Kurss-efektiva-krajumu-vadiba-Darja-Junusova-17
Komercizglītības centrs
Komercizglītības centrs | KIC
13.novembris, 2024
1,150.00 +PVN
32 stundas
Klātienē
67 240 562
Komercizglītības centrs | KIC
67 240 562
Projektu vadība | Rīki. Principi. Digitalizācija.
13.novembris, 2024
32 stundas
Klātienē
1,150.00 +PVN

Intensīvs 4 dienu praksē balstīts treniņš KIC treneres, LMT vecākās projektu vadītājas Andas Bekmanes vadībā, ko novērtēs projektu vadītāji, kam nepieciešami pārbaudīti, strādājoši un mūsdienīgi projektu vadības rīki.

PROGRAMMA
Projekta vadības aspekti:
• Projektu vadības jēdziens un nozīme
• Projektu vadības hierarhija – projekts, projektu programma, projektu portfelis
• Projekta vadītāja loma un uzdevumi
• Iespējas un priekšrocības projektu vadības sertifikācijā
• Resursi un informācija par projektu vadību
• Projektu vadītaja profils

Projekta posmi un fāzes:
• Projekta iniciēšana/ideja
• Projekta plānošana
• Projekta realizācija
• Projekta noslēgums
• Kontroles mehānismi projektā

Projekta plānošana:
• Kā identificēt problēmu un noteikt mērķi
• Projekta tvērums un struktūra
• Projekta komanda un tās sadarbības kārtība
• Lomu un atbildību sadalījums
• Laika plāns
• Projekta komunikācijas plāns
• Ieinteresēto pušu vadība
• Projekta budžets, finanses
• Izmaiņu vadība
• Iepirkumi

Projekta vadības digitālie rīki:
• Dokumentācijas pārvaldībai
• Uzdevumu pārvaldībai
• Ikdienas komunikācijai

Projekta uzraudzība:
• Risku vadības principi.
• Progresa ziņojumu un atskaišu sagatavošana
• Praktiskie padomi projekta uzraudzībā un kontroles mehānismos

Projektu vadības metodes/metodoloģijas:
• Pārskats par pieejamajām projektu vadības metodēm
• Apskats par Agile pieeju (Scrum, Kanban), ūdenskrituma metodi, hibrīda metodēm
• Izaicinājumi un priekšrocības katrā no metodēm
• Noslēgums un apkopojums

LAIKS:
13., 14., 20. un 21. novembris
9:00 – 17:00 | Rīga

DALĪBAS MAKSA:
1150 EUR + PVN

Pieteikties

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistītās tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
23.aprīlis, 2024 (otrdien)
Kā sabalansēt ražošanas un iepirkumu procesus mainīgos tirgus apstākļos | DDMRP metode
Komercizglītības centrs | KIC
Mācības balstītas uz DDMRP (Demand Driven Material Requirements Planning) vadības metodi, kur informācijas jeb datu apstrāde notiek izmantojot MS Excel to saintegrējot ar uzņēmumā esošo ERP sistēmu.
8 stundas
275.00 +PVN
Tiešsaistē
24.aprīlis, 2024 (trešdien)
Agile pieeja procesu vadībā. Saprast + Izmantot
TRIVIUMS
Kas patiesībā ir Agile? Vai tā ir teorija, filozofija vai praktiska metode, kas dod reālus uzlabojumus? Kad un kā to pielietot? Vai tā der ikvienam uzņēmumam un organizācijai? Vai tās ieviešanā pastāv riski un kādi tie ir?Aicinām gūt atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem, apmeklējot kursu “Agile pieeja procesu vadībā”!
6 stundas
295.00 +PVN
Klātienē
24.aprīlis, 2024 (trešdien)
Produktīva ražošanas vadīšana
Komercizglītības centrs | KIC
Labākais, kas Latvijā pieejams ražošanas efektivitātes jomā. 10 dienu sistemātiska mācību programma ražošanas uzņēmumu dažāda līmeņa vadītājiem
76 stundas
2,590.00 +PVN
Klātienē
25.aprīlis, 2024 (ceturtdien)
Noliktavas procesi un to optimizācija
Komercizglītības centrs | KIC
Kurss sniegs gan ieskatu piegādes ķēdē un noliktavas vadības sistēmā, gan piedāvās piemērus noliktavas darbības izcilības kritērijiem un noliktavas procesu KPI rādītājiem.
16 stundas
499.00 +PVN
Klātienē
10.maijs, 2024 (piektdien)
Laika plānošana | Sistēma. Prioritizācija. Motivācija.
Komercizglītības centrs | KIC
Laiks + motivācija. Praktiski izmēģinātas ikdienā pielietojamās efektīva laika plānošanas metodes, kas ceļ produktivitāti un motivē, palīdz veidot līdzsvaru dzīvē.
8 stundas
275.00 +PVN
Klātienē
14.maijs, 2024 (otrdien)
LEAN un vadītprasmes efektīvam maiņas vadītājam
Komercizglītības centrs | KIC
1,150.00 +PVN