Kurss-Laika-planosanas-pamati-Reinis-Druvietis-9
Komercizglītības centrs
Komercizglītības centrs | KIC
25.aprīlis, 2024
499.00 +PVN
16 stundas
Klātienē
+371 6724 0562
Komercizglītības centrs | KIC
+371 6724 0562
Noliktavas procesi un to optimizācija
25.aprīlis, 2024
16 stundas
Klātienē
499.00 +PVN

Kā efektīvāk organizēt noliktavas procesus?
Kurss sniegs gan ieskatu piegādes ķēdē un noliktavas vadības sistēmā, gan piedāvās piemērus noliktavas darbības izcilības kritērijiem un noliktavas procesu KPI rādītājiem. Tāpat tiks apskatītas noliktavas tehnika un iekārtas, kā arī iespējamās inovācijas piegādes ķēdē un noliktavu darbībā.

Inga Ozola
Dēvēta par LEAN jomas spridzekli Latvijā, Rimi Baltic loģistikas kvalitātes un servisa vadītāja

PROGRAMMA

 • Ievads par piegādes ķēdi. Noliktavas darbības izcilības kritēriji.
 • Procesu organizācija noliktavas darbā:
  • preču pieņemšana;
  • preču uzglabāšana;
  • preču komplektēšana;
  • preču izsniegšana;
  • preču izsekojamība;
  • KPI piemēri noliktavas procesos.
 • LEAN metodes noliktavas procesu organizācijā un optimizācijā.
 • Ievads noliktavas vadības sistēmā (WMS – Warehouse Management System) un tās pamatfunkcijās.
 • Noliktavas tehnika un iekārtas.
 • Darba aizsardzība noliktavā.
 • Noliktavas personāls. Darbinieku iesaiste.
 • Inovācijas piegādes ķēdē un noliktavu darbībā.

Pieteikties

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistītās tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
23.aprīlis, 2024 (otrdien)
Kā sabalansēt ražošanas un iepirkumu procesus mainīgos tirgus apstākļos | DDMRP metode
Komercizglītības centrs | KIC
Mācības balstītas uz DDMRP (Demand Driven Material Requirements Planning) vadības metodi, kur informācijas jeb datu apstrāde notiek izmantojot MS Excel to saintegrējot ar uzņēmumā esošo ERP sistēmu.
8 stundas
275.00 +PVN
Tiešsaistē
24.aprīlis, 2024 (trešdien)
Agile pieeja procesu vadībā. Saprast + Izmantot
TRIVIUMS
Kas patiesībā ir Agile? Vai tā ir teorija, filozofija vai praktiska metode, kas dod reālus uzlabojumus? Kad un kā to pielietot? Vai tā der ikvienam uzņēmumam un organizācijai? Vai tās ieviešanā pastāv riski un kādi tie ir?Aicinām gūt atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem, apmeklējot kursu “Agile pieeja procesu vadībā”!
6 stundas
295.00 +PVN
Klātienē
24.aprīlis, 2024 (trešdien)
Produktīva ražošanas vadīšana
Komercizglītības centrs | KIC
Labākais, kas Latvijā pieejams ražošanas efektivitātes jomā. 10 dienu sistemātiska mācību programma ražošanas uzņēmumu dažāda līmeņa vadītājiem
76 stundas
2,590.00 +PVN
Klātienē
10.maijs, 2024 (piektdien)
Laika plānošana | Sistēma. Prioritizācija. Motivācija.
Komercizglītības centrs | KIC
Laiks + motivācija. Praktiski izmēģinātas ikdienā pielietojamās efektīva laika plānošanas metodes, kas ceļ produktivitāti un motivē, palīdz veidot līdzsvaru dzīvē.
8 stundas
275.00 +PVN
Klātienē
14.maijs, 2024 (otrdien)
LEAN un vadītprasmes efektīvam maiņas vadītājam
Komercizglītības centrs | KIC
1,150.00 +PVN
Klātienē
23.maijs, 2024 (ceturtdien)
Dažādības vadība | Iekļaujoša vide komandā un organizācijā
Komercizglītības centrs | KIC
Šobrīd darba vidē komandās satiekas atšķirīgu vecumposmu, tautību, uztveres veidu un dzīves pieredzes cilvēki, katram no viņiem ir savs privātās dzīves un profesionālā darba cikls, katram ir savas fizisko spēju robežas, ieradumi, pārliecības un vajadzības.
8 stundas
300.00 +PVN