olga
Triviums
TRIVIUMS
250.00 +PVN
6 stundas
Klātienē
+37167282219
TRIVIUMS
+37167282219
Ikgadējo attīstības pārrunu vadīšana
6 stundas
Klātienē
250.00 +PVN

Šajā kursā par to, kā darba novērtēšanas un attīstības pārrunas pārvērst par procesu ar jēgu, lai tas kalpotu kā instruments:

 • iespējai pilnveidot sadarbības attiecības,
 • veicināt darbinieku motivāciju un vēlmi sasniegt vēl vairāk,
 • sagatavotai sarunai par sniegumu un nākotnes mērķiem,
 • iedrošinājumam, veicinot atklātību un uzticēšanos,
 • konstruktīvai atgriezeniskajai saitei.

Mērķauditorija: Organizāciju un struktūrvienību vadītāji, kuri vēlas veiksmīgāk vadīt darba novērtēšanas un attīstības pārrunas ar darbiniekiem.

Mērķi:

 • Sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas, kas vadītājiem ļauj patstāvīgi vadīt ikgadējās attīstības pārrunas – izpratni par sarunas struktūru, dažādiem rīcības scenārijiem un tehnikām, atbilstoši dažādām situācijām un uzdevumiem (motivēt darbinieku, sniegt atgriezenisko saiti, veicināt attīstību un tamlīdzīgi).
 • Paaugstināt vadītāju spēju veidot efektīvas sadarbības attiecības ar darbiniekiem.
   

Ilgums: 6 stundas, 1 diena. Dalībnieki: līdz 12 cilvēkiem grupā. Metodes: praktisku un teorētisku atziņu kopums – interaktīvas mini-lekcijas, analītiskas diskusijas, ilustratīvi uzdevumi individuāli un mazajās grupās, lomu spēles un praktiski vingrinājumi.

Programma

1. Novērtēšanas un attīstības pārrunas:

 • Novērtēšanas un attīstības pārrunas kā darba izpildes vadīšanas cikla posms;
  Attīstības pārrunu nozīme organizācijā, darbiniekam un vadītājam;
 • Vieta un jēga esošo darba attiecību robežā;
 • Mini-lekcija, diskusija ar mērķi veidot izpratni par attīstības pārrunu un atgriezeniskās saites nozīmi gan darbiniekam, gan vadītajam, gan uzņēmumam.
   

2. Attīstības pārrunu saruna:

 • Struktūra, virzība uz mērķi;
 • Sarunas pamatprincipi;
  Vadītāja sagatavošanās kvalitatīvai sarunai ar darbiniek;
 • Mini-lekcija, dalībnieki strādā ar situācijām, mācās novadīt attīstības pārrunas – uzsākt, turpināt, vadīt sarunu ar dažādiem darbiniekiem dažādās situācijās.
   

3. Mērķu noteikšana:

 • Mērķu būtība, uzņēmuma mērķu sasaisti ar stratēģiju, kā arī struktūrvienības un individuāliem mērķiem;
 • Mērķu kaskadēšana – prasme izvirzīt katram darbiniekam konkrētus mērķus;
  SMART metode mērķu izvirzīšanā – kā formulēt skaidrus un izmērāmus mērķus, kritēriji;
 • Kā „pārdot” mērķus jeb vienoties ar darbinieku par vēlamām rīcībām;
  Mini-lekcija, vingrinājumi mazajās grupās mērķu noteikšanā un komunicēšanā.
   

4. Atgriezeniskā saite:

 • Atgriezeniskās saites būtība, tās sniegšanas un saņemšanas zelta likumi;
  Kā sabalansēt pozitīvu un negatīvu novērtējumu par darbinieka sniegumu un kompetencēm;
 • Atgriezeniskā saite kā motivācijas instruments;
 • Kā sniegt negatīvu atgriezenisko saiti tā, lai tā motivē darbinieku strādāt vēl labāk, nevis demotivē un sadusmo;
 • Atgriezeniskās saites saņemšana no darbinieka;
 • Darbs grupās, lomu spēles atgriezeniskās saites sniegšanā.
   

