sanaksmes-vide
FORCEO
2 9282101

Dalīties

FORCEO
2 9282101
Funkciju audits

Organizācijas funkciju audits ir komplekss un uz ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process, kura ietvaros uzņēmuma īpašnieki, padome vai valde iegūst strukturētas atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

 1. Reālais pienākumu, atbildību un pilnvaru sadalījums uzņēmumā;
 2. Reāli uzstādītie mērķi pa struktūrvienībām / darbiniekiem;
 3. Darba procesu reālā norise un to piemērotība uzstādīto mērķu sasniegšanai katrā struktūrvienībā. Procesu plānošanas un pārskatīšanas pieejas. Darbību pārklāšanās, vērtību nepievienojošas un nelietderīgas darbības. Iekšējo instrukciju apjoms un lietderība;
 4. Darbu izpildes kontroles sistēma un tās piemērotība savlaicīgu lēmumu pieņemšanai (mērījumi, datu analīzes periodiskums, pilnvaru sadalījums lēmumu pieņemšanai);
 5. Iekšējās komunikācijas kanāli un informācijas nodošanas metodes;
 6. Esošās organizatoriskās struktūras piemērotība notiekošajiem procesiem un uzstādītājiem mērķiem.
 7. Nominēto vadītāju piemērotība struktūras lomām.

Audita norise un sākotnējā informācija

Tipisks funkciju audits norit sekojošos posmos:

 • Sākotnējās informācijas izpēte;
 • Klātienes intervijas ar struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem to darba vietās, kas parāda katra darbinieka izpratni par viņam uzticētajiem darba pienākumiem, atbildību un pilnvarām;
 • Novērojumi darba vietās un objektos;
 • Funkciju audita ziņojuma sagatavošana un prezentācija.

Kas tiek saņemts funkciju audta rezultātā:

Priekšlikumi darba pilnveidošanai un to ieviešanas plāns.

Uzdod jautājumu ekspertam

vai sazinies par pieejamajiem konsultāciju laikiem pa tālruni

2 9282101

Saistošas tēmas konsultācijas

Pieteikšanās līdz: 31. December, 2022
Funkciju audits
FORCEO
Organizācijas funkciju audits ir komplekss un uz ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process, kura ietvaros uzņēmuma īpašnieki, padome vai valde iegūst strukturētas atbildes uz ...
Pieteikšanās līdz: 29. December, 2022
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
FORCEO
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Pieteikšanās līdz: 30. November, 2023
Dažādību vadība: Kā sadzīvot un izdzīvot komandā
Komercizglītības centrs (KIC)
Personību novērtēšana, personības profilu sistēmas: DiSC, Structogram, komandu testi, 360 grādu vērtēšana, C.A.R.E., komandas vērtību tests