PPV-9
Komercizglītības centrs
Komercizglītības centrs | KIC
2,590.00 +PVN
76 stundas
Klātienē
+371 6724 0562
Komercizglītības centrs | KIC
+371 6724 0562
Produktīva ražošanas vadīšana
76 stundas
Klātienē
2,590.00 +PVN

Nevienam uzņēmumam izdzīvošana nav garantēta.
Ja mēs nemainīsimies, nepaaugstināsim sava darba efektivitāti, konkurētspēju, nebūsim gatavi nemitīgi mainīties, tad tam var būt nepatīkams rezultāts. Par šo tēmu ir jādomā ik dienu.

Darbības plānošana un lēmumu pieņemšana ražošanas uzņēmumā
Biznesa simulācija DecisionBase™ palīdzēs darbiniekiem dziļāk izprast:

Darbības plānošana un lēmumu pieņemšana ražošanas uzņēmumā

Biznesa simulācija DecisionBase™ palīdzēs darbiniekiem dziļāk izprast:

 • Uzņēmuma apakšstruktūru darbību kopumā
 • Stratēģisko un operatīvo plānošanu un vadīšanu
 • Konkurētspējas veidošanos un resursu ierobežojumus
 • Pieņemto lēmumu ietekmi uz biznesa rezultātiem īstermiņā un ilgtermiņā
 • Rezultātu atspoguļošanu finanšu dokumentos

Ražošanas operāciju vadīšana

 • Operāciju vadības sistēma kopumā. Ražošanas procesu vadīšanas stratēģija. Operāciju snieguma vadīšana.
 • Procesa izveidošana. Procesa izkārtojums, plūsmas izveide – panākumu atslēga. Inovācija un dizains ražošanā (LEAN un AGILE atšķirīgais un vienojošais). Cilvēki un kompetenču vadība.
 • Izpilde. Plānošanas un kontroles būtība. Jaudu plānošanas pamatprincipi – panākumu atslēgas. Krājumu un piegādes ķēžu vadīšana.
 • Nepārtraukta sistēmas uzlabošana. Kvalitātes vadības sistēma. Risku vadība.

Darbinieku vadīšana nepārtrauktās uzlabošanas procesā

 • Vadītāju atbildība un pienākumi darbinieku vadīšanā
 • Darbinieku motivācija
 • Komunikācija ar darbinieku
 • Atgriezeniskā saite un novērtējums – kopīgais un atšķirīgais

LEAN instrumenti produktivitātes uzlabošanai

 • LEAN vēsture, kultūra, filozofija un ieguvumi
 • Vizualizācija un tās nozīme
 • Zudumu identificēšana un novēršana
 • 5S
 • SMED (ātrā pāreja)
 • Snieguma un sanāksmju vadības sistēma (Asaichi)
 • Cēloņu identificēšanas un analīzes metodes
 • Jidoka- iebūvētā kvalitāte
 • Poka-Yoke- kļūdu nepieļaušana
 • Andon- vizuālās vadības instruments
 • Plūsmas vadības metodes (One Peace flow, Push vs Pull, Tact time, Kanban)

TOC pieeja gudrai ražošanas vadīšanai

 • Uzņēmuma mērķi. Mērķa definēšana un tā sasniegšanas nepieciešamie nosacījumi.
 • TOC (Ierobežojumu teorija) izmantošana – tiešais ceļš uz uzņēmuma mērķu sasniegšanu.
 • TOC un LEAN radoša mijiedarbība – TLS (TOC + LEAN + SixSigma).
 • Biznesa sistēma. Vienkāršībā. Plūsma. Sistēmas ierobežojums. TOC pieci fokusējušie soļi. Kā atrast un pārvarēt sistēmas ierobežojumu.
 • TOC Vadības lēmumu pieņemšanas tehnika.
 • Uzņēmumu mērījumu un kontroles sistēma, vērsta uz mērķa sasniegšanu.
 • TOC balstītās mūsdienu darbinieku motivācijas sistēmas izbūves principi.
 • TOC un LEAN ražošana. Praktiskās pielietošanas piemēri Latvijas uzņēmumos.

LEAN ieviešana un nepārtrauktās uzlabošanas process; izmaiņu vadīšana

LEAN ieviešanas programma:

 • Priekšnoteikumu radīšana.
 • Vispārējā diagnoze.
 • “Ātro uzvaru” projekti.
 • Iekšējie projekti (procesu/struktūrvienību sakārtošana uzņēmuma iekšienē).
 • Kaizen: komandas, principi, darba kārtība.
 • Ārējie projekti (klienti, piegādātāji).
 • Organizācijas kultūras maiņa.

Pārmaiņu vadība:

 • Pārmaiņu vadīšanai nepieciešamie priekšnosacījumi, ieteikumi.
 • Pārmaiņu aģents un tā loma.
 • Pārmaiņu emocionālais.
 • Pretestību līmeņi.

