Kurss-finanses-nefinansistiem-Andra-Sulce-5
Komercizglītības centrs
Komercizglītības centrs | KIC
11.jūnijs, 2024
275.00 +PVN
8 stundas
Klātienē
67 240 562
Komercizglītības centrs | KIC
67 240 562
Rakstiskā komunikācija | praktiskie padomi un rīki
11.jūnijs, 2024
8 stundas
Klātienē
275.00 +PVN

Kā izteikt savu domu precīzi un koncentrēti? Kā panākt, lai saziņas partneris mani saprot pareizi? Kā saglabāt labas savstarpējās attiecības pat tad, ja man jāraksta atteikums vai jāpavēsta nepatīkama ziņa? Kā ziņu uzrakstīt labā, pareizā latviešu valodā? Kādi digitālie resursi man var palīdzēt? Šie un citi jautājumi ir svarīgi, ja darba dienas lielu daļu aizņem e-pastu un citu vēstījumu radīšana.

Zināšanās dalīsies Linda Jansone – dokumentu pārvaldības un lietišķās komunikācijas eksperte.

Mērķauditorija:
Ikviens, kuram jāatbild uz klientu, sadarbības partneru, kolēģu un citām vēstulēm, jāraksta piedāvājumi, skaidrojumi, lūgumi un citi vēstījumi.

Dalībnieka ieguvumi:
• Prasmes uzrakstīt ziņu precīzi un koncentrēti
• Iemācīsies efektīvi izvēlēties vārdus un frāzes, lai padarītu rakstu spēcīgu un saprotamu
• Iegūs zināšanas par digitālajiem resursiem, lai uzlabotu rakstisko saturu
• Iegūs izpratni par rakstisko saziņu ar “sarežģītiem” klientiem
• Apgūs prasmes, kā efektīvi sazināties digitālajā vidē un saglabāt profesionālu attieksmi

Programma
Rakstiskā saziņā digitālajā laikmetā
Saziņas process:
• Saziņas dalībnieki – kas mēs esam un ko viens no otra sagaidām?
• Kā ziņu veido tās autors un kā to uztver saņēmējs?
• Atgriezeniskā saite – kas notiek pēc ziņas saņemšanas?
Rakstiskā saziņa kā komunikācijas veids:
• Kā padarīt ziņu saprotamu un viegli uztveramu?
• Sarakstes partnera vajadzību izzināšana
• Ziņojuma mērķa noteikšana
E-sarakste, tās specifika. Lietišķā etiķete e-sarakstē
Sarakste ar “sarežģītiem” klientiem:
• Kā korekti atbildēt iebildumu un konfliktu situācijās?
• Kā pareizi atvainoties un kuros gadījumos tas nepieciešams?
• Nepatīkamu ziņu nodošana un atbildes uz sūdzībām
Valoda kā galvenais “instruments” rakstiskajā saziņā:
• Lietišķais valodas stils, tā “spožums un posts”
• Efektīva vārdu un frāžu izvēle
• Īss populārās gramatikas kurss
• Teikumu veidošanas principi
• Biežāk sastopamās valodas kļūdas un kā no tām izvairīties
• Standartfrāzes, šabloni
• Izvairīšanās no liekvārdības – īsāks, strukturētāks un saprotamāks teksts
Ziņas saturs un struktūra
Digitālie resursi – noderīgas vietnes un mākslīgais intelekts
Kopsavilkums un secinājumi. Turpmākās prasmju un zināšanu attīstības iespējas

Laiks:
11. jūnijs
9:00 – 17:00

Pieteikties

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistītās tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
23.maijs, 2024 (ceturtdien)
Dažādības vadība | Iekļaujoša vide komandā un organizācijā
Komercizglītības centrs | KIC
Šobrīd darba vidē komandās satiekas atšķirīgu vecumposmu, tautību, uztveres veidu un dzīves pieredzes cilvēki, katram no viņiem ir savs privātās dzīves un profesionālā darba cikls, katram ir savas fizisko spēju robežas, ieradumi, pārliecības un vajadzības.
8 stundas
300.00 +PVN
Klātienē
24.maijs, 2024 (piektdien)
Publiskā komunikācija | Kā būt efektīvam, pārliecinošam un dabiskam
Komercizglītības centrs | KIC
Kā savas idejas un ziņu ietērpt pārliecinošās detaļās, lai ne tikai ieinteresētu, pārliecinātu un aizrautu citus ar savu prezentāciju, bet arī sasniegtu savas runas mērķi biznesā un dzīvē. To apgūsiet treniņā pie ekspertes, kura konsultējusi ne tikai lielu daļu Latvijas uzņēmumu vadītāju, bet arī augsta ranga politiskas personas.
16 stundas
599.00 +PVN
Klātienē
5.jūnijs, 2024 (trešdien)
Efektīva struktūrvienības vadīšana
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt par efektīvu vadītāju? Būtiskākie vadītāja pašefektivitātes rīki no laika plānošanas līdz LEAN, pārmaiņu vadībai un motivācijai. Svarīgākais, kas nepieciešams nodaļu, struktūrvienību vadītājiem.
32 stundas
1,150.00 +PVN
Klātienē
18.septembris, 2024 (trešdien)
Biznesa simulācija Decision Base
Komercizglītības centrs | KIC
DecisionBase™ biznesa simulācija palīdzēs komandai dziļāk izprast uzņēmumu biznesa būtību, operatīvo vadīšanu, konkurētspējas veidošanu un resursu ierobežojumus, t.i., faktorus, kas ietekmē uzņēmumu vadītāju biznesa lēmumus.
16 stundas
549.00 +PVN
Klātienē
30.oktobris, 2024 (trešdien)
Cilvēkfaktora pārvaldība ar Structogram®
Komercizglītības centrs | KIC
Uzņēmumam vislielākā vērtība ir cilvēki, un pārzinot cilvēku uztveri un domāšanas veidu, kas savukārt formē to rīcību, mēs varam paredzēt darba rezultātus un zināt, kurš ir spējīgs izpildīt noteiktus uzdevumus un kur šajā ziņā ir ierobežojumi.
16 stundas
599.00 +PVN
Klātienē
13.novembris, 2024 (trešdien)
Projektu vadība | Rīki. Principi. Digitalizācija.
Komercizglītības centrs | KIC
No projekta plānošanas līdz riskiem un digitalizācijai. Apskatīsim dažādu projektu vadības metožu iespējas un lomu (Agile Scrum un Kanban, Ūdenskrituma metode, Hibrīda u.c.). Neatkarīgi no metodēm, projektu vadības principi ir pamats, uz kā būvējam savu projektu vadību pieeju.
32 stundas
1,150.00 +PVN