Lean-3
Komercizglītības centrs
Komercizglītības centrs | KIC
14.maijs, 2024
1,150.00 +PVN
Klātienē
+371 6724 0562
Komercizglītības centrs | KIC
+371 6724 0562
LEAN un vadītprasmes efektīvam maiņas vadītājam
14.maijs, 2024
Klātienē
1,150.00 +PVN

Efektivitāte sevī slēpj ne tikai dažādu LEAN principu un metožu pārzināšanu un pielietošanu, bet arī prasmīgu darbu ar cilvēkiem. Mēdz gadīties, ka maiņas vadītāji īsti neapzinās vai arī nevēlas atzīt, ka ir savas maiņas cilvēku vadītāji – sākot no darbu plānošanas, sadalīšanas un izpildes kontroles, beidzot ar ikdienas komunikāciju un reizēm arī konfliktsituāciju risināšanu.

Inga Ozola
Dēvēta par LEAN jomas spridzekli Latvijā, Rimi Baltic loģistikas kvalitātes un servisa vadītāja

Linda Liepiņa
LEAN, 6 Sigma un procesu vadības praktiķe.

14., 15., 28. un 29.maijs

PROGRAMMA

1.daļa: Maiņas vadītāja vadīšanas pamatprasmes (2 dienas)

 • Vadītāju pienākumi un atbildība.
 • Mērķi un uzdevumi, prioritāšu noteikšana.
 • Darbinieku motivācija un iesaiste.
 • Efektīva komunikācija ar darbinieku.
 • Atgriezeniskā saite un novērtējums.
 • Konfliktu risināšanas taktikas.
 • Pārmaiņu vadības pamati.

2. daļa: LEAN pamati maiņu vadītājiem (2 dienas)

 • LEAN ievads un domāšana.
 • Sniegumu vadības sistēma – mērķi un sekošana līdzi to izpildei. ASAICHI.
 • Problēmu risināšana, atrodot patieso cēloni (PDCA, Zivs asaka, 5 kāpēc?, kontrollapas).
 • Zudumi pēc LEAN un to identificēšana.
 • 6S ieviešana un uzturēšana. Vizualizācija.
 • Standartizēts darbs (OPL, SOP, Target Condition).
 • PokaYoke – kļūdu nepieļaušana.
 • Kaizen soli pa solim.
 • LEAN kā kultūra.

Pieteikties

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistītās tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
23.aprīlis, 2024 (otrdien)
Kā sabalansēt ražošanas un iepirkumu procesus mainīgos tirgus apstākļos | DDMRP metode
Komercizglītības centrs | KIC
Mācības balstītas uz DDMRP (Demand Driven Material Requirements Planning) vadības metodi, kur informācijas jeb datu apstrāde notiek izmantojot MS Excel to saintegrējot ar uzņēmumā esošo ERP sistēmu.
8 stundas
275.00 +PVN
Tiešsaistē
24.aprīlis, 2024 (trešdien)
Agile pieeja procesu vadībā. Saprast + Izmantot
TRIVIUMS
Kas patiesībā ir Agile? Vai tā ir teorija, filozofija vai praktiska metode, kas dod reālus uzlabojumus? Kad un kā to pielietot? Vai tā der ikvienam uzņēmumam un organizācijai? Vai tās ieviešanā pastāv riski un kādi tie ir?Aicinām gūt atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem, apmeklējot kursu “Agile pieeja procesu vadībā”!
6 stundas
295.00 +PVN
Klātienē
24.aprīlis, 2024 (trešdien)
Produktīva ražošanas vadīšana
Komercizglītības centrs | KIC
Labākais, kas Latvijā pieejams ražošanas efektivitātes jomā. 10 dienu sistemātiska mācību programma ražošanas uzņēmumu dažāda līmeņa vadītājiem
76 stundas
2,590.00 +PVN
Klātienē
25.aprīlis, 2024 (ceturtdien)
Noliktavas procesi un to optimizācija
Komercizglītības centrs | KIC
Kurss sniegs gan ieskatu piegādes ķēdē un noliktavas vadības sistēmā, gan piedāvās piemērus noliktavas darbības izcilības kritērijiem un noliktavas procesu KPI rādītājiem.
16 stundas
499.00 +PVN
Klātienē
10.maijs, 2024 (piektdien)
Laika plānošana | Sistēma. Prioritizācija. Motivācija.
Komercizglītības centrs | KIC
Laiks + motivācija. Praktiski izmēģinātas ikdienā pielietojamās efektīva laika plānošanas metodes, kas ceļ produktivitāti un motivē, palīdz veidot līdzsvaru dzīvē.
8 stundas
275.00 +PVN
Klātienē
23.maijs, 2024 (ceturtdien)
Dažādības vadība | Iekļaujoša vide komandā un organizācijā
Komercizglītības centrs | KIC
Šobrīd darba vidē komandās satiekas atšķirīgu vecumposmu, tautību, uztveres veidu un dzīves pieredzes cilvēki, katram no viņiem ir savs privātās dzīves un profesionālā darba cikls, katram ir savas fizisko spēju robežas, ieradumi, pārliecības un vajadzības.
8 stundas
300.00 +PVN