triviums-apmaciba-laika-planosana-darba-organizesana
TRIVIUMS
27. April , 2023
210.00 +PVN
6 stundas
Klātienē
67 282 219
TRIVIUMS
67 282 219
Efektīva laika plānošana un darba organizēšana
27. April , 2023
6 stundas
Klātienē
210.00 +PVN

Viss, ko mēs varam izdarīt attiecībā uz savu dzīves laiku, ir izvērtēt, kā mēs pret to attiecamies un kā to izmantojam. Ja sākotnēji laika plānošana tika attiecināta tikai uz darba vai biznesa aktivitātēm, tad laika gaitā šis jēdziens ir paplašinājies, iekļaujot arī personīgās dzīves norises. Apzināta laika plānošana un darbu organizēšana palielina gan personīgo efektivitāti, gan darba produktivitāti, sniedz līdzsvara sajūtu un apmierinātību ar sevi un dzīvi kopumā. Mūsdienās laika plānošana ir kā sistēma, kuru veido dažādas tehnikas, instrumenti, tehnoloģijas un metodes.

Kursa ietvaros laika plānošana tiks apskatīta nevis klasiskajā izpratnē – „kā vienā dienā pagūt izdarīt vairāk”, bet gan kā prasmju kopums, kas palīdz izvērtēt laika kvalitāti, fokusējoties uz svarīgāko nevis steidzamāko, apzināti veidojot savu dzīvi, izvirzot profesionālos un personiskos mērķus un plānojot ne tikai darbu, bet arī atpūtu.

Mērķauditorija: ikviens, kurš vēlas iemācīties vai uzlabot laika plānošanas un darbu organizēšanas prasmes.

Kursa mērķis: sniegt dalībniekiem zināšanas un praktiskas iemaņas laika un darba plānošanā.

Ieguvumi:

 • zināšanas un izpratne par iekšējiem un ārējiem efektīva darba traucēkļiem;
  apgūti darba un laika plānošanas galvenie principi, mērķu noteikšana un prioritāšu izvirzīšana;
 • zināšanas un prasme pielietot konkrētus plānošanas instrumentus, spēt konstruktīvāk organizēt savu darbu un laiku, sasniedzot produktīvāku rezultātu;
 • stresa līmeņa samazināšanās darbā;
 • individuāls laika menedžmenta plāns katram dalībniekam.

Kursa ilgums: 1 diena, 6 stundas.

Mini lekcijas, situāciju analīze, individuālie un grupu praktiskie darbi, diskusijas, lietišķo spēļu elementi.

Programma:

1. Laika plānošanas pamatprincipi.

 • Laika strukturēšana un plānošana.
 • Laika plānošanas ieguvumi un zaudējumi.
 • Sevis motivēšana, uzsākot regulāru laika plānošanu.
 • Princips 80/20 – netradicionāla pieeja laika menedžmentā.

2. Psiholoģiskā dimensija ikdienas pienākumu veikšanā.

 • Mana attieksme – kāda tā ir, cik lielā mērā to apzinos, kā tā ietekmē manu produktivitāti un sadarbību ar kolēģiem.
 • Mana motivācija.
 • Proaktivitāte – darba ikdienā, attiecībās ar kolēģiem un privātajā dzīvē.

3. Laika plānošana un stress.

 • Vai stingrs laika plāns un pedantisms ļauj paveikt vairāk vai rada papildus stresu?
 • Kā atrast optimālo pieeju laika plānošanā?
 • Kā vadīt savu stresu kritiskās situācijās un ikdienā?
 • Laika plānošana un darbība krīzes situācijās.
 • Emocionālā inteliģence prasmē vadīt savu laiku, vadīt sevi ceļā uz uzstādītajiem mērķiem.

4. Skaidri mērķi laika plānošanas kontekstā.

 • Kā skaidri mērķi palīdz taupīt laiku?
 • Vai es zinu savus mērķus?
 • Profesionālie un personīgie mērķi.
 • Ko vēlos paveikt un kad?

5. Prioritāšu noteikšana un ievērošana.

 • Kā es izvēlos veicamos uzdevumus?
 • Svarīgākie vai steidzamākie?
 • Personīgās un darba prioritātes, to saskaņošana.
 • Eizenhauera princips laika un prioritāšu plānošanā.
 • Izvairīšanās no nepatīkamu darbu novilcināšanas.

6. Darbu deleģēšana.

 • Psiholoģiskie šķēršļi.
 • Deleģēšanas riski un ieguvumi.
 • Produktīva deleģēšana.

7. Laika menedžments komandā un laika zagļi.

 • Kā mēs komunicējam par saviem plāniem ar komandas biedriem.
 • Atbildīga sadarbība.
 • Vai mēs apzināmies, kas „nozog” mūsu produktīvo laiku?
 • Vai mēs pamanām, kad „zogam” citu laiku?

8. Mans individuālais laika plāns (individuāls praktiskais darbs).

 • Personiskās efektivitātes paaugstināšana.
 • Man aktuālākie laika plānošanas jautājumi.
 • Rīcības plāna izstrāde produktīvākai laika vadībai.

9. Semināra noslēgums. Atgriezeniskā saite.

Norises vieta: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13-12, 4. stāvs, Rīga.

Dalības maksā iekļauti izdales materiāli, kafijas pauzes un pusdienas.

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.  

Trenere: Ieva Vaine 

Psiholoģe, komunikāciju trenere un konsultante ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi. Šobrīd ir lektore RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā.

