triviums-apmaciba-ievads-ilgtspeja
TRIVIUMS
110.00 +PVN
2 stundas
Klātienē
67282219
TRIVIUMS
67282219
Ievads ilgtspējā & ESG. Galvenie jēdzieni, koncepti, to nozīme
2 stundas
Klātienē
110.00 +PVN

Uzņēmuma laba pārvaldība, kā arī atbildība pret vidi un sabiedrību (jeb ESG) šodienas ģeopolitisko notikumu un straujo klimata pārmaiņu notikumu kontekstā ir kļuvis teju izšķirošs biznesa veiksmes faktors.

Bankas un investori finanšu atbalstu un resursu piešķir uzņēmumiem, kas spēj pārliecinoši parādīt, cik ilgtspējīgi tie darbojas, kādu ietekmi uz vidi tie rada (CO2 emisijas un dabas daudzveidības saglabāšana) un kā ilgtspēja ir integrēta uzņēmuma korporatīvajā biznesa stratēģijā. Arī likumdošanas regulējums arvien vairāk nosaka ilgtspējas un aprites ekonomikas aspektu iekļaušanu biznesa darbībā, lai kopīgiem spēkiem sasniegtu klimatneitrālu Eiropu līdz 2050. gadam.

Ir sācies jauns – ilgtspējīgas un atbildīgas ekonomikas – laikmets, kurā ilgtspējīga biznesa darbība nu ir būtiska konkurētspējas priekšrocība.

Lekcijas mērķis: sniegt vispārēju ieskatu, kas ir ilgtspēja un ESG un kāpēc tā šodienas kontekstā ir tik aktuāla.

Ieguvumi:

 • izpratne, kā veidot ilgtspējas stratēģiju, ar ko sākt, kā mērīt;
 • jauns rīks konkurentspējas veicināšanai.

Ilgums: 2 stundas.

Darba metode: informatīva lekcija ar piemēriem un noslēgumā jautājumu un atbilžu sesiju, diskusiju.

Mērķauditorija:

 • interesenti, kas vēlas gūt vispārēju ieskatu, kas ir ilgtspēja;
 • uzņēmuma vadītāji, kas apsver iespēju izskatīt un ieviest ilgtspējas un ESG aspektus uzņēmumā;
 • speciālisti, kas papildus saviem pienākumiem, pārņem arī ilgtspējas jautājumus un grib gūt priekšstatu par ilgtspējas un ESG tēmu tvērumu.

Programma

1. Ilgtspējas būtība un mērķis

 • Kas īsti ir ilgtspēja un ESG?
 • Kas ir aprites ekonomika?
 • Ar ko ilgtspēja atšķiras no sociālās atbildības?
 • Globālās tendences – kāpēc ilgtspēja šodien ir tik aktuāla? 

2. Kāpēc CO2 un siltumnīcefekta gāzes?

 • Klimatneitralitāte un net-zero (nulles emisiju) mērķis.
 • Kas ir siltumnīcefekta gāzes?
 • Kāpēc ir jāskaita CO2?
 • Kas ir GHG protokols un Science Based Targets?
 • Kas ir carbon offsetting, carbon market un carbon credits.

3. Ilgtspējas stratēģija

 • Kāpēc nepieciešama ilgtspējas stratēģija?
 • Kā veidot ilgtspējas stratēģiju?
 • Kādus mērķus izvirzīt?
 • Ar ko sākt?
 • Kā mērīt?
 • Kādi ir ziņošanas standarti?

4. Komunikācija

 • Kas ir zaļmaldināšana?
 • Kā veidot komunikāciju par ilgtspējas tēmām?
 • Kā veidot lojālas attiecības ar iesaistītajām pusēm.

5. Piemēri

 • Pasaules un vietējo uzņēmumu labie un sliktie piemēri.

6. Noslēgums. Jautājumi un atbildes

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām. 

Trenere: Maija Āboliņa-Tomsone

Ilgtspējas stratēģe, trenere un konsultante.

Ar TRIVIUMS sadarbību uzsākta 2022. gadā. Vada lekcijas ilgtspējas un korporatīvās sociālās atbildības jomā, konsultē ilgtspējas stratēģijas izstrādē latviešu un angļu valodā. 

