triviums-apmaciba-laika-planosana-darba-organizesana
Triviums
TRIVIUMS
21.marts, 2024
210.00 +PVN
6 stundas
Klātienē
67 282 219
TRIVIUMS
67 282 219
Efektīva laika plānošana un darba organizēšana
21.marts, 2024
6 stundas
Klātienē
210.00 +PVN

Viss, ko mēs varam izdarīt attiecībā uz savu dzīves laiku, ir izvērtēt, kā mēs pret to attiecamies un kā to izmantojam. Ja sākotnēji laika plānošana tika attiecināta tikai uz darba vai biznesa aktivitātēm, tad laika gaitā šis jēdziens ir paplašinājies, iekļaujot arī personīgās dzīves norises. Apzināta laika plānošana un darbu organizēšana palielina gan personīgo efektivitāti, gan darba produktivitāti, sniedz līdzsvara sajūtu un apmierinātību ar sevi un dzīvi kopumā. Mūsdienās laika plānošana ir kā sistēma, kuru veido dažādas tehnikas, instrumenti, tehnoloģijas un metodes.

Kursa ietvaros laika plānošana tiks apskatīta nevis klasiskajā izpratnē – „kā vienā dienā pagūt izdarīt vairāk”, bet gan kā prasmju kopums, kas palīdz izvērtēt laika kvalitāti, fokusējoties uz svarīgāko nevis steidzamāko, apzināti veidojot savu dzīvi, izvirzot profesionālos un personiskos mērķus un plānojot ne tikai darbu, bet arī atpūtu.

Mērķauditorija: ikviens, kurš vēlas iemācīties vai uzlabot laika plānošanas un darbu organizēšanas prasmes.

Kursa mērķis: sniegt dalībniekiem zināšanas un praktiskas iemaņas laika un darba plānošanā.

Ieguvumi:

 • zināšanas un izpratne par iekšējiem un ārējiem efektīva darba traucēkļiem;
  apgūti darba un laika plānošanas galvenie principi, mērķu noteikšana un prioritāšu izvirzīšana;
 • zināšanas un prasme pielietot konkrētus plānošanas instrumentus, spēt konstruktīvāk organizēt savu darbu un laiku, sasniedzot produktīvāku rezultātu;
 • stresa līmeņa samazināšanās darbā;
 • individuāls laika menedžmenta plāns katram dalībniekam.

Kursa ilgums: 1 diena, 6 stundas.

Mini lekcijas, situāciju analīze, individuālie un grupu praktiskie darbi, diskusijas, lietišķo spēļu elementi.

Programma:

1. Laika plānošanas pamatprincipi.

 • Laika strukturēšana un plānošana.
 • Laika plānošanas ieguvumi un zaudējumi.
 • Sevis motivēšana, uzsākot regulāru laika plānošanu.
 • Princips 80/20 – netradicionāla pieeja laika menedžmentā.

2. Psiholoģiskā dimensija ikdienas pienākumu veikšanā.

 • Mana attieksme – kāda tā ir, cik lielā mērā to apzinos, kā tā ietekmē manu produktivitāti un sadarbību ar kolēģiem.
 • Mana motivācija.
 • Proaktivitāte – darba ikdienā, attiecībās ar kolēģiem un privātajā dzīvē.

3. Laika plānošana un stress.

 • Vai stingrs laika plāns un pedantisms ļauj paveikt vairāk vai rada papildus stresu?
 • Kā atrast optimālo pieeju laika plānošanā?
 • Kā vadīt savu stresu kritiskās situācijās un ikdienā?
 • Laika plānošana un darbība krīzes situācijās.
 • Emocionālā inteliģence prasmē vadīt savu laiku, vadīt sevi ceļā uz uzstādītajiem mērķiem.

4. Skaidri mērķi laika plānošanas kontekstā.

 • Kā skaidri mērķi palīdz taupīt laiku?
 • Vai es zinu savus mērķus?
 • Profesionālie un personīgie mērķi.
 • Ko vēlos paveikt un kad?

5. Prioritāšu noteikšana un ievērošana.

 • Kā es izvēlos veicamos uzdevumus?
 • Svarīgākie vai steidzamākie?
 • Personīgās un darba prioritātes, to saskaņošana.
 • Eizenhauera princips laika un prioritāšu plānošanā.
 • Izvairīšanās no nepatīkamu darbu novilcināšanas.

6. Darbu deleģēšana.

 • Psiholoģiskie šķēršļi.
 • Deleģēšanas riski un ieguvumi.
 • Produktīva deleģēšana.

7. Laika menedžments komandā un laika zagļi.

 • Kā mēs komunicējam par saviem plāniem ar komandas biedriem.
 • Atbildīga sadarbība.
 • Vai mēs apzināmies, kas „nozog” mūsu produktīvo laiku?
 • Vai mēs pamanām, kad „zogam” citu laiku?

