PPV-9
Komercizglītības centrs
Komercizglītības centrs | KIC
24.aprīlis, 2024
2,590.00 +PVN
76 stundas
Klātienē
+371 6724 0562
Komercizglītības centrs | KIC
+371 6724 0562
Produktīva ražošanas vadīšana
24.aprīlis, 2024
76 stundas
Klātienē
2,590.00 +PVN

Nevienam uzņēmumam izdzīvošana nav garantēta.
Ja mēs nemainīsimies, nepaaugstināsim sava darba efektivitāti, konkurētspēju, nebūsim gatavi nemitīgi mainīties, tad tam var būt nepatīkams rezultāts. Par šo tēmu ir jādomā ik dienu.

Darbības plānošana un lēmumu pieņemšana ražošanas uzņēmumā
Biznesa simulācija DecisionBase™ palīdzēs darbiniekiem dziļāk izprast:

Darbības plānošana un lēmumu pieņemšana ražošanas uzņēmumā

Biznesa simulācija DecisionBase™ palīdzēs darbiniekiem dziļāk izprast:

 • Uzņēmuma apakšstruktūru darbību kopumā
 • Stratēģisko un operatīvo plānošanu un vadīšanu
 • Konkurētspējas veidošanos un resursu ierobežojumus
 • Pieņemto lēmumu ietekmi uz biznesa rezultātiem īstermiņā un ilgtermiņā
 • Rezultātu atspoguļošanu finanšu dokumentos

Ražošanas operāciju vadīšana

 • Operāciju vadības sistēma kopumā. Ražošanas procesu vadīšanas stratēģija. Operāciju snieguma vadīšana.
 • Procesa izveidošana. Procesa izkārtojums, plūsmas izveide – panākumu atslēga. Inovācija un dizains ražošanā (LEAN un AGILE atšķirīgais un vienojošais). Cilvēki un kompetenču vadība.
 • Izpilde. Plānošanas un kontroles būtība. Jaudu plānošanas pamatprincipi – panākumu atslēgas. Krājumu un piegādes ķēžu vadīšana.
 • Nepārtraukta sistēmas uzlabošana. Kvalitātes vadības sistēma. Risku vadība.

Darbinieku vadīšana nepārtrauktās uzlabošanas procesā

 • Vadītāju atbildība un pienākumi darbinieku vadīšanā
 • Darbinieku motivācija
 • Komunikācija ar darbinieku
 • Atgriezeniskā saite un novērtējums – kopīgais un atšķirīgais

LEAN instrumenti produktivitātes uzlabošanai

 • LEAN vēsture, kultūra, filozofija un ieguvumi
 • Vizualizācija un tās nozīme
 • Zudumu identificēšana un novēršana
 • 5S
 • SMED (ātrā pāreja)
 • Snieguma un sanāksmju vadības sistēma (Asaichi)
 • Cēloņu identificēšanas un analīzes metodes
 • Jidoka- iebūvētā kvalitāte
 • Poka-Yoke- kļūdu nepieļaušana
 • Andon- vizuālās vadības instruments
 • Plūsmas vadības metodes (One Peace flow, Push vs Pull, Tact time, Kanban)

TOC pieeja gudrai ražošanas vadīšanai

 • Uzņēmuma mērķi. Mērķa definēšana un tā sasniegšanas nepieciešamie nosacījumi.
 • TOC (Ierobežojumu teorija) izmantošana – tiešais ceļš uz uzņēmuma mērķu sasniegšanu.
 • TOC un LEAN radoša mijiedarbība – TLS (TOC + LEAN + SixSigma).
 • Biznesa sistēma. Vienkāršībā. Plūsma. Sistēmas ierobežojums. TOC pieci fokusējušie soļi. Kā atrast un pārvarēt sistēmas ierobežojumu.
 • TOC Vadības lēmumu pieņemšanas tehnika.
 • Uzņēmumu mērījumu un kontroles sistēma, vērsta uz mērķa sasniegšanu.
 • TOC balstītās mūsdienu darbinieku motivācijas sistēmas izbūves principi.
 • TOC un LEAN ražošana. Praktiskās pielietošanas piemēri Latvijas uzņēmumos.

LEAN ieviešana un nepārtrauktās uzlabošanas process; izmaiņu vadīšana

LEAN ieviešanas programma:

 • Priekšnoteikumu radīšana.
 • Vispārējā diagnoze.
 • “Ātro uzvaru” projekti.
 • Iekšējie projekti (procesu/struktūrvienību sakārtošana uzņēmuma iekšienē).
 • Kaizen: komandas, principi, darba kārtība.
 • Ārējie projekti (klienti, piegādātāji).
 • Organizācijas kultūras maiņa.

