triviums-apmaciba-ievads-ilgtspeja
TRIVIUMS
20.aprīlis, 2023
110.00 +PVN
2 stundas
Klātienē
67282219
TRIVIUMS
67282219
Ievads ilgtspējā & ESG. Galvenie jēdzieni, koncepti, to nozīme
20.aprīlis, 2023
2 stundas
Klātienē
110.00 +PVN

Uzņēmuma laba pārvaldība, kā arī atbildība pret vidi un sabiedrību (jeb ESG) šodienas ģeopolitisko notikumu un straujo klimata pārmaiņu notikumu kontekstā ir kļuvis teju izšķirošs biznesa veiksmes faktors.

Bankas un investori finanšu atbalstu un resursu piešķir uzņēmumiem, kas spēj pārliecinoši parādīt, cik ilgtspējīgi tie darbojas, kādu ietekmi uz vidi tie rada (CO2 emisijas un dabas daudzveidības saglabāšana) un kā ilgtspēja ir integrēta uzņēmuma korporatīvajā biznesa stratēģijā. Arī likumdošanas regulējums arvien vairāk nosaka ilgtspējas un aprites ekonomikas aspektu iekļaušanu biznesa darbībā, lai kopīgiem spēkiem sasniegtu klimatneitrālu Eiropu līdz 2050. gadam.

Ir sācies jauns – ilgtspējīgas un atbildīgas ekonomikas – laikmets, kurā ilgtspējīga biznesa darbība nu ir būtiska konkurētspējas priekšrocība.

Lekcijas mērķis: sniegt vispārēju ieskatu, kas ir ilgtspēja un ESG un kāpēc tā šodienas kontekstā ir tik aktuāla.

Ieguvumi:

 • izpratne, kā veidot ilgtspējas stratēģiju, ar ko sākt, kā mērīt;
 • jauns rīks konkurentspējas veicināšanai.

Ilgums: 2 stundas.

Darba metode: informatīva lekcija ar piemēriem un noslēgumā jautājumu un atbilžu sesiju, diskusiju.

Mērķauditorija:

 • interesenti, kas vēlas gūt vispārēju ieskatu, kas ir ilgtspēja;
 • uzņēmuma vadītāji, kas apsver iespēju izskatīt un ieviest ilgtspējas un ESG aspektus uzņēmumā;
 • speciālisti, kas papildus saviem pienākumiem, pārņem arī ilgtspējas jautājumus un grib gūt priekšstatu par ilgtspējas un ESG tēmu tvērumu.

Programma

1. Ilgtspējas būtība un mērķis

 • Kas īsti ir ilgtspēja un ESG?
 • Kas ir aprites ekonomika?
 • Ar ko ilgtspēja atšķiras no sociālās atbildības?
 • Globālās tendences – kāpēc ilgtspēja šodien ir tik aktuāla? 

2. Kāpēc CO2 un siltumnīcefekta gāzes?

 • Klimatneitralitāte un net-zero (nulles emisiju) mērķis.
 • Kas ir siltumnīcefekta gāzes?
 • Kāpēc ir jāskaita CO2?
 • Kas ir GHG protokols un Science Based Targets?
 • Kas ir carbon offsetting, carbon market un carbon credits.

3. Ilgtspējas stratēģija

 • Kāpēc nepieciešama ilgtspējas stratēģija?
 • Kā veidot ilgtspējas stratēģiju?
 • Kādus mērķus izvirzīt?
 • Ar ko sākt?
 • Kā mērīt?
 • Kādi ir ziņošanas standarti?

4. Komunikācija

 • Kas ir zaļmaldināšana?
 • Kā veidot komunikāciju par ilgtspējas tēmām?
 • Kā veidot lojālas attiecības ar iesaistītajām pusēm.

5. Piemēri

 • Pasaules un vietējo uzņēmumu labie un sliktie piemēri.

6. Noslēgums. Jautājumi un atbildes

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām. 

Trenere: Maija Āboliņa-Tomsone

Ilgtspējas stratēģe, trenere un konsultante.

Ar TRIVIUMS sadarbību uzsākta 2022. gadā. Vada lekcijas ilgtspējas un korporatīvās sociālās atbildības jomā, konsultē ilgtspējas stratēģijas izstrādē latviešu un angļu valodā. 

