Kurss-Laika-planosanas-pamati-Reinis-Druvietis-11
Komercizglītības centrs
Komercizglītības centrs | KIC
10.maijs, 2024
275.00 +PVN
8 stundas
Klātienē
67 240 562
Komercizglītības centrs | KIC
67 240 562
Laika plānošana | Sistēma. Prioritizācija. Motivācija.
10.maijs, 2024
8 stundas
Klātienē
275.00 +PVN

Kursa vadītājs ir Reinis Druvietis, kurš ir vadītājs, producents un radoša personība. 20 gadu laikā Reinis ir guvis vadības pieredzi, īstenojot nacionāla un starptautiska mēroga projektus, tas ir, kultūras, IT un radošo industriju jomās.

Kursa dalībnieka ieguvumi ir šādi:
• Izpratne par efektīvas laika plānošanas, motivācijas un pašdisciplīnas lomu produktivitātes celšanā.
• Prasmes plānot dienu, nedēļu un veidot ilgtermiņa plānus, lai iegūtu brīvo laiku un samazinātu stresu.
• Spēja noteikt mērķus, uzdevumus un plānot laiku stratēģiski.
• Efektīvākas fokusēšanās, prioritizēšanas un lēmumu pieņemšanas prasmes.
• Praktiski izmēģinātas ikdienā pielietojamās efektīva laika plānošanas metodes, kas ceļ produktivitāti un motivē, palīdz veidot līdzsvaru dzīvē.

Programma:
​​​​​Laika pārvaldība atbilstoši savām izvēlēm un iespējām
• Kalendārs un uzdevumi.
• Projekti, atbildības, mērķi.
• Vīzija, Pamatmērķis un principi.
• Kontroles cikls: fiksēšana, sistematizēšana, organizēšana, atreaģēšana, iesaistīšanās.
Darba vides organizēšana, laika plānošana
• Uzticama sistēma.
• Uzdevumu pārvaldīšanas rīki: Notes, Teamwork, Asana u.c.
• Darīt, nedarīt, atlikt, deleģēt.
• Kā sasniegt mērķi?
Prioritizācija
• Pareto princips.
• Eizenhauera matrica
Pomodoro un citas tehnikas, fokusēšanās nozīme.
• 2 minūšu likums, Parkinsona likums, “Just Decide Now” tehnika.
• Kas ir mans brīvais laiks?
Motivācija
• Kā motivēt sevi un turpināt darbu līdz sasniegtam rezultātam?
• Kādi ir galvenie prokrastinācijas iemesli? Kā to novērst?
• Paradumu spēks, apzinātās kompetences modelis.
• Līdzsvars dzīvē, “flow” modelis.
• Atgriezeniskā saite par mācību ieguvumiem un turpmākajiem mērķiem.
Laika pārvaldība atbilstoši savām izvēlēm un iespējām. Praktiskais darbs.

Laiks:
Izsludinām iespēju pieteikties papildus datumam, kas noritēs 10. maijā.

Pieteikties

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistītās tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
23.aprīlis, 2024 (otrdien)
Kā sabalansēt ražošanas un iepirkumu procesus mainīgos tirgus apstākļos | DDMRP metode
Komercizglītības centrs | KIC
Mācības balstītas uz DDMRP (Demand Driven Material Requirements Planning) vadības metodi, kur informācijas jeb datu apstrāde notiek izmantojot MS Excel to saintegrējot ar uzņēmumā esošo ERP sistēmu.
8 stundas
275.00 +PVN
Tiešsaistē
24.aprīlis, 2024 (trešdien)
Agile pieeja procesu vadībā. Saprast + Izmantot
TRIVIUMS
Kas patiesībā ir Agile? Vai tā ir teorija, filozofija vai praktiska metode, kas dod reālus uzlabojumus? Kad un kā to pielietot? Vai tā der ikvienam uzņēmumam un organizācijai? Vai tās ieviešanā pastāv riski un kādi tie ir?Aicinām gūt atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem, apmeklējot kursu “Agile pieeja procesu vadībā”!
6 stundas
295.00 +PVN
Klātienē
24.aprīlis, 2024 (trešdien)
Produktīva ražošanas vadīšana
Komercizglītības centrs | KIC
Labākais, kas Latvijā pieejams ražošanas efektivitātes jomā. 10 dienu sistemātiska mācību programma ražošanas uzņēmumu dažāda līmeņa vadītājiem
76 stundas
2,590.00 +PVN
Klātienē
25.aprīlis, 2024 (ceturtdien)
Noliktavas procesi un to optimizācija
Komercizglītības centrs | KIC
Kurss sniegs gan ieskatu piegādes ķēdē un noliktavas vadības sistēmā, gan piedāvās piemērus noliktavas darbības izcilības kritērijiem un noliktavas procesu KPI rādītājiem.
16 stundas
499.00 +PVN
Klātienē
14.maijs, 2024 (otrdien)
LEAN un vadītprasmes efektīvam maiņas vadītājam
Komercizglītības centrs | KIC
1,150.00 +PVN
Klātienē
23.maijs, 2024 (ceturtdien)
Dažādības vadība | Iekļaujoša vide komandā un organizācijā
Komercizglītības centrs | KIC
Šobrīd darba vidē komandās satiekas atšķirīgu vecumposmu, tautību, uztveres veidu un dzīves pieredzes cilvēki, katram no viņiem ir savs privātās dzīves un profesionālā darba cikls, katram ir savas fizisko spēju robežas, ieradumi, pārliecības un vajadzības.
8 stundas
300.00 +PVN