jeka
Triviums
TRIVIUMS
23.aprīlis, 2024
185.00 +PVN
4 stundas
Klātienē
+37167282219
TRIVIUMS
+37167282219
Izcilas klienta ​pieredzes veidošana
23.aprīlis, 2024
4 stundas
Klātienē
185.00 +PVN

Šis kurss ir veidots izpratnes radīšanai un zināšanu iegūšanai, lai veicinātu Jūsu virzību uz veiksmīgāku sadarbību ar Jūsu organizācijas klientiem – viņu pieredzes veidošanu. ​

Mērķauditorija: Klientu pieredzes veidošanas procesos tieši vai netieši ir iesaistītas visas organizācijas struktūrvienības, tomēr šo kursu iesakām tiem, kuri uzņemas vadošo lomu organizācijas produktu un pakalpojumu veidošanā, klientu servisa nodrošināšanā un biznesa attīstībā.

Mērķi un ieguvumi:

 • Veicināt uz klientu orientētu domāšanu organizācijā;​
 • Mācīties no labās prakses – Latvijas un starptautisko uzņēmumu piemēriem;​
 • Gūt izpratni par nepieciešamajām aktivitātēm, lai veicinātu klientu pieredzi un apmierinātību;​
 • Veicināt sadarbību starp struktūrvienībām;​
 • Iesaistīt darbiniekus organizācijas procesos;​
 • Gūt ieskatu metodēs, ar kurām mēra klientu apmierinātību un kā tā ietekmē uzņēmuma peļņu.

Ilgums: 3,5 stundas.

Dalībnieki: Līdz 12 cilvēkiem grupā.

Darba metode: Praktisku un teorētisku atziņu kopums – iesaistošs saturs, grupu diskusijas.

Programma:

1. Kas ir klientu pieredze (KP):​

 • Kādēļ šodien uzņēmumi runā par KP;​
 • Kas ir pieredzes ekonomika;​
 • Kādēļ KP ir svarīga.​

2. Kas veido KP:​

 • Kāda ir konkurences vide?​
 • Kādas ir šodienas klienta vajadzības un pieredze?​
 • Kā uzņēmumiem pielāgoties? ​

3. Klientu lojalitātes tipi.​

​4. Kā mēra klientu pieredzi:​

 • Uzņēmumu reālie rādītāji, klientu komentāri – slavējošie, kritizējošie, ar ieteikumu raksturu; ​
 • Atsauksmju reģistrēšanas prakses;​
 • Platformas klientu apmierinātības mērīšanai;​
 • Ieteikumi, kā strādāt ar klientu komentāriem.

Norises vieta: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13-12, 4. stāvs, Rīga.

Trenere: Jekaterina Mehtijeva – trenere, mentore un klientu “advokāts” ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi. Palīdz uzņēmumiem uzlabot klientu pieredzi, apkalpošanu, pārdošanu, un ieviest Dizaina domāšanu. Fokusējas uz klientorientētu pieeju un darbinieku prasmju attīstīšanu, lai uzlabotu klientu apmierinātību un īstenotu jaunas idejas biznesa attīstībai.

Vada mācības un radošas, praktiskas darbnīcas, kas palīdz risināt konkrētas organizācijas problēmas un izaicinājumus.

Pieteikties

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistošie tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
7.marts, 2024 (ceturtdien)
Izaugsmes grupa vadītājiem. 6 nodarbību cikls
TRIVIUMS
Vadītājs bieži savos izaicinājumos ir viens. Dažādu iemeslu dēļ var nebūt iespējams ar citiem pārrunāt ar vadītāja pienākumiem un atbildību saistītās situācijas, saņemt atgriezenisko saiti, iedrošinājumu vai citu skatupunktu.
3 stundas
1,200.00 +PVN
Klātienē
16.aprīlis, 2024 (otrdien)
Pārliecinoša uzstāšanās un ideju pārdošana ©
TRIVIUMS
Lai prezentācija būtu pārliecinoša, tai jābūt mērķtiecīgai un strukturētai. Ir jāievēro zināmi nosacījumi savā stājā, ķermeņa valodā un runas veidā. Taču reizēm notiek tā, ka, pat rūpīgi gatavojoties un ievērojot šos priekšrakstus, mēs jūtamies ne savā ādā, un šķiet, ka klausītāji teiktajam tā īsti nenotic. Taču kāds cits, gluži “nepareizs” runātājs aizrauj, iedvesmo un pārliecina. Kāpēc tā?
12 stundas
495.00 +PVN

Individuālās konsultācijas

Funkciju audits
FORCEO
Organizācijas funkciju audits ir komplekss un uz ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process, kura ietvaros uzņēmuma īpašnieki, padome vai valde iegūst strukturētas atbildes uz ...
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
FORCEO
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
Kā vadīt biznesu digitālajā laikmetā?
Komercizglītības centrs | KIC
Konsultācijas par digitālo transformāciju un biznesa pielāgošanu, stratēģija, digitālais mārketings, pārdošana, procesu digitalizācija, datu drošība u.c.
Vides pārvaldības standarts ISO 14001
Leilands un Putnis
Uzzini, kā izveidot un ieviest vides pārvaldības sistēmu organizācijā, kas nodrošina tās darbības atbilstību likumdošanas prasībām, un liecina par organizācijas spēju pielāgoties mūsdienu vides aizsardzības tendencēm.
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Leilands un Putnis
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?