiēnu, kultūras atšķirībām, politiskajiem jautājumiem, viesstrādnieku integrēšanu darba vidē, dažādu paaudžu nesaskaņām, dažādiem dzīves ritmiem, uzskatiem par darba vidi, darba laiku, neprasme strādāt attālināti vai uzspiests darbs klātienē, dažāds izglītības un izpratnes līmenis, noliedzēji un atbalstītāji.
 • Kā pieņemt citādo un atrast kompromisu?
   

5. nodarbība. Laiks strādāt, laiks atpūsties.

 • Pārāk liela slodze – kā par to runāt? Kā laikus pamanīt savu vai kolēģa, padotā izdegšanu?
 • Darba laika ievērošana vai neievērošana, pieejamība 24/7. Mūžīgi nogurušie un pārstrādājušies – pats vai kolēģi.
 • Kādēļ citi iet atvaļinājumā un citi nē? Kā pašam sagatavoties atvaļinājumam?
 • Kā rīkoties, ja man nav aizvietotāja?
 • Uzvaru un panākumu svinēšana – kādēļ tas ir nepieciešams un kā to labāk darīt?

6. nodarbība. Kļūdas.

 • Izgāzušies projekti, nokavēti termiņi, nekvalificējies piedāvājums. Kļūdas speciālistu izvēlē vai atlasē .
 • Kas nogāja greizi? Kam uzticēt uzdevumu? Kā izvēlēties pēcteci? Kā novērtēt, kurš ko māk un kādas ir spējas?

Trenere: Linda Rirdance -Vada izaugsmes grupas vadītājiem, finanšu mācības nefinansistiem un konsultē organizāciju attīstības jautājumos.

 

 

 

Pieteikties

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistošie tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
6.marts, 2024 (trešdien)
Projektu vadības pamati
TRIVIUMS
Lai kas ir rakstīts jūsu amata nosaukumā un aprakstā, jūsu darba ikdiena ticamāk saistīta ar dažādu projektu vadību. Neatkarīgi no veicamo darbu apjoma un specifikas, tie visi ir projekti ar līdzīgu struktūru un iekšējo loģiku. Iegūstiet pamatzināšanas, praktiskus rīkus un metodes efektīvai ikdienas projektu vadībai dažādos uzņēmumos.
6 stundas
250.00 +PVN
Klātienē
7.marts, 2024 (ceturtdien)
Efektīva vadītāja ABC
TRIVIUMS
Kursā par to, kā uzņēmuma/struktūrvienības vadītājam efektīvi vadīt darbiniekus: skaidrot uzņēmuma mērķus un norises, dot darba uzdevumus un kontrolēt izpildi, motivēt darbiniekus, sniegt atbalstu ikdienā un veicināt sadarbību. Un arī par to, kādi ir vadītājam pieejamie resursi un kā tos izmantot, lai mazinātu spriedzi sarežģītās situācijās; kā iedvesmot un veicināt darbinieku proaktivitāti.
12 stundas
450.00 +PVN
Klātienē
21.marts, 2024 (ceturtdien)
Efektīva laika plānošana un darba organizēšana
TRIVIUMS
Apzināta laika plānošana un darbu organizēšana palielina gan personīgo efektivitāti, gan darba produktivitāti, sniedz līdzsvara sajūtu un apmierinātību ar sevi un dzīvi kopumā. Mūsdienās laika plānošana ir kā sistēma, kuru veido dažādas tehnikas, instrumenti, tehnoloģijas un metodes.
6 stundas
210.00 +PVN
Klātienē
16.aprīlis, 2024 (otrdien)
Pārliecinoša uzstāšanās un ideju pārdošana ©
TRIVIUMS
Lai prezentācija būtu pārliecinoša, tai jābūt mērķtiecīgai un strukturētai. Ir jāievēro zināmi nosacījumi savā stājā, ķermeņa valodā un runas veidā. Taču reizēm notiek tā, ka, pat rūpīgi gatavojoties un ievērojot šos priekšrakstus, mēs jūtamies ne savā ādā, un šķiet, ka klausītāji teiktajam tā īsti nenotic. Taču kāds cits, gluži “nepareizs” runātājs aizrauj, iedvesmo un pārliecina. Kāpēc tā?
12 stundas
495.00 +PVN
Klātienē
23.aprīlis, 2024 (otrdien)
Izcilas klienta ​pieredzes veidošana
TRIVIUMS
Kāda ir atšķirība starp izcilu klientu servisu un izcilu klientu pieredzi? ​ Vai atceries ēšanas vietu, kurā, iegriežoties jebkurā pasaules valstī, vienmēr zini, kas Tevi sagaida? ​ Vai zini, cik reižu vairāk apmierināts klients ir gatavs nopirkt no uzņēmuma salīdzinoši ar klientiem, kas uzņēmumu izvēlas tikai lētākās cenas dēļ? ​ Vai zināji, ka ir vismaz 3 klientu lojalitātes tipi?​
4 stundas
185.00 +PVN
Tiešsaistē
24.aprīlis, 2024 (trešdien)
Agile pieeja procesu vadībā. Saprast + Izmantot
TRIVIUMS
Kas patiesībā ir Agile? Vai tā ir teorija, filozofija vai praktiska metode, kas dod reālus uzlabojumus? Kad un kā to pielietot? Vai tā der ikvienam uzņēmumam un organizācijai? Vai tās ieviešanā pastāv riski un kādi tie ir?Aicinām gūt atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem, apmeklējot kursu “Agile pieeja procesu vadībā”!
6 stundas
295.00 +PVN

Individuālās konsultācijas

Funkciju audits
FORCEO
Organizācijas funkciju audits ir komplekss un uz ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process, kura ietvaros uzņēmuma īpašnieki, padome vai valde iegūst strukturētas atbildes uz ...
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
FORCEO
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
Kā vadīt biznesu digitālajā laikmetā?
Komercizglītības centrs | KIC
Konsultācijas par digitālo transformāciju un biznesa pielāgošanu, stratēģija, digitālais mārketings, pārdošana, procesu digitalizācija, datu drošība u.c.
Vides pārvaldības standarts ISO 14001
Leilands un Putnis
Uzzini, kā izveidot un ieviest vides pārvaldības sistēmu organizācijā, kas nodrošina tās darbības atbilstību likumdošanas prasībām, un liecina par organizācijas spēju pielāgoties mūsdienu vides aizsardzības tendencēm.
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Leilands un Putnis
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?