Kurss-efektiva-krajumu-vadiba-Darja-Junusova-15-1
Komercizglītības centrs
Komercizglītības centrs | KIC
275.00 +PVN
8 stundas
Klātienē
67 240 562
Komercizglītības centrs | KIC
67 240 562
Kā sabalansēt ražošanas un iepirkumu procesus mainīgos tirgus apstākļos | DDMRP metode
8 stundas
Klātienē
275.00 +PVN

DDMRP ir uzlabota plūsmas vadības plānošanas metodoloģija, kas nodrošina izejmateriālu un preču plūsmas darbību un veicina vienmērīgu materiālu plūsmu sarežģītās globālās un lokālās piegādes ķēdēs, tajā skaitā ražošanas procesā. Metode ir būtisks palīgs iepirkumu un ražošanas procesu savienošanai ar mainīgo tirgus pieprasījumu, ar mērķi nodrošināt pēc iespējas īsākus preču piegāžu laikus klientam, tādējādi radot konkurences priekšrocību, ar optimāliem izejmateriālu krājumu līmeņiem.

PROGRAMMA
Metodes pielietojums un būtība:
• Loma un savietojamība ar citām ražošanas metodēm – LEAN, TOC, SIX SIGMA.
• Piegādes ķēdes un ražošanas plūsmas principi – “Think flow”
• “Bullwhip” jeb “pātagas” efekts

Kā metode palīdz mainīgos tirgus apstākļos:
• Krājumu līmeņi
• Izejmateriālu piegāžu laiki
• Ražošanas ilgums un sarežģītība
• Preču piegādes laiks klientam
• Svarīgo datu apstrāde un lēmumu pieņemšanas process

DDMRP funkcionalitāte un praktiskais pielietojums piegāžu ķēdes un ražošanas procesa stabilitātes nodrošināšanai:
• Iepirkumu un ražošanas plānošanas procesa pielāgošana mainīgam tirgus pieprasījumam
• Krājumu līmeņu stratēģiskā pozicionēšana – piegādes ķēdē un ražošanas procesā
• Kā “sadzīvot” ar dažādiem izejmateriālu piegāžu terminiem un kā tie ietekmē krājumu līmeņus un to stratēģisko pozicionēšanu
• Strauji un neprognozējami mainīgais tirgus pieprasījums – gan pozitīvā, gan negatīvā ietekme ko darīt?
• Iepirkumu un ražošanas lēmumu pieņemšana scenāriji dinamiskā vidē – iepircēju un plānotāju palīgs

Zināšanās dalīsies KIC biznesa treneris – Dāvis Šnikvalds – uz pieprasījumu balstītas ražošanas plānotājs, DDMRP metodes eksperts.

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistītās tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
23.maijs, 2024 (ceturtdien)
Dažādības vadība | Iekļaujoša vide komandā un organizācijā
Komercizglītības centrs | KIC
Šobrīd darba vidē komandās satiekas atšķirīgu vecumposmu, tautību, uztveres veidu un dzīves pieredzes cilvēki, katram no viņiem ir savs privātās dzīves un profesionālā darba cikls, katram ir savas fizisko spēju robežas, ieradumi, pārliecības un vajadzības.
8 stundas
300.00 +PVN
Klātienē
24.maijs, 2024 (piektdien)
Publiskā komunikācija | Kā būt efektīvam, pārliecinošam un dabiskam
Komercizglītības centrs | KIC
Kā savas idejas un ziņu ietērpt pārliecinošās detaļās, lai ne tikai ieinteresētu, pārliecinātu un aizrautu citus ar savu prezentāciju, bet arī sasniegtu savas runas mērķi biznesā un dzīvē. To apgūsiet treniņā pie ekspertes, kura konsultējusi ne tikai lielu daļu Latvijas uzņēmumu vadītāju, bet arī augsta ranga politiskas personas.
16 stundas
599.00 +PVN
Klātienē
5.jūnijs, 2024 (trešdien)
Efektīva struktūrvienības vadīšana
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt par efektīvu vadītāju? Būtiskākie vadītāja pašefektivitātes rīki no laika plānošanas līdz LEAN, pārmaiņu vadībai un motivācijai. Svarīgākais, kas nepieciešams nodaļu, struktūrvienību vadītājiem.
32 stundas
1,150.00 +PVN
Klātienē
11.jūnijs, 2024 (otrdien)
Rakstiskā komunikācija | praktiskie padomi un rīki
Komercizglītības centrs | KIC
Arvien lielāku nozīmi gan lietišķajā vidē, gan personiskajā komunikācijā iegūst saziņa rakstiskā formā – vēstulēs, e-pastu sarakstē, arī dažādās saziņas platformās un sociālajos tīklos. Pieprasīta kļūst prasme uzrakstīt labu tekstu un novērtēt valodas kultūru. Abreviatūru, emocijzīmju un copy-paste laikā labā valodā uzrakstīts teksts piesaista uzmanību un rada cieņu pret rakstītāju.
8 stundas
275.00 +PVN
Klātienē
18.septembris, 2024 (trešdien)
Biznesa simulācija Decision Base
Komercizglītības centrs | KIC
DecisionBase™ biznesa simulācija palīdzēs komandai dziļāk izprast uzņēmumu biznesa būtību, operatīvo vadīšanu, konkurētspējas veidošanu un resursu ierobežojumus, t.i., faktorus, kas ietekmē uzņēmumu vadītāju biznesa lēmumus.
16 stundas
549.00 +PVN
Klātienē
30.oktobris, 2024 (trešdien)
Cilvēkfaktora pārvaldība ar Structogram®
Komercizglītības centrs | KIC
Uzņēmumam vislielākā vērtība ir cilvēki, un pārzinot cilvēku uztveri un domāšanas veidu, kas savukārt formē to rīcību, mēs varam paredzēt darba rezultātus un zināt, kurš ir spējīgs izpildīt noteiktus uzdevumus un kur šajā ziņā ir ierobežojumi.
16 stundas
599.00 +PVN