triviums-apmaciba-projektu-vadibas-pamati
TRIVIUMS
6.marts, 2024
250.00 +PVN
6 stundas
Klātienē
67 282 219
TRIVIUMS
67 282 219
Projektu vadības pamati
6.marts, 2024
6 stundas
Klātienē
250.00 +PVN

Lai kas ir rakstīts jūsu amata nosaukumā un aprakstā, jūsu darba ikdiena ticamāk saistīta ar dažādu projektu vadību. Klienta pasūtījuma izpilde, jauna produkta ieviešana, komunikāciju kampaņa, ballīte darba vietā, novērtēšanas pārrunas u.tml. Neatkarīgi no veicamo darbu apjoma un specifikas, tie visi ir projekti ar līdzīgu struktūru un iekšējo loģiku. Jūsu jaudu šo darbu veikšanā nosaka jūsu spēja plānot un organizēt, piesaistīt cilvēkus, vienoties par iesaisti un kritērijiem un veikt citas saprātīgas un mērķtiecīgas darbības ideālā rezultāta sasniegšanai.  Kursa saturs veidots, lai izprastu un praktiski pielietotu gan “ūdenskrituma” (Waterfall) projektu vadības metodi, gan gūtu ieskatu Agile projetu vadības tehnikā nelielu un vidēju projektu vadībā. Kursa mērķis: sniegt pamatzināšanas, praktiskus rīkus un metodes efektīvai ikdienas projektu vadībai dažādos uzņēmumos. Ieguvumi:

 • izpratne par projekta būtību un metodēm tā organizēšanai;
 • izpratne par projekta vadīšanas principiem veiksmīga projekta realizācijai;
 • tehnikas, instrumenti un sistēmas projektu vadībā;
 • spēja laicīgi saskatīt izaicinājumus un riskus projektu vadībā, un metodes to vadīšanai;
 • atšķirības dažāda mēroga projektu vadībā;
 • izpratne par komunikācijas un līderības nozīmīgumu projektu vadībā;
 • pamatprincipi projekta uzraudzībā.

Ilgums: 1 diena, 6 stundas. Darba metode: aktīva un iesaistoša darba forma. Teorētiskā daļa ir papildināta ar piemēriem un praktiskiem uzdevumiem, individuālu un grupu darbu, diskusijām, situāciju analīzi. Mērķauditorija: uzņēmuma darbinieki, kas vada vai ir iesaistīti dažādos ikdienas projektos un organizatoriskos uzdevumos. Programma      1. Dažādas projektu vadības metodoloģijas (waterfall, agile) 2. Projekta dzīves cikls (fāzes) 3. Projekta uzsākšana

 • Projekta mērķa definēšana;
 • Projekta komandas izveide un lomu definēšana;
 • Uzņēmuma vadības loma projektā.

4. Projekta plānošana

 • Projekta uzsākšana ar komandu;
 • Projekta satura definēšana (kas projekta laikā jāizdara?);
 • Darba sadalījuma struktūra (WBS – work breakdown structure) izveide ar komandu;
 • “AS IS – TO BE” procesu plānošanas tehnika;
 • Projekta budžeta noteikšana un kontrole;
 • Plānu veidošana – komunikācijas plāns, risku vadības plāns un risku noteikšana;
 • Projekta plāna/laika līnijas izveide. Robežstabi (milestones).

5. Projekta ieviešana

 • Projekta darbu koordinēšana, sekošana projekta plāna izpildei;
 • Komunikācija projekta komandai un uzņēmumam;
 • Komunikācijas un līderības nozīmīgums (aktīva klausīšanās, empātija, orientācija uz rezultātu, “labais tonis” – solījumu turēšana, augstvērtīgu materiālu sagatavošana, tikšanās minūšu veikšana un sekošana, sapulču/zvanu labais tonis u.c.);
 • Vienkārši svarīgas lietas – komandas enerģija, uzvaru svinēšana;
 • Izmaiņas projekta tvērumā – ko ar tām darīt?

6. Projekta slēgšana

 • Projekta izvērtējums – vai mērķis sasniegts? Vai un kādas nobīdes bijušas laika plānā un budžetā? Kas izdevies labi, kas varēja izdoties labāk?
 • Projekta nodevumu sagatavošana;
 • Projekta komandas apbalvošana un svinības par godu paveiktajam darbam;
 • Dokumentu arhivēšana.

7. Atgriezeniskā saite. Tiešsaistes seminārs notiks Zoom platformā. Nodrošiniet datoru ar labu interneta pieslēgumu, kameru, austiņām un mikrofonu. Tiešsaistes links jums tiks nosūtīts e-pastā. Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām. Trenere: Diāna Lauska Sertificēta projektu vadītāja ar ilggadēju starptautisku pieredzi projektu ieviešanā un vadībā, vadot līdz 40 cilvēku starptautiskas projektu komandas. TRIVIUMS vada kursu “Projektu vadības pamati” dažāda līmeņa speciālistiem un ekspertiem, kas ir saistīti ar projektu ieviešanu un vadību latviešu un angļu valodā.

Pieteikties

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistošie tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
14.decembris, 2023 (ceturtdien)
Noliktavas procesi un to optimizācija
Komercizglītības centrs | KIC
No gudras procesu organizēšanas noliktavā līdz darbības izcilības kritērijiem, LEAN, darbinieku iesaistei un inovācijām piegādes ķēdē ar mērķi palielināt uzņēmuma efektivitāti, samazinot izmaksas un laika patēriņu.
16 stundas
499.00 +PVN

Individuālās konsultācijas

Funkciju audits
FORCEO
Organizācijas funkciju audits ir komplekss un uz ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process, kura ietvaros uzņēmuma īpašnieki, padome vai valde iegūst strukturētas atbildes uz ...
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
FORCEO
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
Kā vadīt biznesu digitālajā laikmetā?
Komercizglītības centrs | KIC
Konsultācijas par digitālo transformāciju un biznesa pielāgošanu, stratēģija, digitālais mārketings, pārdošana, procesu digitalizācija, datu drošība u.c.
Vides pārvaldības standarts ISO 14001
Leilands un Putnis
Uzzini, kā izveidot un ieviest vides pārvaldības sistēmu organizācijā, kas nodrošina tās darbības atbilstību likumdošanas prasībām, un liecina par organizācijas spēju pielāgoties mūsdienu vides aizsardzības tendencēm.
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Leilands un Putnis
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?