Pieteikties

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistošie tēmas tuvākie notikumi

Tiešsaistē
27.marts, 2023 (pirmdien)
6 būtiskas rīcības komandu vadītājiem
FranklinCovey Latvia
Palīdzi vadītājiem gūt panākumus savā lomā, attīstot prasmes, kas ir fundamentālas efektīvai komandas vadībai. Šis treniņš ir ideāli piemērots gan jaunajiem vadītājiem, kuri vēlas veikt veiksmīgu pāreju no rezultātu sasniegšanas individuālā līmenī uz efektīvu komandas vadīšanu, gan arī jau pieredzējušiem vadītājiem, kuri meklē praktiskus un pārbaudītus padomus, kā efektīvi vadīt savas komandas.
9 stundas
440.00 +PVN
Klātienē
18.maijs, 2023 (ceturtdien)
Līderības prasmju attīstības programma
TRIVIUMS
Kurss visu līmeņu vadītājiem, speciālistiem, kam nepieciešams attīstīt un nostiprināt līderības un komandas vadības kompetences.
12 stundas
420.00 +PVN
Klātienē
20.aprīlis, 2023 (ceturtdien)
Ievads ilgtspējā & ESG. Galvenie jēdzieni, koncepti, to nozīme
TRIVIUMS
Uzņēmuma laba pārvaldība, kā arī atbildība pret vidi un sabiedrību (jeb ESG) šodienas ģeopolitisko notikumu un straujo klimata pārmaiņu notikumu kontekstā ir kļuvis teju izšķirošs biznesa veiksmes faktors. Ir sācies jauns – ilgtspējīgas un atbildīgas ekonomikas – laikmets, kurā ilgtspējīga biznesa darbība nu ir būtiska konkurētspējas priekšrocība.
2 stundas
110.00 +PVN
Tiešsaistē
13.marts, 2023 (pirmdien)
Galvassāpes: mīti un patiesības
TRIVIUMS
Šķiet, ka lielākajai daļai cilvēku kaut reizi dzīvē ir sāpējusi galva. Pēc jaunākajiem Latvijas iedzīvotāju paraduma pētījuma datiem 45% cilvēku ir sūdzības par galvassāpēm dažādu iemeslu dēļ. Daļai cilvēku galvassāpes mēdz būt pat tik spēcīgas, ka īslaicīgi rada darba nespēju un kopumā ievērojami pasliktina dzīves kvalitāti. Vienas no pasaulē biežāk sastopamajām galvassāpēm ir migrēna.
1 stundas
50.00 +PVN
Klātienē
15.februāris, 2023 (trešdien)
Dizaina domāšana. JAUNUMS
TRIVIUMS
Dizaina domāšana ir ieguvusi milzīgu popularitāti pasaules veiksmīgāko uzņēmumu vidū. Google, Apple, Siemens, Lufthansa, General Eletric ir tikai daži no uzņēmumiem, kuri šo pieeju izmanto gan jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei, gan iekšējo procesu uzlabošanai.
6 stundas
295.00 +PVN
Klātienē
9.marts, 2023 (ceturtdien)
Efektīvs darbs ar klientu pa tālruni
TRIVIUMS
Klientu apkalpošana pa tālruni prasa īpašu uzmanību un empātiju, lai mēs varētu sniegt izcilu servisu, neatkarīgi no sarunas tēmas un emocionālās intensitātes – vai tā ir informatīva, klientam palīdzoša vai par klienta neizpildītajām saistībām atgādinoša. Šis kurss piedāvā dziļāk izpētīt uz klientu orientētu servisu, fokusējoties uz telekomunikācijas specifiku.
6 stundas
210.00 +PVN

Individuālās konsultācijas

Pieteikšanās līdz: 30. septembra, 2023
Funkciju audits
FORCEO
Organizācijas funkciju audits ir komplekss un uz ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process, kura ietvaros uzņēmuma īpašnieki, padome vai valde iegūst strukturētas atbildes uz ...
Pieteikšanās līdz: 29. decembra, 2022
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
FORCEO
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Pieteikšanās līdz: 26. februāra, 2021
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Komercizglītības centrs (KIC)
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
Pieteikšanās līdz: 31. marta, 2021
Kā vadīt biznesu digitālajā laikmetā?
Komercizglītības centrs (KIC)
Konsultācijas par digitālo transformāciju un biznesa pielāgošanu, stratēģija, digitālais mārketings, pārdošana, procesu digitalizācija, datu drošība u.c.
Pieteikšanās līdz: 30. decembra, 2023
Vides pārvaldības standarts ISO 14001
Leilands un Putnis
Uzzini, kā izveidot un ieviest vides pārvaldības sistēmu organizācijā, kas nodrošina tās darbības atbilstību likumdošanas prasībām, un liecina par organizācijas spēju pielāgoties mūsdienu vides aizsardzības tendencēm.
Pieteikšanās līdz: 10. februāra, 2023
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Leilands un Putnis
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?