kvalitates_vadiba
Leilands un Putnis
+ 371 67315454

Dalīties

Leilands un Putnis
+ 371 67315454
Kvalitātes vadība un tās ieviešana

Kvalitātes vadības mērķis ir nodrošināt klienta apmierinātību ar saņemto produktu vai pakalpojumu. 

Ieviešot savā organizācijā kvalitātes vadības sistēmu, Jūs spēsiet nodrošināt klientorientētu biznesu, kas nepārtraukti tiek pilnveidots un attīstīts atbilstoši mainīgajām klientu vēlmēm, tirgus, tehnoloģiju un biznesa vides attīstības tendencēm.

Kas ir kvalitātes vadības sistēma

Kvalitātes vadības sistēma ir uzņēmuma vadības sistēma, kas izveidota atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9001 un ir vērsta uz uzņēmuma darbības pilnveidošanu atbilstoši ISO 9001 Standarta prasībām.

2015.gada septembrī ISO 9001 Standartam tika izdota jauna versija, kurā mainītas līdzšinējās prasības attiecībā uz kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu un uzturēšanu.

Uzņēmumos, kuros ieviesta kvalitātes vadības sistēma, notiekošie procesi ir pārskatāmāki, dokumentācija ir skaidra un saprotama, kā arī palielināta darbinieku izpratne par kvalitātes lomu to darbības efektivitātes paaugstināšanā.

Kvalitātes vadības sistēma palīdz uzņēmuma vadībai un darbiniekiem precīzāk definēt uzņēmuma mērķus un nepieciešamos pasākumus to sasniegšanā.

Kvalitātes vadības sistēmas uzturēšana kā ārpakalpojums

Uzņēmumos, kuros ieviesta kvalitātes vadības sistēma, ir nepieciešams speciālists (kvalitātes vadītājs), kurš seko līdzi kvalitātes vadības jautājumiem un kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanai. Gadījumā, ja uzņēmumā šāda speciālista nav, ir iespējams piesaistīt ārpakalpojumu kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanā.

Ārpakalpojums kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanā nozīmē profesionālu palīdzību un atbalstu kvalitātes vadības jautājumos un konsultācijas kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanā.

SIA “Leilands un Putnis” konsultanti jau vairāk nekā 10 gadus palīdz klientiem atrast un ieviest piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām.

Uzdod jautājumu ekspertam

vai sazinies par pieejamajiem konsultāciju laikiem pa tālruni

+ 371 67315454

Saistošas tēmas konsultācijas

Funkciju audits
FORCEO
Organizācijas funkciju audits ir komplekss un uz ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process, kura ietvaros uzņēmuma īpašnieki, padome vai valde iegūst strukturētas atbildes uz ...
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
FORCEO
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
Kā vadīt biznesu digitālajā laikmetā?
Komercizglītības centrs | KIC
Konsultācijas par digitālo transformāciju un biznesa pielāgošanu, stratēģija, digitālais mārketings, pārdošana, procesu digitalizācija, datu drošība u.c.
Vides pārvaldības standarts ISO 14001
Leilands un Putnis
Uzzini, kā izveidot un ieviest vides pārvaldības sistēmu organizācijā, kas nodrošina tās darbības atbilstību likumdošanas prasībām, un liecina par organizācijas spēju pielāgoties mūsdienu vides aizsardzības tendencēm.
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Leilands un Putnis
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?
Efektivitāte, Lean, 6 Sigma
Leilands un Putnis
Taupīgās saimniekošanas Lean, Six Sigma, 5S metodikas vai EFQM Izcilības modeļa izmantošana var kļūt par vērtīgu rīku organizācijas darbības efektivitātes uzlabošanā un turpmāko pilnveidošanās procesu īstenošanā.
Individuālais un komandas koučings
TRIVIUMS
Koučings ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā palīdzēt mērķtiecīgi attīstīt savas profesionālās kompetences. Koučinga procesā tiek izvirzīti konkrēti mērķi attīstībai, un cilvēks/komanda ar konsultanta atbalstu strādā pie personīgās attīstības mērķu īstenošanas.
Testi kandidātu atlasei
TRIVIUMS
Kandidātu atlasei piedāvājam starptautiskus, kvalitatīvus, zinātniski izstrādātus psihometriskos instrumentus – spēju, personības un motivācijas cut-e testus. Tiek iegūta strukturēta informācija, kas palīdz veidot objektīvu un dziļu izpratni par kandidāta atbilstību vakancei.
Kompetenču novērtēšanas un attīstības centri
TRIVIUMS
Šī ir starptautiski aprobēta metodoloģija, kas sniedz individualizētu, padziļinātu un kvalitatīvu vērtējumu par vadītāja stiprajām pusēm, potenciālu un attīstības vajadzībām. Jūs spēsiet daudz precīzāk izmantot savu vadītāju potenciālu, veikt karjeras plānošanu un noteikt attīstības investīcijas.
Darbnīca: Špikeris darbā ar klientiem jeb klientu pieredzes kartēšana
Dainis Locāns
Mūsu darbnīcas rezultātā vizualizēsim saprotamu un viegli uztveramu klientu un jūsu uzņēmuma mijiedrabības modeli, kas ikdienā būs kā rīcības špikeris katram iesaistītajam darbiniekam un vadībai tai skaitā!
Uzņēmumu finansējuma piesaistes iespējas šodienas Latvijas esošajā finanšu vidē
Dainis Locāns
Kādu ceļu izvēlēties, lai tomēr saņemtu finansējumu uzņēmumam vai nākamajam projektam? Konsultējam un izstrādājam finansējuma risinājumus jauniem projektiem.