Kurss-Laika-planosanas-pamati-Reinis-Druvietis-10-1
Komercizglītības centrs
Komercizglītības centrs | KIC
499.00 +PVN
16 stundas
Klātienē
67 240 562
Komercizglītības centrs | KIC
67 240 562
Vadītājs un vadītprasme
16 stundas
Klātienē
499.00 +PVN

Intensīvs pamatu kurss vadītājiem ar nelielu pieredzi, vadītājiem, kas par tādiem kļuvuši pierādot sevi kā izcilus speciālistus, kā arī vadītājiem, kas nesen nodibinājuši savu uzņēmumu vai vēlas apgūt vadītājiem būtiskākās pamatprasmes.

Laiks:
3. un 4. aprīlis
(9:00 – 17:00)
Klātienē

Programma
1. modulis: Izaicinājumi vadītāja lomā
Personības iezīmes, vadības stili un vadītāja kompetences.
Vadības līmeņi un kompetences.
Vadītāja atbildība un pienākumi, arī tiesības.

2. modulis: Vadītāja prasmes veidot un vadīt attiecības ar darbinieku
Personīgie ierobežojumi ceļā uz līderību un to pārvarēšanas iespējas.
Emocionālais intelekts, tā nozīme.
Vadītāja prasmes mērķtiecīgas sarunas ar darbinieku veidošanai.
Konfliktu veidošanās un to risināšanas taktikas.

3. modulis: Motivācija un motivēšanas iespējas
Uzticības veidošana, darbinieku iesaiste un motivācija.
Iekšējā un ārējā motivācija, motivācija attālināta darba režīmā.
Sarunas vadīšanas ar darbinieku, jautājumu spēks.

4. modulis: Darba snieguma pārraudzība un uzlabošanas iespējas
Darba pārraudzība vai kontrole, mērāmie un nemērāmie mērķi.
Mērķu sasniegšana komandā.
Deleģēšanas iespējamība.
Atgriezeniskā saite, novērtējums un kritikas izteikšana.
Kursa vadītāja ir Sandra Liepa, kura ir personāla vadības, attīstības un atlases profesionāle.

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistītās tēmas konsultācijas

TRIVIUMS
Pārmaiņu vadības ieviešana
Konsultāciju laikā palīdzam saprast, kādas ir nepieciešamās darbības, kas jāveic, lai notiktu pārmaiņas; kā iesaistīt un panākt darbinieku atbalstu; kas jādara un kādam jābūt cilvēkam, kas vada šo procesu – pārmaiņu līderim. Kā arī organizējam aktivitātes, kas palīdz darbiniekiem vieglāk pieņemt pārmaiņas.

Saistītās tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
23.maijs, 2024 (ceturtdien)
Dažādības vadība | Iekļaujoša vide komandā un organizācijā
Komercizglītības centrs | KIC
Šobrīd darba vidē komandās satiekas atšķirīgu vecumposmu, tautību, uztveres veidu un dzīves pieredzes cilvēki, katram no viņiem ir savs privātās dzīves un profesionālā darba cikls, katram ir savas fizisko spēju robežas, ieradumi, pārliecības un vajadzības.
8 stundas
300.00 +PVN
Klātienē
24.maijs, 2024 (piektdien)
Publiskā komunikācija | Kā būt efektīvam, pārliecinošam un dabiskam
Komercizglītības centrs | KIC
Kā savas idejas un ziņu ietērpt pārliecinošās detaļās, lai ne tikai ieinteresētu, pārliecinātu un aizrautu citus ar savu prezentāciju, bet arī sasniegtu savas runas mērķi biznesā un dzīvē. To apgūsiet treniņā pie ekspertes, kura konsultējusi ne tikai lielu daļu Latvijas uzņēmumu vadītāju, bet arī augsta ranga politiskas personas.
16 stundas
599.00 +PVN
Klātienē
5.jūnijs, 2024 (trešdien)
Efektīva struktūrvienības vadīšana
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt par efektīvu vadītāju? Būtiskākie vadītāja pašefektivitātes rīki no laika plānošanas līdz LEAN, pārmaiņu vadībai un motivācijai. Svarīgākais, kas nepieciešams nodaļu, struktūrvienību vadītājiem.
32 stundas
1,150.00 +PVN
Klātienē
11.jūnijs, 2024 (otrdien)
Rakstiskā komunikācija | praktiskie padomi un rīki
Komercizglītības centrs | KIC
Arvien lielāku nozīmi gan lietišķajā vidē, gan personiskajā komunikācijā iegūst saziņa rakstiskā formā – vēstulēs, e-pastu sarakstē, arī dažādās saziņas platformās un sociālajos tīklos. Pieprasīta kļūst prasme uzrakstīt labu tekstu un novērtēt valodas kultūru. Abreviatūru, emocijzīmju un copy-paste laikā labā valodā uzrakstīts teksts piesaista uzmanību un rada cieņu pret rakstītāju.
8 stundas
275.00 +PVN
Klātienē
18.septembris, 2024 (trešdien)
Biznesa simulācija Decision Base
Komercizglītības centrs | KIC
DecisionBase™ biznesa simulācija palīdzēs komandai dziļāk izprast uzņēmumu biznesa būtību, operatīvo vadīšanu, konkurētspējas veidošanu un resursu ierobežojumus, t.i., faktorus, kas ietekmē uzņēmumu vadītāju biznesa lēmumus.
16 stundas
549.00 +PVN
Klātienē
30.oktobris, 2024 (trešdien)
Cilvēkfaktora pārvaldība ar Structogram®
Komercizglītības centrs | KIC
Uzņēmumam vislielākā vērtība ir cilvēki, un pārzinot cilvēku uztveri un domāšanas veidu, kas savukārt formē to rīcību, mēs varam paredzēt darba rezultātus un zināt, kurš ir spējīgs izpildīt noteiktus uzdevumus un kur šajā ziņā ir ierobežojumi.
16 stundas
599.00 +PVN