Pārmaiņu vadība:

 • Pārmaiņu vadīšanai nepieciešamie priekšnosacījumi, ieteikumi.
 • Pārmaiņu aģents un tā loma.
 • Pārmaiņu emocionālais.
 • Pretestību līmeņi.

Dalībnieku pieredzes apmaiņa | Pārmaiņu prezentācijas

 • Kādus uzlabojumus dalībniekiem mācību laikā ir izdevies realizēt, kādus rīkus pielietot un/ vai kas tiek plānots turpmāk? Mācību noslēgumā ½ diena paredzēta dalībnieku pieredzes apmaiņai, daloties ar to, ko paralēli mācībām ir izdevies jau ieviest vai kādas pārmaiņas tiek plānotas.
 • Dalībnieku pārmaiņu projektu prezentācijas, pasniedzēja un grupas biedru ieteikumi.

Biznesa treneri:
Georgijs Buklovskis ( atzītākais TOC eksperts Baltijā, ilgadējs Brabantia rūpnīcas direktors, šobrīt Brabantia group padomes loceklis, biznesa treneris un konsultants).
Inga Ozola, Rimi Baltic Group loģistikas kvalitātes un servisa vadītāja, LEAN un kvalitātes vadības eksperte
Agris Lapiņš, vadības un finanšu jomas eksperts un investors.
Sandra Liepa, pieredzējusi vadītāja.
Aldis Cimoška, pieredzējis uzņēmumu vadītājs, ražotājs, LEAN eksperts.

Pieteikšanās, rakstot uz kic@kic.lv vai mājaslapā kic.lv/macibas/produktiva-razosanas-vadisana

Pieteikties

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistītās tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
23.aprīlis, 2024 (otrdien)
Kā sabalansēt ražošanas un iepirkumu procesus mainīgos tirgus apstākļos | DDMRP metode
Komercizglītības centrs | KIC
Mācības balstītas uz DDMRP (Demand Driven Material Requirements Planning) vadības metodi, kur informācijas jeb datu apstrāde notiek izmantojot MS Excel to saintegrējot ar uzņēmumā esošo ERP sistēmu.
8 stundas
275.00 +PVN
Tiešsaistē
24.aprīlis, 2024 (trešdien)
Agile pieeja procesu vadībā. Saprast + Izmantot
TRIVIUMS
Kas patiesībā ir Agile? Vai tā ir teorija, filozofija vai praktiska metode, kas dod reālus uzlabojumus? Kad un kā to pielietot? Vai tā der ikvienam uzņēmumam un organizācijai? Vai tās ieviešanā pastāv riski un kādi tie ir?Aicinām gūt atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem, apmeklējot kursu “Agile pieeja procesu vadībā”!
6 stundas
295.00 +PVN
Klātienē
25.aprīlis, 2024 (ceturtdien)
Noliktavas procesi un to optimizācija
Komercizglītības centrs | KIC
Kurss sniegs gan ieskatu piegādes ķēdē un noliktavas vadības sistēmā, gan piedāvās piemērus noliktavas darbības izcilības kritērijiem un noliktavas procesu KPI rādītājiem.
16 stundas
499.00 +PVN
Klātienē
10.maijs, 2024 (piektdien)
Laika plānošana | Sistēma. Prioritizācija. Motivācija.
Komercizglītības centrs | KIC
Laiks + motivācija. Praktiski izmēģinātas ikdienā pielietojamās efektīva laika plānošanas metodes, kas ceļ produktivitāti un motivē, palīdz veidot līdzsvaru dzīvē.
8 stundas
275.00 +PVN
Klātienē
14.maijs, 2024 (otrdien)
Treneru sagatavošana (Train the Trainer)
TRIVIUMS
Viens no galvenajiem pieaugušo apmācības mērķiem ir panākt uzvedības un rīcības izmaiņas. Kas motivē cilvēkus kaut ko mainīt? Kā panākt, lai cilvēki ne tikai piedalās mācībās, bet arī aktīvi domā un veido pieredzi? Kā visprecīzāk būvēt mācību saturu, atbilstoši konkrētām vajadzībām un auditorijai?
18 stundas
550.00 +PVN
Klātienē
14.maijs, 2024 (otrdien)
LEAN un vadītprasmes efektīvam maiņas vadītājam
Komercizglītības centrs | KIC
1,150.00 +PVN