Kurss-efektiva-krajumu-vadiba-Darja-Junusova-18
Komercizglītības centrs
Komercizglītības centrs | KIC
23.maijs, 2024
300.00 +PVN
8 stundas
Klātienē
67 240 562
Komercizglītības centrs | KIC
67 240 562
Dažādības vadība | Iekļaujoša vide komandā un organizācijā
23.maijs, 2024
8 stundas
Klātienē
300.00 +PVN

Mācībās dalībnieki trenēs prasmi apzināties savas “attiecības” ar dažādību un stiprinās tolerantu attieksmi pret dažādību. Paplašinās un stiprinās izpratni par dažādības aspektiem un iekļaujošas darba vides veidošanas principiem gan savā komandā, gan visas organizācijas līmenī, iegūs idejas praktiskai pielietošanai darba vidē.
Mācīšanās ietver gan pamata teorētiskās nostādnes, gan pieredzes apmaiņu, gan labās prakses piemērus.

Programma

  • Kādēļ jādomā par dažādību un iekļaujošu vidi, organizācijas ieguvumi, ja šī tēma ir organizācijas prioritāšu sarakstā.
  • Dažādības jēdziens un kā mēs katrs individuālā līmenī veidojam “attiecības” ar to. Dažādības aspekti: dzimums, vecums, pieredze, veselības stāvoklis, tautība, utml. – izpratne par to, kā šie aspekti izpaužas darba vidē, izaicinājumi un ieguvumi darba komandā.
  • Priekšstatu veidošanās un mūsu lēmumu pieņemšanas process dažādības kontekstā. Tolerance pret dažādību.
  • Trīs raksturīgākās iekļaujošu vidi veidojoša vadītāja iezīmes un kā tās demonstrēt atbilstoši dažādām darbinieku vajadzībām.
  • Kā “mērīt” iekļaujošu vidi, procesi, kas to nodrošina.
  • Iekļaujošas vides veidošana – praktiski piemēri, situāciju analīze un idejas dažādības vadīšanai ikdienā.

Zināšanās dalīsies pieredzējusi biznesa trenere darbinieku vadīšanas un attīstības tēmās, supervizore, KBT terapijas speciāliste – Sandra Lāce.

Laiks:

23. maijs
9:00 – 17:00 | Rīga

Pieteikties

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistītās tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
24.maijs, 2024 (piektdien)
Publiskā komunikācija | Kā būt efektīvam, pārliecinošam un dabiskam
Komercizglītības centrs | KIC
Kā savas idejas un ziņu ietērpt pārliecinošās detaļās, lai ne tikai ieinteresētu, pārliecinātu un aizrautu citus ar savu prezentāciju, bet arī sasniegtu savas runas mērķi biznesā un dzīvē. To apgūsiet treniņā pie ekspertes, kura konsultējusi ne tikai lielu daļu Latvijas uzņēmumu vadītāju, bet arī augsta ranga politiskas personas.
16 stundas
599.00 +PVN
Klātienē
5.jūnijs, 2024 (trešdien)
Efektīva struktūrvienības vadīšana
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt par efektīvu vadītāju? Būtiskākie vadītāja pašefektivitātes rīki no laika plānošanas līdz LEAN, pārmaiņu vadībai un motivācijai. Svarīgākais, kas nepieciešams nodaļu, struktūrvienību vadītājiem.
32 stundas
1,150.00 +PVN
Klātienē
11.jūnijs, 2024 (otrdien)
Rakstiskā komunikācija | praktiskie padomi un rīki
Komercizglītības centrs | KIC
Arvien lielāku nozīmi gan lietišķajā vidē, gan personiskajā komunikācijā iegūst saziņa rakstiskā formā – vēstulēs, e-pastu sarakstē, arī dažādās saziņas platformās un sociālajos tīklos. Pieprasīta kļūst prasme uzrakstīt labu tekstu un novērtēt valodas kultūru. Abreviatūru, emocijzīmju un copy-paste laikā labā valodā uzrakstīts teksts piesaista uzmanību un rada cieņu pret rakstītāju.
8 stundas
275.00 +PVN
Klātienē
18.septembris, 2024 (trešdien)
Biznesa simulācija Decision Base
Komercizglītības centrs | KIC
DecisionBase™ biznesa simulācija palīdzēs komandai dziļāk izprast uzņēmumu biznesa būtību, operatīvo vadīšanu, konkurētspējas veidošanu un resursu ierobežojumus, t.i., faktorus, kas ietekmē uzņēmumu vadītāju biznesa lēmumus.
16 stundas
549.00 +PVN
Klātienē
30.oktobris, 2024 (trešdien)
Cilvēkfaktora pārvaldība ar Structogram®
Komercizglītības centrs | KIC
Uzņēmumam vislielākā vērtība ir cilvēki, un pārzinot cilvēku uztveri un domāšanas veidu, kas savukārt formē to rīcību, mēs varam paredzēt darba rezultātus un zināt, kurš ir spējīgs izpildīt noteiktus uzdevumus un kur šajā ziņā ir ierobežojumi.
16 stundas
599.00 +PVN
Klātienē
13.novembris, 2024 (trešdien)
Projektu vadība | Rīki. Principi. Digitalizācija.
Komercizglītības centrs | KIC
No projekta plānošanas līdz riskiem un digitalizācijai. Apskatīsim dažādu projektu vadības metožu iespējas un lomu (Agile Scrum un Kanban, Ūdenskrituma metode, Hibrīda u.c.). Neatkarīgi no metodēm, projektu vadības principi ir pamats, uz kā būvējam savu projektu vadību pieeju.
32 stundas
1,150.00 +PVN