triviums-apmaciba-projektu-vadibas-pamati
Triviums
TRIVIUMS
250.00 +PVN
6 stundas
Klātienē
67 282 219
TRIVIUMS
67 282 219
Projektu vadības pamati
6 stundas
Klātienē
250.00 +PVN

Lai kas ir rakstīts jūsu amata nosaukumā un aprakstā, jūsu darba ikdiena ticamāk saistīta ar dažādu projektu vadību. Klienta pasūtījuma izpilde, jauna produkta ieviešana, komunikāciju kampaņa, ballīte darba vietā, novērtēšanas pārrunas u.tml. Neatkarīgi no veicamo darbu apjoma un specifikas, tie visi ir projekti ar līdzīgu struktūru un iekšējo loģiku. Jūsu jaudu šo darbu veikšanā nosaka jūsu spēja plānot un organizēt, piesaistīt cilvēkus, vienoties par iesaisti un kritērijiem un veikt citas saprātīgas un mērķtiecīgas darbības ideālā rezultāta sasniegšanai.  Kursa saturs veidots, lai izprastu un praktiski pielietotu gan “ūdenskrituma” (Waterfall) projektu vadības metodi, gan gūtu ieskatu Agile projetu vadības tehnikā nelielu un vidēju projektu vadībā. Kursa mērķis: sniegt pamatzināšanas, praktiskus rīkus un metodes efektīvai ikdienas projektu vadībai dažādos uzņēmumos. Ieguvumi:

 • izpratne par projekta būtību un metodēm tā organizēšanai;
 • izpratne par projekta vadīšanas principiem veiksmīga projekta realizācijai;
 • tehnikas, instrumenti un sistēmas projektu vadībā;
 • spēja laicīgi saskatīt izaicinājumus un riskus projektu vadībā, un metodes to vadīšanai;
 • atšķirības dažāda mēroga projektu vadībā;
 • izpratne par komunikācijas un līderības nozīmīgumu projektu vadībā;
 • pamatprincipi projekta uzraudzībā.

Ilgums: 1 diena, 6 stundas. Darba metode: aktīva un iesaistoša darba forma. Teorētiskā daļa ir papildināta ar piemēriem un praktiskiem uzdevumiem, individuālu un grupu darbu, diskusijām, situāciju analīzi. Mērķauditorija: uzņēmuma darbinieki, kas vada vai ir iesaistīti dažādos ikdienas projektos un organizatoriskos uzdevumos. Programma      1. Dažādas projektu vadības metodoloģijas (waterfall, agile) 2. Projekta dzīves cikls (fāzes) 3. Projekta uzsākšana

 • Projekta mērķa definēšana;
 • Projekta komandas izveide un lomu definēšana;
 • Uzņēmuma vadības loma projektā.

4. Projekta plānošana

 • Projekta uzsākšana ar komandu;
 • Projekta satura definēšana (kas projekta laikā jāizdara?);
 • Darba sadalījuma struktūra (WBS – work breakdown structure) izveide ar komandu;
 • “AS IS – TO BE” procesu plānošanas tehnika;
 • Projekta budžeta noteikšana un kontrole;
 • Plānu veidošana – komunikācijas plāns, risku vadības plāns un risku noteikšana;
 • Projekta plāna/laika līnijas izveide. Robežstabi (milestones).

5. Projekta ieviešana

 • Projekta darbu koordinēšana, sekošana projekta plāna izpildei;
 • Komunikācija projekta komandai un uzņēmumam;
 • Komunikācijas un līderības nozīmīgums (aktīva klausīšanās, empātija, orientācija uz rezultātu, “labais tonis” – solījumu turēšana, augstvērtīgu materiālu sagatavošana, tikšanās minūšu veikšana un sekošana, sapulču/zvanu labais tonis u.c.);
 • Vienkārši svarīgas lietas – komandas enerģija, uzvaru svinēšana;
 • Izmaiņas projekta tvērumā – ko ar tām darīt?

6. Projekta slēgšana

 • Projekta izvērtējums – vai mērķis sasniegts? Vai un kādas nobīdes bijušas laika plānā un budžetā? Kas izdevies labi, kas varēja izdoties labāk?
 • Projekta nodevumu sagatavošana;
 • Projekta komandas apbalvošana un svinības par godu paveiktajam darbam;
 • Dokumentu arhivēšana.

7. Atgriezeniskā saite. Tiešsaistes seminārs notiks Zoom platformā. Nodrošiniet datoru ar labu interneta pieslēgumu, kameru, austiņām un mikrofonu. Tiešsaistes links jums tiks nosūtīts e-pastā. Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.

Trenere: Diāna Lauska Sertificēta projektu vadītāja ar ilggadēju starptautisku pieredzi projektu ieviešanā un vadībā, vadot līdz 40 cilvēku starptautiskas projektu komandas. TRIVIUMS vada kursu “Projektu vadības pamati” dažāda līmeņa speciālistiem un ekspertiem, kas ir saistīti ar projektu ieviešanu un vadību latviešu un angļu valodā.

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistītās tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
23.aprīlis, 2024 (otrdien)
Kā sabalansēt ražošanas un iepirkumu procesus mainīgos tirgus apstākļos | DDMRP metode
Komercizglītības centrs | KIC
Mācības balstītas uz DDMRP (Demand Driven Material Requirements Planning) vadības metodi, kur informācijas jeb datu apstrāde notiek izmantojot MS Excel to saintegrējot ar uzņēmumā esošo ERP sistēmu.
8 stundas
275.00 +PVN
Tiešsaistē
24.aprīlis, 2024 (trešdien)
Agile pieeja procesu vadībā. Saprast + Izmantot
TRIVIUMS
Kas patiesībā ir Agile? Vai tā ir teorija, filozofija vai praktiska metode, kas dod reālus uzlabojumus? Kad un kā to pielietot? Vai tā der ikvienam uzņēmumam un organizācijai? Vai tās ieviešanā pastāv riski un kādi tie ir?Aicinām gūt atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem, apmeklējot kursu “Agile pieeja procesu vadībā”!
6 stundas
295.00 +PVN
Klātienē
24.aprīlis, 2024 (trešdien)
Produktīva ražošanas vadīšana
Komercizglītības centrs | KIC
Labākais, kas Latvijā pieejams ražošanas efektivitātes jomā. 10 dienu sistemātiska mācību programma ražošanas uzņēmumu dažāda līmeņa vadītājiem
76 stundas
2,590.00 +PVN
Klātienē
25.aprīlis, 2024 (ceturtdien)
Noliktavas procesi un to optimizācija
Komercizglītības centrs | KIC
Kurss sniegs gan ieskatu piegādes ķēdē un noliktavas vadības sistēmā, gan piedāvās piemērus noliktavas darbības izcilības kritērijiem un noliktavas procesu KPI rādītājiem.
16 stundas
499.00 +PVN
Klātienē
10.maijs, 2024 (piektdien)
Laika plānošana | Sistēma. Prioritizācija. Motivācija.
Komercizglītības centrs | KIC
Laiks + motivācija. Praktiski izmēģinātas ikdienā pielietojamās efektīva laika plānošanas metodes, kas ceļ produktivitāti un motivē, palīdz veidot līdzsvaru dzīvē.
8 stundas
275.00 +PVN
Klātienē
14.maijs, 2024 (otrdien)
LEAN un vadītprasmes efektīvam maiņas vadītājam
Komercizglītības centrs | KIC
1,150.00 +PVN