Lean-3
Komercizglītības centrs
Komercizglītības centrs | KIC
1,150.00 +PVN
Klātienē
+371 6724 0562
Komercizglītības centrs | KIC
+371 6724 0562
LEAN un vadītprasmes efektīvam maiņas vadītājam
Klātienē
1,150.00 +PVN

Efektivitāte sevī slēpj ne tikai dažādu LEAN principu un metožu pārzināšanu un pielietošanu, bet arī prasmīgu darbu ar cilvēkiem. Mēdz gadīties, ka maiņas vadītāji īsti neapzinās vai arī nevēlas atzīt, ka ir savas maiņas cilvēku vadītāji – sākot no darbu plānošanas, sadalīšanas un izpildes kontroles, beidzot ar ikdienas komunikāciju un reizēm arī konfliktsituāciju risināšanu.

Inga Ozola
Dēvēta par LEAN jomas spridzekli Latvijā, Rimi Baltic loģistikas kvalitātes un servisa vadītāja

Linda Liepiņa
LEAN, 6 Sigma un procesu vadības praktiķe.

14., 15., 28. un 29.maijs

PROGRAMMA

1.daļa: Maiņas vadītāja vadīšanas pamatprasmes (2 dienas)

 • Vadītāju pienākumi un atbildība.
 • Mērķi un uzdevumi, prioritāšu noteikšana.
 • Darbinieku motivācija un iesaiste.
 • Efektīva komunikācija ar darbinieku.
 • Atgriezeniskā saite un novērtējums.
 • Konfliktu risināšanas taktikas.
 • Pārmaiņu vadības pamati.

2. daļa: LEAN pamati maiņu vadītājiem (2 dienas)

 • LEAN ievads un domāšana.
 • Sniegumu vadības sistēma – mērķi un sekošana līdzi to izpildei. ASAICHI.
 • Problēmu risināšana, atrodot patieso cēloni (PDCA, Zivs asaka, 5 kāpēc?, kontrollapas).
 • Zudumi pēc LEAN un to identificēšana.
 • 6S ieviešana un uzturēšana. Vizualizācija.
 • Standartizēts darbs (OPL, SOP, Target Condition).
 • PokaYoke – kļūdu nepieļaušana.
 • Kaizen soli pa solim.
 • LEAN kā kultūra.

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistītās tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
23.maijs, 2024 (ceturtdien)
Dažādības vadība | Iekļaujoša vide komandā un organizācijā
Komercizglītības centrs | KIC
Šobrīd darba vidē komandās satiekas atšķirīgu vecumposmu, tautību, uztveres veidu un dzīves pieredzes cilvēki, katram no viņiem ir savs privātās dzīves un profesionālā darba cikls, katram ir savas fizisko spēju robežas, ieradumi, pārliecības un vajadzības.
8 stundas
300.00 +PVN
Klātienē
24.maijs, 2024 (piektdien)
Publiskā komunikācija | Kā būt efektīvam, pārliecinošam un dabiskam
Komercizglītības centrs | KIC
Kā savas idejas un ziņu ietērpt pārliecinošās detaļās, lai ne tikai ieinteresētu, pārliecinātu un aizrautu citus ar savu prezentāciju, bet arī sasniegtu savas runas mērķi biznesā un dzīvē. To apgūsiet treniņā pie ekspertes, kura konsultējusi ne tikai lielu daļu Latvijas uzņēmumu vadītāju, bet arī augsta ranga politiskas personas.
16 stundas
599.00 +PVN
Klātienē
5.jūnijs, 2024 (trešdien)
Efektīva struktūrvienības vadīšana
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt par efektīvu vadītāju? Būtiskākie vadītāja pašefektivitātes rīki no laika plānošanas līdz LEAN, pārmaiņu vadībai un motivācijai. Svarīgākais, kas nepieciešams nodaļu, struktūrvienību vadītājiem.
32 stundas
1,150.00 +PVN
Klātienē
11.jūnijs, 2024 (otrdien)
Rakstiskā komunikācija | praktiskie padomi un rīki
Komercizglītības centrs | KIC
Arvien lielāku nozīmi gan lietišķajā vidē, gan personiskajā komunikācijā iegūst saziņa rakstiskā formā – vēstulēs, e-pastu sarakstē, arī dažādās saziņas platformās un sociālajos tīklos. Pieprasīta kļūst prasme uzrakstīt labu tekstu un novērtēt valodas kultūru. Abreviatūru, emocijzīmju un copy-paste laikā labā valodā uzrakstīts teksts piesaista uzmanību un rada cieņu pret rakstītāju.
8 stundas
275.00 +PVN
Klātienē
18.septembris, 2024 (trešdien)
Biznesa simulācija Decision Base
Komercizglītības centrs | KIC
DecisionBase™ biznesa simulācija palīdzēs komandai dziļāk izprast uzņēmumu biznesa būtību, operatīvo vadīšanu, konkurētspējas veidošanu un resursu ierobežojumus, t.i., faktorus, kas ietekmē uzņēmumu vadītāju biznesa lēmumus.
16 stundas
549.00 +PVN
Klātienē
30.oktobris, 2024 (trešdien)
Cilvēkfaktora pārvaldība ar Structogram®
Komercizglītības centrs | KIC
Uzņēmumam vislielākā vērtība ir cilvēki, un pārzinot cilvēku uztveri un domāšanas veidu, kas savukārt formē to rīcību, mēs varam paredzēt darba rezultātus un zināt, kurš ir spējīgs izpildīt noteiktus uzdevumus un kur šajā ziņā ir ierobežojumi.
16 stundas
599.00 +PVN