5. Attīstības vajadzības:

 • Attīstības vajadzību definēšana un saruna par to;
 • Attīstības metodes un plāna veidošana;
 • Mini-lekcija, diskusija, vingrinājums individuālo attīstības vajadzību definēšanā un attīstības metožu izvēlē.
   

Trenere: Olga Dzene – Līderības attīstības eksperte, konsultante un trenere ar 20 gadu pieredzi personāla un organizāciju vadības jomās. 

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistītās tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
23.maijs, 2024 (ceturtdien)
Dažādības vadība | Iekļaujoša vide komandā un organizācijā
Komercizglītības centrs | KIC
Šobrīd darba vidē komandās satiekas atšķirīgu vecumposmu, tautību, uztveres veidu un dzīves pieredzes cilvēki, katram no viņiem ir savs privātās dzīves un profesionālā darba cikls, katram ir savas fizisko spēju robežas, ieradumi, pārliecības un vajadzības.
8 stundas
300.00 +PVN
Klātienē
24.maijs, 2024 (piektdien)
Publiskā komunikācija | Kā būt efektīvam, pārliecinošam un dabiskam
Komercizglītības centrs | KIC
Kā savas idejas un ziņu ietērpt pārliecinošās detaļās, lai ne tikai ieinteresētu, pārliecinātu un aizrautu citus ar savu prezentāciju, bet arī sasniegtu savas runas mērķi biznesā un dzīvē. To apgūsiet treniņā pie ekspertes, kura konsultējusi ne tikai lielu daļu Latvijas uzņēmumu vadītāju, bet arī augsta ranga politiskas personas.
16 stundas
599.00 +PVN
Klātienē
5.jūnijs, 2024 (trešdien)
Efektīva struktūrvienības vadīšana
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt par efektīvu vadītāju? Būtiskākie vadītāja pašefektivitātes rīki no laika plānošanas līdz LEAN, pārmaiņu vadībai un motivācijai. Svarīgākais, kas nepieciešams nodaļu, struktūrvienību vadītājiem.
32 stundas
1,150.00 +PVN
Klātienē
11.jūnijs, 2024 (otrdien)
Rakstiskā komunikācija | praktiskie padomi un rīki
Komercizglītības centrs | KIC
Arvien lielāku nozīmi gan lietišķajā vidē, gan personiskajā komunikācijā iegūst saziņa rakstiskā formā – vēstulēs, e-pastu sarakstē, arī dažādās saziņas platformās un sociālajos tīklos. Pieprasīta kļūst prasme uzrakstīt labu tekstu un novērtēt valodas kultūru. Abreviatūru, emocijzīmju un copy-paste laikā labā valodā uzrakstīts teksts piesaista uzmanību un rada cieņu pret rakstītāju.
8 stundas
275.00 +PVN
Klātienē
18.septembris, 2024 (trešdien)
Biznesa simulācija Decision Base
Komercizglītības centrs | KIC
DecisionBase™ biznesa simulācija palīdzēs komandai dziļāk izprast uzņēmumu biznesa būtību, operatīvo vadīšanu, konkurētspējas veidošanu un resursu ierobežojumus, t.i., faktorus, kas ietekmē uzņēmumu vadītāju biznesa lēmumus.
16 stundas
549.00 +PVN
Klātienē
30.oktobris, 2024 (trešdien)
Cilvēkfaktora pārvaldība ar Structogram®
Komercizglītības centrs | KIC
Uzņēmumam vislielākā vērtība ir cilvēki, un pārzinot cilvēku uztveri un domāšanas veidu, kas savukārt formē to rīcību, mēs varam paredzēt darba rezultātus un zināt, kurš ir spējīgs izpildīt noteiktus uzdevumus un kur šajā ziņā ir ierobežojumi.
16 stundas
599.00 +PVN