Kurss-Laika-planosanas-pamati-Reinis-Druvietis-11
Komercizglītības centrs
Komercizglītības centrs | KIC
275.00 +PVN
8 stundas
Klātienē
67 240 562
Komercizglītības centrs | KIC
67 240 562
Laika plānošana | Sistēma. Prioritizācija. Motivācija.
8 stundas
Klātienē
275.00 +PVN

Kursa vadītājs ir Reinis Druvietis, kurš ir vadītājs, producents un radoša personība. 20 gadu laikā Reinis ir guvis vadības pieredzi, īstenojot nacionāla un starptautiska mēroga projektus, tas ir, kultūras, IT un radošo industriju jomās.

Kursa dalībnieka ieguvumi ir šādi:
• Izpratne par efektīvas laika plānošanas, motivācijas un pašdisciplīnas lomu produktivitātes celšanā.
• Prasmes plānot dienu, nedēļu un veidot ilgtermiņa plānus, lai iegūtu brīvo laiku un samazinātu stresu.
• Spēja noteikt mērķus, uzdevumus un plānot laiku stratēģiski.
• Efektīvākas fokusēšanās, prioritizēšanas un lēmumu pieņemšanas prasmes.
• Praktiski izmēģinātas ikdienā pielietojamās efektīva laika plānošanas metodes, kas ceļ produktivitāti un motivē, palīdz veidot līdzsvaru dzīvē.

Programma:
​​​​​Laika pārvaldība atbilstoši savām izvēlēm un iespējām
• Kalendārs un uzdevumi.
• Projekti, atbildības, mērķi.
• Vīzija, Pamatmērķis un principi.
• Kontroles cikls: fiksēšana, sistematizēšana, organizēšana, atreaģēšana, iesaistīšanās.
Darba vides organizēšana, laika plānošana
• Uzticama sistēma.
• Uzdevumu pārvaldīšanas rīki: Notes, Teamwork, Asana u.c.
• Darīt, nedarīt, atlikt, deleģēt.
• Kā sasniegt mērķi?
Prioritizācija
• Pareto princips.
• Eizenhauera matrica
Pomodoro un citas tehnikas, fokusēšanās nozīme.
• 2 minūšu likums, Parkinsona likums, “Just Decide Now” tehnika.
• Kas ir mans brīvais laiks?
Motivācija
• Kā motivēt sevi un turpināt darbu līdz sasniegtam rezultātam?
• Kādi ir galvenie prokrastinācijas iemesli? Kā to novērst?
• Paradumu spēks, apzinātās kompetences modelis.
• Līdzsvars dzīvē, “flow” modelis.
• Atgriezeniskā saite par mācību ieguvumiem un turpmākajiem mērķiem.
Laika pārvaldība atbilstoši savām izvēlēm un iespējām. Praktiskais darbs.

Laiks:
Izsludinām iespēju pieteikties papildus datumam, kas noritēs 10. maijā.

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistītās tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
23.maijs, 2024 (ceturtdien)
Dažādības vadība | Iekļaujoša vide komandā un organizācijā
Komercizglītības centrs | KIC
Šobrīd darba vidē komandās satiekas atšķirīgu vecumposmu, tautību, uztveres veidu un dzīves pieredzes cilvēki, katram no viņiem ir savs privātās dzīves un profesionālā darba cikls, katram ir savas fizisko spēju robežas, ieradumi, pārliecības un vajadzības.
8 stundas
300.00 +PVN
Klātienē
24.maijs, 2024 (piektdien)
Publiskā komunikācija | Kā būt efektīvam, pārliecinošam un dabiskam
Komercizglītības centrs | KIC
Kā savas idejas un ziņu ietērpt pārliecinošās detaļās, lai ne tikai ieinteresētu, pārliecinātu un aizrautu citus ar savu prezentāciju, bet arī sasniegtu savas runas mērķi biznesā un dzīvē. To apgūsiet treniņā pie ekspertes, kura konsultējusi ne tikai lielu daļu Latvijas uzņēmumu vadītāju, bet arī augsta ranga politiskas personas.
16 stundas
599.00 +PVN
Klātienē
5.jūnijs, 2024 (trešdien)
Efektīva struktūrvienības vadīšana
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt par efektīvu vadītāju? Būtiskākie vadītāja pašefektivitātes rīki no laika plānošanas līdz LEAN, pārmaiņu vadībai un motivācijai. Svarīgākais, kas nepieciešams nodaļu, struktūrvienību vadītājiem.
32 stundas
1,150.00 +PVN
Klātienē
11.jūnijs, 2024 (otrdien)
Rakstiskā komunikācija | praktiskie padomi un rīki
Komercizglītības centrs | KIC
Arvien lielāku nozīmi gan lietišķajā vidē, gan personiskajā komunikācijā iegūst saziņa rakstiskā formā – vēstulēs, e-pastu sarakstē, arī dažādās saziņas platformās un sociālajos tīklos. Pieprasīta kļūst prasme uzrakstīt labu tekstu un novērtēt valodas kultūru. Abreviatūru, emocijzīmju un copy-paste laikā labā valodā uzrakstīts teksts piesaista uzmanību un rada cieņu pret rakstītāju.
8 stundas
275.00 +PVN
Klātienē
18.septembris, 2024 (trešdien)
Biznesa simulācija Decision Base
Komercizglītības centrs | KIC
DecisionBase™ biznesa simulācija palīdzēs komandai dziļāk izprast uzņēmumu biznesa būtību, operatīvo vadīšanu, konkurētspējas veidošanu un resursu ierobežojumus, t.i., faktorus, kas ietekmē uzņēmumu vadītāju biznesa lēmumus.
16 stundas
549.00 +PVN
Klātienē
30.oktobris, 2024 (trešdien)
Cilvēkfaktora pārvaldība ar Structogram®
Komercizglītības centrs | KIC
Uzņēmumam vislielākā vērtība ir cilvēki, un pārzinot cilvēku uztveri un domāšanas veidu, kas savukārt formē to rīcību, mēs varam paredzēt darba rezultātus un zināt, kurš ir spējīgs izpildīt noteiktus uzdevumus un kur šajā ziņā ir ierobežojumi.
16 stundas
599.00 +PVN