Kurss-Laika-planosanas-pamati-Reinis-Druvietis-12
Komercizglītības centrs
Komercizglītības centrs | KIC
24.maijs, 2024
599.00 +PVN
16 stundas
Klātienē
67 240 562
Komercizglītības centrs | KIC
67 240 562
Publiskā komunikācija | Kā būt efektīvam, pārliecinošam un dabiskam
24.maijs, 2024
16 stundas
Klātienē
599.00 +PVN

Unikāls publiskās uzstāšanās mākslas treniņš pārliecinošas prezentācijas radīšanai, kas apvieno ilggadējā praksē balstītus padomus un individuālu pieeju katram dalībniekam. Treneres sniegtās zināšanas tiek pielīdzinātas Oksfordas līmeņa treniņu ieguvumiem.

Laiks:
24. maijs un 30. maijs
9.00 – 17.00 (Klātienē)

Ieguvumi dalībniekiem:
• Prasme radīt pārliecinošu, autentisku, iedvesmojošu, Jūsu personībai un biznesa mērķim atbilstošu
prezentāciju.
• Iemaņas, kā veidot viegli uztveramu un izteiksmīgu vēstījumu – stāstu.
• “Uzskaņoti” runātāja meistarības instrumenti – balss un ķermenis.
• Apgūti klausītāju uzmanības piesaistīšanas un noturēšanas noslēpumi.
• Spēja meistarīgi atbildēt uz jautājumiem un iebildumiem.
• Saņemt individuālus ieteikumus un vingrinājumus nākotnes prezentāciju veiksmei

Zināšanās dalīsies biznesa trenere – Ina Balamovska – pieredzējusi mediju treniņa, prezentācijas prasmju, komuni­kācijas, lietišķās etiķetes, pārdošanas un klientu apkalpošanas eksperte jau vairāk kā 20 gadus.

Programma
Mērķtiecīga un pārliecinoša publiskā komunikācija
• Kā klausītāju intereses sabalansēt ar biznesa mērķiem
• Runātāja lomas un raksturi. Kā izvēlēties īsto?
Pārliecināts individuālais tēls – nozīmīgs faktors komunikācijas procesā
• Pirmās sekundes ”uz skatuves”
• Pārliecināta, vēstījumu pastiprinoša ķermeņa valoda
• Balss – runātāja meistarības instruments, tās efektīva izmantošana
• Komunikācijas “knifi” online vidē
Īss, viegli uztverams un iedvesmojošs vēstījums
• “Iesildīšanās” – kontakta veidošana ar auditoriju
• “Piramīdas “princips strukturēta vēstījuma nodošanai
• “Špikeris” vēstījuma fokusa nepazaudēšanai
• Prezentācijas noslēgums kā aicinājums rīcībai
Individuālas prezentācijas. Videotreniņš
• Individuālas prezentācijas. Jautājumi no auditorijas
• Uzstāšanās analīze. Stiprās puses un ieteikumi prasmju pilnveidošanai
Kā meistarīgi atbildēt uz jautājumiem un iebildumiem
• 4 posmi, atbildot uz jautājumiem
• “Tiltiņa” metodes izmantošana
• „Komunikācijas sabotieri’’ – kā no tiem izvairīties
Kā tikt galā ar ”lampu drudzi”
• Kā iekšējo kritiķi pārvērst par savu treneri
• Praktiski vingrinājumi un individuāli ieteikumi

Pieteikties

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistītās tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
23.maijs, 2024 (ceturtdien)
Dažādības vadība | Iekļaujoša vide komandā un organizācijā
Komercizglītības centrs | KIC
Šobrīd darba vidē komandās satiekas atšķirīgu vecumposmu, tautību, uztveres veidu un dzīves pieredzes cilvēki, katram no viņiem ir savs privātās dzīves un profesionālā darba cikls, katram ir savas fizisko spēju robežas, ieradumi, pārliecības un vajadzības.
8 stundas
300.00 +PVN
Klātienē
5.jūnijs, 2024 (trešdien)
Efektīva struktūrvienības vadīšana
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt par efektīvu vadītāju? Būtiskākie vadītāja pašefektivitātes rīki no laika plānošanas līdz LEAN, pārmaiņu vadībai un motivācijai. Svarīgākais, kas nepieciešams nodaļu, struktūrvienību vadītājiem.
32 stundas
1,150.00 +PVN
Klātienē
11.jūnijs, 2024 (otrdien)
Rakstiskā komunikācija | praktiskie padomi un rīki
Komercizglītības centrs | KIC
Arvien lielāku nozīmi gan lietišķajā vidē, gan personiskajā komunikācijā iegūst saziņa rakstiskā formā – vēstulēs, e-pastu sarakstē, arī dažādās saziņas platformās un sociālajos tīklos. Pieprasīta kļūst prasme uzrakstīt labu tekstu un novērtēt valodas kultūru. Abreviatūru, emocijzīmju un copy-paste laikā labā valodā uzrakstīts teksts piesaista uzmanību un rada cieņu pret rakstītāju.
8 stundas
275.00 +PVN
Klātienē
18.septembris, 2024 (trešdien)
Biznesa simulācija Decision Base
Komercizglītības centrs | KIC
DecisionBase™ biznesa simulācija palīdzēs komandai dziļāk izprast uzņēmumu biznesa būtību, operatīvo vadīšanu, konkurētspējas veidošanu un resursu ierobežojumus, t.i., faktorus, kas ietekmē uzņēmumu vadītāju biznesa lēmumus.
16 stundas
549.00 +PVN
Klātienē
30.oktobris, 2024 (trešdien)
Cilvēkfaktora pārvaldība ar Structogram®
Komercizglītības centrs | KIC
Uzņēmumam vislielākā vērtība ir cilvēki, un pārzinot cilvēku uztveri un domāšanas veidu, kas savukārt formē to rīcību, mēs varam paredzēt darba rezultātus un zināt, kurš ir spējīgs izpildīt noteiktus uzdevumus un kur šajā ziņā ir ierobežojumi.
16 stundas
599.00 +PVN
Klātienē
13.novembris, 2024 (trešdien)
Projektu vadība | Rīki. Principi. Digitalizācija.
Komercizglītības centrs | KIC
No projekta plānošanas līdz riskiem un digitalizācijai. Apskatīsim dažādu projektu vadības metožu iespējas un lomu (Agile Scrum un Kanban, Ūdenskrituma metode, Hibrīda u.c.). Neatkarīgi no metodēm, projektu vadības principi ir pamats, uz kā būvējam savu projektu vadību pieeju.
32 stundas
1,150.00 +PVN