Ar TRIVIUMS sadarbojas kopš 2010. gada. Vada efektīvas komunikācijas, klientu apkalpošanas, stresa un laika vadības, personiskās efektivitātes kursus, kā arī komandas sadarbības treniņus latviešu un krievu valodā.

 

Pieteikties

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistošie tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
16. February
Praktiska un iedvesmojoša attīstības programma mūsdienīgam vadītājam ''LĪDERĪBAS DAŽĀDĀS SEJAS''
TRIVIUMS
Jaudīgākai komandai un sezonai, šodienas vadītājam nepieciešama būtiska domāšanas maiņa, jaunas zināšanas, praktiskas iemaņas un rīki. Tas organizācijām palīdzēs sekmīgi konkurēt un nodrošinās ilgtspējīgu attīstību pieredzes ekonomikā. Jaudīgākam vadītājam ir jāprot parūpēties par savu ķermeni, prātu un iekšējo spēku, lai sasniegtu savus un organizācijas mērķus.
15 stundas
650.00 +PVN
Klātienē
15. February
Dizaina domāšana. JAUNUMS
TRIVIUMS
Dizaina domāšana ir ieguvusi milzīgu popularitāti pasaules veiksmīgāko uzņēmumu vidū. Google, Apple, Siemens, Lufthansa, General Eletric ir tikai daži no uzņēmumiem, kuri šo pieeju izmanto gan jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei, gan iekšējo procesu uzlabošanai.
6 stundas
295.00 +PVN
Klātienē
21. February
Efektīvs darbs ar klientu pa tālruni
TRIVIUMS
Klientu apkalpošana pa tālruni prasa īpašu uzmanību un empātiju, lai mēs varētu sniegt izcilu servisu, neatkarīgi no sarunas tēmas un emocionālās intensitātes – vai tā ir informatīva, klientam palīdzoša vai par klienta neizpildītajām saistībām atgādinoša. Šis kurss piedāvā dziļāk izpētīt uz klientu orientētu servisu, fokusējoties uz telekomunikācijas specifiku.
6 stundas
210.00 +PVN
Klātienē
27. April
Efektīva laika plānošana un darba organizēšana
TRIVIUMS
Apzināta laika plānošana un darbu organizēšana palielina gan personīgo efektivitāti, gan darba produktivitāti, sniedz līdzsvara sajūtu un apmierinātību ar sevi un dzīvi kopumā. Mūsdienās laika plānošana ir kā sistēma, kuru veido dažādas tehnikas, instrumenti, tehnoloģijas un metodes.
6 stundas
210.00 +PVN
Klātienē
25. April
Pārliecinoša prezentācija ©
TRIVIUMS
Lai prezentācija būtu pārliecinoša, tai jābūt mērķtiecīgai un strukturētai. Ir jāievēro zināmi nosacījumi savā stājā, ķermeņa valodā un runas veidā. Taču reizēm notiek tā, ka, pat rūpīgi gatavojoties un ievērojot šos priekšrakstus, mēs jūtamies ne savā ādā, un šķiet, ka klausītāji teiktajam tā īsti nenotic. Taču kāds cits, gluži “nepareizs” runātājs aizrauj, iedvesmo un pārliecina. Kāpēc tā?
12 stundas
495.00 +PVN
Klātienē
5. December
Darbinieka uzplaukums. Vērtībās orientēta personāla vadības metode
TRIVIUMS
Šobrīd aizvien vairāk tiek runāts par labklājību gan personīgās dzīves, gan darba dzīves kontekstā. Labklājību raksturo darbinieku motivācija darboties un justies laimīgam darbā, kas, savukārt, veicina darbinieka uzplaukumu, kas ir laba sajūta, efektīva funkcionēšana un teicama darba izpilde. Vadītāja izaicinājums ir sabalansēt uzņēmuma stratēģiskos mērķus un uzdevumus ar šo darbinieku uzplaukumu.
9 stundas
250.00 +PVN

Individuālās konsultācijas

Pieteikšanās līdz: 31. December, 2022
Funkciju audits
FORCEO
Organizācijas funkciju audits ir komplekss un uz ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process, kura ietvaros uzņēmuma īpašnieki, padome vai valde iegūst strukturētas atbildes uz ...
Pieteikšanās līdz: 29. December, 2022
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
FORCEO
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Pieteikšanās līdz: 30. November, 2023
Dažādību vadība: Kā sadzīvot un izdzīvot komandā
Komercizglītības centrs (KIC)
Personību novērtēšana, personības profilu sistēmas: DiSC, Structogram, komandu testi, 360 grādu vērtēšana, C.A.R.E., komandas vērtību tests
Pieteikšanās līdz: 26. February, 2021
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Komercizglītības centrs (KIC)
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
Pieteikšanās līdz: 30. April, 2021
Kā plānot stratēģiju?
Komercizglītības centrs (KIC)
Īstermiņā vai ilgtermiņā, taču par turpmākajiem uzņēmuma plāniem ir jādomā jāveido konkrēti uzdevumi un rīcība. Bieži, tas notiek ātrāk un vieglāk ar ārēja moderatora palīdzību. Attālinātās konsultācijas vai vadības grupas stratēģijas moderācija.
Pieteikšanās līdz: 18. June, 2021
Kā plānot laiku laicīgi?
Komercizglītības centrs (KIC)
Klasiskā un digitālā laika un dzīves mērķu plānošana. Tehniskie un psiholoģiskie aspekti pieredzējušu uzņēmuma vadītāju, plānotāju, kouču vadībā.