triviums-apmaciba-ievads-ilgtspeja
Triviums
TRIVIUMS
110.00 +PVN
2 stundas
Klātienē
67282219
TRIVIUMS
67282219
Ievads ilgtspējā & ESG. Galvenie jēdzieni, koncepti, to nozīme
2 stundas
Klātienē
110.00 +PVN

Uzņēmuma laba pārvaldība, kā arī atbildība pret vidi un sabiedrību (jeb ESG) šodienas ģeopolitisko notikumu un straujo klimata pārmaiņu notikumu kontekstā ir kļuvis teju izšķirošs biznesa veiksmes faktors.

Bankas un investori finanšu atbalstu un resursu piešķir uzņēmumiem, kas spēj pārliecinoši parādīt, cik ilgtspējīgi tie darbojas, kādu ietekmi uz vidi tie rada (CO2 emisijas un dabas daudzveidības saglabāšana) un kā ilgtspēja ir integrēta uzņēmuma korporatīvajā biznesa stratēģijā. Arī likumdošanas regulējums arvien vairāk nosaka ilgtspējas un aprites ekonomikas aspektu iekļaušanu biznesa darbībā, lai kopīgiem spēkiem sasniegtu klimatneitrālu Eiropu līdz 2050. gadam.

Ir sācies jauns – ilgtspējīgas un atbildīgas ekonomikas – laikmets, kurā ilgtspējīga biznesa darbība nu ir būtiska konkurētspējas priekšrocība.

Lekcijas mērķis: sniegt vispārēju ieskatu, kas ir ilgtspēja un ESG un kāpēc tā šodienas kontekstā ir tik aktuāla.

Ieguvumi:

 • izpratne, kā veidot ilgtspējas stratēģiju, ar ko sākt, kā mērīt;
 • jauns rīks konkurentspējas veicināšanai.

Ilgums: 2 stundas.

Darba metode: informatīva lekcija ar piemēriem un noslēgumā jautājumu un atbilžu sesiju, diskusiju.

Mērķauditorija:

 • interesenti, kas vēlas gūt vispārēju ieskatu, kas ir ilgtspēja;
 • uzņēmuma vadītāji, kas apsver iespēju izskatīt un ieviest ilgtspējas un ESG aspektus uzņēmumā;
 • speciālisti, kas papildus saviem pienākumiem, pārņem arī ilgtspējas jautājumus un grib gūt priekšstatu par ilgtspējas un ESG tēmu tvērumu.

Programma

1. Ilgtspējas būtība un mērķis

 • Kas īsti ir ilgtspēja un ESG?
 • Kas ir aprites ekonomika?
 • Ar ko ilgtspēja atšķiras no sociālās atbildības?
 • Globālās tendences – kāpēc ilgtspēja šodien ir tik aktuāla? 

2. Kāpēc CO2 un siltumnīcefekta gāzes?

 • Klimatneitralitāte un net-zero (nulles emisiju) mērķis.
 • Kas ir siltumnīcefekta gāzes?
 • Kāpēc ir jāskaita CO2?
 • Kas ir GHG protokols un Science Based Targets?
 • Kas ir carbon offsetting, carbon market un carbon credits.

3. Ilgtspējas stratēģija

 • Kāpēc nepieciešama ilgtspējas stratēģija?
 • Kā veidot ilgtspējas stratēģiju?
 • Kādus mērķus izvirzīt?
 • Ar ko sākt?
 • Kā mērīt?
 • Kādi ir ziņošanas standarti?

4. Komunikācija

 • Kas ir zaļmaldināšana?
 • Kā veidot komunikāciju par ilgtspējas tēmām?
 • Kā veidot lojālas attiecības ar iesaistītajām pusēm.

5. Piemēri

 • Pasaules un vietējo uzņēmumu labie un sliktie piemēri.

6. Noslēgums. Jautājumi un atbildes

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām. 

Trenere: Maija Āboliņa-Tomsone

Ilgtspējas stratēģe, trenere un konsultante.

Ar TRIVIUMS sadarbību uzsākta 2022. gadā. Vada lekcijas ilgtspējas un korporatīvās sociālās atbildības jomā, konsultē ilgtspējas stratēģijas izstrādē latviešu un angļu valodā. 

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistītās tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
23.aprīlis, 2024 (otrdien)
Izcilas klienta ​pieredzes veidošana
TRIVIUMS
Kāda ir atšķirība starp izcilu klientu servisu un izcilu klientu pieredzi? ​ Vai atceries ēšanas vietu, kurā, iegriežoties jebkurā pasaules valstī, vienmēr zini, kas Tevi sagaida? ​ Vai zini, cik reižu vairāk apmierināts klients ir gatavs nopirkt no uzņēmuma salīdzinoši ar klientiem, kas uzņēmumu izvēlas tikai lētākās cenas dēļ? ​ Vai zināji, ka ir vismaz 3 klientu lojalitātes tipi?​
4 stundas
185.00 +PVN
Klātienē
23.aprīlis, 2024 (otrdien)
Kā sabalansēt ražošanas un iepirkumu procesus mainīgos tirgus apstākļos | DDMRP metode
Komercizglītības centrs | KIC
Mācības balstītas uz DDMRP (Demand Driven Material Requirements Planning) vadības metodi, kur informācijas jeb datu apstrāde notiek izmantojot MS Excel to saintegrējot ar uzņēmumā esošo ERP sistēmu.
8 stundas
275.00 +PVN
Tiešsaistē
24.aprīlis, 2024 (trešdien)
Agile pieeja procesu vadībā. Saprast + Izmantot
TRIVIUMS
Kas patiesībā ir Agile? Vai tā ir teorija, filozofija vai praktiska metode, kas dod reālus uzlabojumus? Kad un kā to pielietot? Vai tā der ikvienam uzņēmumam un organizācijai? Vai tās ieviešanā pastāv riski un kādi tie ir?Aicinām gūt atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem, apmeklējot kursu “Agile pieeja procesu vadībā”!
6 stundas
295.00 +PVN
Klātienē
24.aprīlis, 2024 (trešdien)
Produktīva ražošanas vadīšana
Komercizglītības centrs | KIC
Labākais, kas Latvijā pieejams ražošanas efektivitātes jomā. 10 dienu sistemātiska mācību programma ražošanas uzņēmumu dažāda līmeņa vadītājiem
76 stundas
2,590.00 +PVN
Klātienē
25.aprīlis, 2024 (ceturtdien)
Noliktavas procesi un to optimizācija
Komercizglītības centrs | KIC
Kurss sniegs gan ieskatu piegādes ķēdē un noliktavas vadības sistēmā, gan piedāvās piemērus noliktavas darbības izcilības kritērijiem un noliktavas procesu KPI rādītājiem.
16 stundas
499.00 +PVN
Klātienē
10.maijs, 2024 (piektdien)
Laika plānošana | Sistēma. Prioritizācija. Motivācija.
Komercizglītības centrs | KIC
Laiks + motivācija. Praktiski izmēģinātas ikdienā pielietojamās efektīva laika plānošanas metodes, kas ceļ produktivitāti un motivē, palīdz veidot līdzsvaru dzīvē.
8 stundas
275.00 +PVN