jeka
Triviums
TRIVIUMS
185.00 +PVN
4 stundas
Klātienē
+37167282219
TRIVIUMS
+37167282219
Izcilas klienta ​pieredzes veidošana
4 stundas
Klātienē
185.00 +PVN

Šis kurss ir veidots izpratnes radīšanai un zināšanu iegūšanai, lai veicinātu Jūsu virzību uz veiksmīgāku sadarbību ar Jūsu organizācijas klientiem – viņu pieredzes veidošanu. ​

Mērķauditorija: Klientu pieredzes veidošanas procesos tieši vai netieši ir iesaistītas visas organizācijas struktūrvienības, tomēr šo kursu iesakām tiem, kuri uzņemas vadošo lomu organizācijas produktu un pakalpojumu veidošanā, klientu servisa nodrošināšanā un biznesa attīstībā.

Mērķi un ieguvumi:

 • Veicināt uz klientu orientētu domāšanu organizācijā;​
 • Mācīties no labās prakses – Latvijas un starptautisko uzņēmumu piemēriem;​
 • Gūt izpratni par nepieciešamajām aktivitātēm, lai veicinātu klientu pieredzi un apmierinātību;​
 • Veicināt sadarbību starp struktūrvienībām;​
 • Iesaistīt darbiniekus organizācijas procesos;​
 • Gūt ieskatu metodēs, ar kurām mēra klientu apmierinātību un kā tā ietekmē uzņēmuma peļņu.

Ilgums: 3,5 stundas.

Dalībnieki: Līdz 12 cilvēkiem grupā.

Darba metode: Praktisku un teorētisku atziņu kopums – iesaistošs saturs, grupu diskusijas.

Programma:

1. Kas ir klientu pieredze (KP):​

 • Kādēļ šodien uzņēmumi runā par KP;​
 • Kas ir pieredzes ekonomika;​
 • Kādēļ KP ir svarīga.​

2. Kas veido KP:​

 • Kāda ir konkurences vide?​
 • Kādas ir šodienas klienta vajadzības un pieredze?​
 • Kā uzņēmumiem pielāgoties? ​

3. Klientu lojalitātes tipi.​

​4. Kā mēra klientu pieredzi:​

 • Uzņēmumu reālie rādītāji, klientu komentāri – slavējošie, kritizējošie, ar ieteikumu raksturu; ​
 • Atsauksmju reģistrēšanas prakses;​
 • Platformas klientu apmierinātības mērīšanai;​
 • Ieteikumi, kā strādāt ar klientu komentāriem.

Norises vieta: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13-12, 4. stāvs, Rīga.

Trenere: Jekaterina Mehtijeva – trenere, mentore un klientu “advokāts” ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi. Palīdz uzņēmumiem uzlabot klientu pieredzi, apkalpošanu, pārdošanu, un ieviest Dizaina domāšanu. Fokusējas uz klientorientētu pieeju un darbinieku prasmju attīstīšanu, lai uzlabotu klientu apmierinātību un īstenotu jaunas idejas biznesa attīstībai.

Vada mācības un radošas, praktiskas darbnīcas, kas palīdz risināt konkrētas organizācijas problēmas un izaicinājumus.

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistītās tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
23.maijs, 2024 (ceturtdien)
Dažādības vadība | Iekļaujoša vide komandā un organizācijā
Komercizglītības centrs | KIC
Šobrīd darba vidē komandās satiekas atšķirīgu vecumposmu, tautību, uztveres veidu un dzīves pieredzes cilvēki, katram no viņiem ir savs privātās dzīves un profesionālā darba cikls, katram ir savas fizisko spēju robežas, ieradumi, pārliecības un vajadzības.
8 stundas
300.00 +PVN
Klātienē
24.maijs, 2024 (piektdien)
Publiskā komunikācija | Kā būt efektīvam, pārliecinošam un dabiskam
Komercizglītības centrs | KIC
Kā savas idejas un ziņu ietērpt pārliecinošās detaļās, lai ne tikai ieinteresētu, pārliecinātu un aizrautu citus ar savu prezentāciju, bet arī sasniegtu savas runas mērķi biznesā un dzīvē. To apgūsiet treniņā pie ekspertes, kura konsultējusi ne tikai lielu daļu Latvijas uzņēmumu vadītāju, bet arī augsta ranga politiskas personas.
16 stundas
599.00 +PVN
Klātienē
11.jūnijs, 2024 (otrdien)
Rakstiskā komunikācija | praktiskie padomi un rīki
Komercizglītības centrs | KIC
Arvien lielāku nozīmi gan lietišķajā vidē, gan personiskajā komunikācijā iegūst saziņa rakstiskā formā – vēstulēs, e-pastu sarakstē, arī dažādās saziņas platformās un sociālajos tīklos. Pieprasīta kļūst prasme uzrakstīt labu tekstu un novērtēt valodas kultūru. Abreviatūru, emocijzīmju un copy-paste laikā labā valodā uzrakstīts teksts piesaista uzmanību un rada cieņu pret rakstītāju.
8 stundas
275.00 +PVN
Klātienē
18.septembris, 2024 (trešdien)
Biznesa simulācija Decision Base
Komercizglītības centrs | KIC
DecisionBase™ biznesa simulācija palīdzēs komandai dziļāk izprast uzņēmumu biznesa būtību, operatīvo vadīšanu, konkurētspējas veidošanu un resursu ierobežojumus, t.i., faktorus, kas ietekmē uzņēmumu vadītāju biznesa lēmumus.
16 stundas
549.00 +PVN
Klātienē
30.oktobris, 2024 (trešdien)
Cilvēkfaktora pārvaldība ar Structogram®
Komercizglītības centrs | KIC
Uzņēmumam vislielākā vērtība ir cilvēki, un pārzinot cilvēku uztveri un domāšanas veidu, kas savukārt formē to rīcību, mēs varam paredzēt darba rezultātus un zināt, kurš ir spējīgs izpildīt noteiktus uzdevumus un kur šajā ziņā ir ierobežojumi.
16 stundas
599.00 +PVN