sanaksmes-vide
FORCEO
2 9282101

Dalīties

FORCEO
2 9282101
Funkciju audits

Organizācijas funkciju audits ir komplekss un uz ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process, kura ietvaros uzņēmuma īpašnieki, padome vai valde iegūst strukturētas atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

 1. Reālais pienākumu, atbildību un pilnvaru sadalījums uzņēmumā;
 2. Reāli uzstādītie mērķi pa struktūrvienībām / darbiniekiem;
 3. Darba procesu reālā norise un to piemērotība uzstādīto mērķu sasniegšanai katrā struktūrvienībā. Procesu plānošanas un pārskatīšanas pieejas. Darbību pārklāšanās, vērtību nepievienojošas un nelietderīgas darbības. Iekšējo instrukciju apjoms un lietderība;
 4. Darbu izpildes kontroles sistēma un tās piemērotība savlaicīgu lēmumu pieņemšanai (mērījumi, datu analīzes periodiskums, pilnvaru sadalījums lēmumu pieņemšanai);
 5. Iekšējās komunikācijas kanāli un informācijas nodošanas metodes;
 6. Esošās organizatoriskās struktūras piemērotība notiekošajiem procesiem un uzstādītājiem mērķiem.
 7. Nominēto vadītāju piemērotība struktūras lomām.

Audita norise un sākotnējā informācija

Tipisks funkciju audits norit sekojošos posmos:

 • Sākotnējās informācijas izpēte;
 • Klātienes intervijas ar struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem to darba vietās, kas parāda katra darbinieka izpratni par viņam uzticētajiem darba pienākumiem, atbildību un pilnvarām;
 • Novērojumi darba vietās un objektos;
 • Funkciju audita ziņojuma sagatavošana un prezentācija.

Kas tiek saņemts funkciju audta rezultātā:

Priekšlikumi darba pilnveidošanai un to ieviešanas plāns.

Uzdod jautājumu ekspertam

vai sazinies par pieejamajiem konsultāciju laikiem pa tālruni

2 9282101

Saistošas tēmas konsultācijas

Funkciju audits
FORCEO
Organizācijas funkciju audits ir komplekss un uz ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process, kura ietvaros uzņēmuma īpašnieki, padome vai valde iegūst strukturētas atbildes uz ...
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
FORCEO
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
Kā vadīt biznesu digitālajā laikmetā?
Komercizglītības centrs | KIC
Konsultācijas par digitālo transformāciju un biznesa pielāgošanu, stratēģija, digitālais mārketings, pārdošana, procesu digitalizācija, datu drošība u.c.
Vides pārvaldības standarts ISO 14001
Leilands un Putnis
Uzzini, kā izveidot un ieviest vides pārvaldības sistēmu organizācijā, kas nodrošina tās darbības atbilstību likumdošanas prasībām, un liecina par organizācijas spēju pielāgoties mūsdienu vides aizsardzības tendencēm.
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Leilands un Putnis
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?
Efektivitāte, Lean, 6 Sigma
Leilands un Putnis
Taupīgās saimniekošanas Lean, Six Sigma, 5S metodikas vai EFQM Izcilības modeļa izmantošana var kļūt par vērtīgu rīku organizācijas darbības efektivitātes uzlabošanā un turpmāko pilnveidošanās procesu īstenošanā.
Individuālais un komandas koučings
TRIVIUMS
Koučings ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā palīdzēt mērķtiecīgi attīstīt savas profesionālās kompetences. Koučinga procesā tiek izvirzīti konkrēti mērķi attīstībai, un cilvēks/komanda ar konsultanta atbalstu strādā pie personīgās attīstības mērķu īstenošanas.