8. Mans individuālais laika plāns (individuāls praktiskais darbs).

 • Personiskās efektivitātes paaugstināšana.
 • Man aktuālākie laika plānošanas jautājumi.
 • Rīcības plāna izstrāde produktīvākai laika vadībai.

9. Semināra noslēgums. Atgriezeniskā saite.

Norises vieta: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13-12, 4. stāvs, Rīga.

Dalības maksā iekļauti izdales materiāli, kafijas pauzes un pusdienas.

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.  

Trenere: Ieva Vaine 

Psiholoģe, komunikāciju trenere un konsultante ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi. Šobrīd ir lektore RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā.

Ar TRIVIUMS sadarbojas kopš 2010. gada. Vada efektīvas komunikācijas, klientu apkalpošanas, stresa un laika vadības, personiskās efektivitātes kursus, kā arī komandas sadarbības treniņus latviešu un krievu valodā.

 

Pieteikties

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistošie tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
6.marts, 2024 (trešdien)
Projektu vadības pamati
TRIVIUMS
Lai kas ir rakstīts jūsu amata nosaukumā un aprakstā, jūsu darba ikdiena ticamāk saistīta ar dažādu projektu vadību. Neatkarīgi no veicamo darbu apjoma un specifikas, tie visi ir projekti ar līdzīgu struktūru un iekšējo loģiku. Iegūstiet pamatzināšanas, praktiskus rīkus un metodes efektīvai ikdienas projektu vadībai dažādos uzņēmumos.
6 stundas
250.00 +PVN
Klātienē
7.marts, 2024 (ceturtdien)
Efektīva vadītāja ABC
TRIVIUMS
Kursā par to, kā uzņēmuma/struktūrvienības vadītājam efektīvi vadīt darbiniekus: skaidrot uzņēmuma mērķus un norises, dot darba uzdevumus un kontrolēt izpildi, motivēt darbiniekus, sniegt atbalstu ikdienā un veicināt sadarbību. Un arī par to, kādi ir vadītājam pieejamie resursi un kā tos izmantot, lai mazinātu spriedzi sarežģītās situācijās; kā iedvesmot un veicināt darbinieku proaktivitāti.
12 stundas
450.00 +PVN
Klātienē
7.marts, 2024 (ceturtdien)
Izaugsmes grupa vadītājiem. 6 nodarbību cikls
TRIVIUMS
Vadītājs bieži savos izaicinājumos ir viens. Dažādu iemeslu dēļ var nebūt iespējams ar citiem pārrunāt ar vadītāja pienākumiem un atbildību saistītās situācijas, saņemt atgriezenisko saiti, iedrošinājumu vai citu skatupunktu.
3 stundas
1,200.00 +PVN
Klātienē
16.aprīlis, 2024 (otrdien)
Pārliecinoša uzstāšanās un ideju pārdošana ©
TRIVIUMS
Lai prezentācija būtu pārliecinoša, tai jābūt mērķtiecīgai un strukturētai. Ir jāievēro zināmi nosacījumi savā stājā, ķermeņa valodā un runas veidā. Taču reizēm notiek tā, ka, pat rūpīgi gatavojoties un ievērojot šos priekšrakstus, mēs jūtamies ne savā ādā, un šķiet, ka klausītāji teiktajam tā īsti nenotic. Taču kāds cits, gluži “nepareizs” runātājs aizrauj, iedvesmo un pārliecina. Kāpēc tā?
12 stundas
495.00 +PVN
Tiešsaistē
24.aprīlis, 2024 (trešdien)
Agile pieeja procesu vadībā. Saprast + Izmantot
TRIVIUMS
Kas patiesībā ir Agile? Vai tā ir teorija, filozofija vai praktiska metode, kas dod reālus uzlabojumus? Kad un kā to pielietot? Vai tā der ikvienam uzņēmumam un organizācijai? Vai tās ieviešanā pastāv riski un kādi tie ir?Aicinām gūt atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem, apmeklējot kursu “Agile pieeja procesu vadībā”!
6 stundas
295.00 +PVN

Individuālās konsultācijas

Funkciju audits
FORCEO
Organizācijas funkciju audits ir komplekss un uz ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process, kura ietvaros uzņēmuma īpašnieki, padome vai valde iegūst strukturētas atbildes uz ...
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
FORCEO
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
Kā vadīt biznesu digitālajā laikmetā?
Komercizglītības centrs | KIC
Konsultācijas par digitālo transformāciju un biznesa pielāgošanu, stratēģija, digitālais mārketings, pārdošana, procesu digitalizācija, datu drošība u.c.
Vides pārvaldības standarts ISO 14001
Leilands un Putnis
Uzzini, kā izveidot un ieviest vides pārvaldības sistēmu organizācijā, kas nodrošina tās darbības atbilstību likumdošanas prasībām, un liecina par organizācijas spēju pielāgoties mūsdienu vides aizsardzības tendencēm.
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Leilands un Putnis
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?