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistošie tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
26.septembris, 2023 (otrdien)
Pārliecinoša uzstāšanās un ideju pārdošana ©
TRIVIUMS
Lai prezentācija būtu pārliecinoša, tai jābūt mērķtiecīgai un strukturētai. Ir jāievēro zināmi nosacījumi savā stājā, ķermeņa valodā un runas veidā. Taču reizēm notiek tā, ka, pat rūpīgi gatavojoties un ievērojot šos priekšrakstus, mēs jūtamies ne savā ādā, un šķiet, ka klausītāji teiktajam tā īsti nenotic. Taču kāds cits, gluži “nepareizs” runātājs aizrauj, iedvesmo un pārliecina. Kāpēc tā?
12 stundas
495.00 +PVN
Klātienē
28.septembris, 2023 (ceturtdien)
Projektu vadīšanas pamati
Komercizglītības centrs | KIC
Iesaki savam projektu vadītājam! Projektu vadības esence ikdienas efektivitātei jeb pieprasītākais projektu vadības pamatu kurss – no projekta definēšanas līdz riskiem līdz projektu vadītāja kompetencēm – reāli piemēri, pieredze un prakse.
16 stundas
499.00 +PVN
Klātienē
3.oktobris, 2023 (otrdien)
Efektīvs darbs ar klientu pa tālruni
TRIVIUMS
Klientu apkalpošana pa tālruni prasa īpašu uzmanību un empātiju, lai mēs varētu sniegt izcilu servisu, neatkarīgi no sarunas tēmas un emocionālās intensitātes – vai tā ir informatīva, klientam palīdzoša vai par klienta neizpildītajām saistībām atgādinoša. Šis kurss piedāvā dziļāk izpētīt uz klientu orientētu servisu, fokusējoties uz telekomunikācijas specifiku.
6 stundas
210.00 +PVN
Klātienē
4.oktobris, 2023 (trešdien)
Vadītājs un vadītprasme
Komercizglītības centrs | KIC
Latvijā pieprasītākais vadītprasmju pamatu kurss. Svarīgākais, kas jāzina jaunam vadītājam, vadītājam, kas pa tādu kļuvis parādot sevi kā izcilu speciālistu vai nesen nodibinājuši savu uzņēmumu. Būtiskākais vadītāja arsenāls 2 dienu treniņā – no izaicinājumiem vadītāja lomā, personības iezīmēm un ierobežojumiem līdz līderībai, emocionālajai inteliģencei, konfliktu risināšanai, motivācijai.
16 stundas
499.00 +PVN
Klātienē
10.oktobris, 2023 (otrdien)
Projektu vadīšanas meistarklase | Sagatavošanās IPMA sertifikācijai
Komercizglītības centrs | KIC
Izcila pieredze kopā ar pasaules klases projektu vadības ekspertu Ivaru Ruņģi. Intensīvs 5 dienu triecienkurss projektu vadībā, kas pieredzējušiem projektu vadītājiem ļaus pāriet nākamajā profesionalitātes līmenī, kā arī sagatavoties starptautiskajai IPMA sertifikācijai. No projektu vadības aspektiem, riskiem, organizācijas reālajā praksē līdz kompetenču stiprināšanai praktiķa vadībā.
40 stundas
1,380.00 +PVN
Tiešsaistē
11.oktobris, 2023 (trešdien)
Agile pieeja procesu vadībā. Saprast + Izmantot
TRIVIUMS
Kas patiesībā ir Agile? Vai tā ir teorija, filozofija vai praktiska metode, kas dod reālus uzlabojumus? Kad un kā to pielietot? Vai tā der ikvienam uzņēmumam un organizācijai? Vai tās ieviešanā pastāv riski un kādi tie ir?Aicinām gūt atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem, apmeklējot kursu “Agile pieeja procesu vadībā”!
6 stundas
295.00 +PVN

Individuālās konsultācijas

Funkciju audits
FORCEO
Organizācijas funkciju audits ir komplekss un uz ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process, kura ietvaros uzņēmuma īpašnieki, padome vai valde iegūst strukturētas atbildes uz ...
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
FORCEO
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
Kā vadīt biznesu digitālajā laikmetā?
Komercizglītības centrs | KIC
Konsultācijas par digitālo transformāciju un biznesa pielāgošanu, stratēģija, digitālais mārketings, pārdošana, procesu digitalizācija, datu drošība u.c.
Vides pārvaldības standarts ISO 14001
Leilands un Putnis
Uzzini, kā izveidot un ieviest vides pārvaldības sistēmu organizācijā, kas nodrošina tās darbības atbilstību likumdošanas prasībām, un liecina par organizācijas spēju pielāgoties mūsdienu vides aizsardzības tendencēm.
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Leilands un Putnis
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?