Kurss-Laika-planosanas-pamati-Reinis-Druvietis-10-1
Komercizglītības centrs
Komercizglītības centrs | KIC
499.00 +PVN
16 stundas
Klātienē
67 240 562
Komercizglītības centrs | KIC
67 240 562
Vadītājs un vadītprasme
16 stundas
Klātienē
499.00 +PVN

Intensīvs pamatu kurss vadītājiem ar nelielu pieredzi, vadītājiem, kas par tādiem kļuvuši pierādot sevi kā izcilus speciālistus, kā arī vadītājiem, kas nesen nodibinājuši savu uzņēmumu vai vēlas apgūt vadītājiem būtiskākās pamatprasmes.

Laiks:
3. un 4. aprīlis
(9:00 – 17:00)
Klātienē

Programma
1. modulis: Izaicinājumi vadītāja lomā
Personības iezīmes, vadības stili un vadītāja kompetences.
Vadības līmeņi un kompetences.
Vadītāja atbildība un pienākumi, arī tiesības.

2. modulis: Vadītāja prasmes veidot un vadīt attiecības ar darbinieku
Personīgie ierobežojumi ceļā uz līderību un to pārvarēšanas iespējas.
Emocionālais intelekts, tā nozīme.
Vadītāja prasmes mērķtiecīgas sarunas ar darbinieku veidošanai.
Konfliktu veidošanās un to risināšanas taktikas.

3. modulis: Motivācija un motivēšanas iespējas
Uzticības veidošana, darbinieku iesaiste un motivācija.
Iekšējā un ārējā motivācija, motivācija attālināta darba režīmā.
Sarunas vadīšanas ar darbinieku, jautājumu spēks.

4. modulis: Darba snieguma pārraudzība un uzlabošanas iespējas
Darba pārraudzība vai kontrole, mērāmie un nemērāmie mērķi.
Mērķu sasniegšana komandā.
Deleģēšanas iespējamība.
Atgriezeniskā saite, novērtējums un kritikas izteikšana.
Kursa vadītāja ir Sandra Liepa, kura ir personāla vadības, attīstības un atlases profesionāle.

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistītās tēmas konsultācijas

TRIVIUMS
Pārmaiņu vadības ieviešana
Konsultāciju laikā palīdzam saprast, kādas ir nepieciešamās darbības, kas jāveic, lai notiktu pārmaiņas; kā iesaistīt un panākt darbinieku atbalstu; kas jādara un kādam jābūt cilvēkam, kas vada šo procesu – pārmaiņu līderim. Kā arī organizējam aktivitātes, kas palīdz darbiniekiem vieglāk pieņemt pārmaiņas.

Saistītās tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
23.aprīlis, 2024 (otrdien)
Kā sabalansēt ražošanas un iepirkumu procesus mainīgos tirgus apstākļos | DDMRP metode
Komercizglītības centrs | KIC
Mācības balstītas uz DDMRP (Demand Driven Material Requirements Planning) vadības metodi, kur informācijas jeb datu apstrāde notiek izmantojot MS Excel to saintegrējot ar uzņēmumā esošo ERP sistēmu.
8 stundas
275.00 +PVN
Tiešsaistē
24.aprīlis, 2024 (trešdien)
Agile pieeja procesu vadībā. Saprast + Izmantot
TRIVIUMS
Kas patiesībā ir Agile? Vai tā ir teorija, filozofija vai praktiska metode, kas dod reālus uzlabojumus? Kad un kā to pielietot? Vai tā der ikvienam uzņēmumam un organizācijai? Vai tās ieviešanā pastāv riski un kādi tie ir?Aicinām gūt atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem, apmeklējot kursu “Agile pieeja procesu vadībā”!
6 stundas
295.00 +PVN
Klātienē
24.aprīlis, 2024 (trešdien)
Produktīva ražošanas vadīšana
Komercizglītības centrs | KIC
Labākais, kas Latvijā pieejams ražošanas efektivitātes jomā. 10 dienu sistemātiska mācību programma ražošanas uzņēmumu dažāda līmeņa vadītājiem
76 stundas
2,590.00 +PVN
Klātienē
25.aprīlis, 2024 (ceturtdien)
Noliktavas procesi un to optimizācija
Komercizglītības centrs | KIC
Kurss sniegs gan ieskatu piegādes ķēdē un noliktavas vadības sistēmā, gan piedāvās piemērus noliktavas darbības izcilības kritērijiem un noliktavas procesu KPI rādītājiem.
16 stundas
499.00 +PVN
Klātienē
10.maijs, 2024 (piektdien)
Laika plānošana | Sistēma. Prioritizācija. Motivācija.
Komercizglītības centrs | KIC
Laiks + motivācija. Praktiski izmēģinātas ikdienā pielietojamās efektīva laika plānošanas metodes, kas ceļ produktivitāti un motivē, palīdz veidot līdzsvaru dzīvē.
8 stundas
275.00 +PVN
Klātienē
14.maijs, 2024 (otrdien)
Treneru sagatavošana (Train the Trainer)
TRIVIUMS
Viens no galvenajiem pieaugušo apmācības mērķiem ir panākt uzvedības un rīcības izmaiņas. Kas motivē cilvēkus kaut ko mainīt? Kā panākt, lai cilvēki ne tikai piedalās mācībās, bet arī aktīvi domā un veido pieredzi? Kā visprecīzāk būvēt mācību saturu, atbilstoši konkrētām vajadzībām un auditorijai?
18 stundas
550.00 +PVN