Dalībnieku pieredzes apmaiņa | Pārmaiņu prezentācijas

 • Kādus uzlabojumus dalībniekiem mācību laikā ir izdevies realizēt, kādus rīkus pielietot un/ vai kas tiek plānots turpmāk? Mācību noslēgumā ½ diena paredzēta dalībnieku pieredzes apmaiņai, daloties ar to, ko paralēli mācībām ir izdevies jau ieviest vai kādas pārmaiņas tiek plānotas.
 • Dalībnieku pārmaiņu projektu prezentācijas, pasniedzēja un grupas biedru ieteikumi.

Biznesa treneri:
Georgijs Buklovskis ( atzītākais TOC eksperts Baltijā, ilgadējs Brabantia rūpnīcas direktors, šobrīt Brabantia group padomes loceklis, biznesa treneris un konsultants).
Inga Ozola, Rimi Baltic Group loģistikas kvalitātes un servisa vadītāja, LEAN un kvalitātes vadības eksperte
Agris Lapiņš, vadības un finanšu jomas eksperts un investors.
Sandra Liepa, pieredzējusi vadītāja.
Aldis Cimoška, pieredzējis uzņēmumu vadītājs, ražotājs, LEAN eksperts.

Pieteikšanās, rakstot uz kic@kic.lv vai mājaslapā kic.lv/macibas/produktiva-razosanas-vadisana

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistītās tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
23.maijs, 2024 (ceturtdien)
Dažādības vadība | Iekļaujoša vide komandā un organizācijā
Komercizglītības centrs | KIC
Šobrīd darba vidē komandās satiekas atšķirīgu vecumposmu, tautību, uztveres veidu un dzīves pieredzes cilvēki, katram no viņiem ir savs privātās dzīves un profesionālā darba cikls, katram ir savas fizisko spēju robežas, ieradumi, pārliecības un vajadzības.
8 stundas
300.00 +PVN
Klātienē
24.maijs, 2024 (piektdien)
Publiskā komunikācija | Kā būt efektīvam, pārliecinošam un dabiskam
Komercizglītības centrs | KIC
Kā savas idejas un ziņu ietērpt pārliecinošās detaļās, lai ne tikai ieinteresētu, pārliecinātu un aizrautu citus ar savu prezentāciju, bet arī sasniegtu savas runas mērķi biznesā un dzīvē. To apgūsiet treniņā pie ekspertes, kura konsultējusi ne tikai lielu daļu Latvijas uzņēmumu vadītāju, bet arī augsta ranga politiskas personas.
16 stundas
599.00 +PVN
Klātienē
5.jūnijs, 2024 (trešdien)
Efektīva struktūrvienības vadīšana
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt par efektīvu vadītāju? Būtiskākie vadītāja pašefektivitātes rīki no laika plānošanas līdz LEAN, pārmaiņu vadībai un motivācijai. Svarīgākais, kas nepieciešams nodaļu, struktūrvienību vadītājiem.
32 stundas
1,150.00 +PVN
Klātienē
11.jūnijs, 2024 (otrdien)
Rakstiskā komunikācija | praktiskie padomi un rīki
Komercizglītības centrs | KIC
Arvien lielāku nozīmi gan lietišķajā vidē, gan personiskajā komunikācijā iegūst saziņa rakstiskā formā – vēstulēs, e-pastu sarakstē, arī dažādās saziņas platformās un sociālajos tīklos. Pieprasīta kļūst prasme uzrakstīt labu tekstu un novērtēt valodas kultūru. Abreviatūru, emocijzīmju un copy-paste laikā labā valodā uzrakstīts teksts piesaista uzmanību un rada cieņu pret rakstītāju.
8 stundas
275.00 +PVN
Klātienē
18.septembris, 2024 (trešdien)
Biznesa simulācija Decision Base
Komercizglītības centrs | KIC
DecisionBase™ biznesa simulācija palīdzēs komandai dziļāk izprast uzņēmumu biznesa būtību, operatīvo vadīšanu, konkurētspējas veidošanu un resursu ierobežojumus, t.i., faktorus, kas ietekmē uzņēmumu vadītāju biznesa lēmumus.
16 stundas
549.00 +PVN
Klātienē
30.oktobris, 2024 (trešdien)
Cilvēkfaktora pārvaldība ar Structogram®
Komercizglītības centrs | KIC
Uzņēmumam vislielākā vērtība ir cilvēki, un pārzinot cilvēku uztveri un domāšanas veidu, kas savukārt formē to rīcību, mēs varam paredzēt darba rezultātus un zināt, kurš ir spējīgs izpildīt noteiktus uzdevumus un kur šajā ziņā ir ierobežojumi.
16 stundas
599.00 +PVN