Efektīva laika plānošana un darba organizēšana
TRIVIUMS apmācība
27. oktobris , 2021
105.00 +PVN
4 stundas
Tiešsaistē
+371 67 282 219
TRIVIUMS apmācība
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Efektīva laika plānošana un darba organizēšana

Kursa mērķis: Sniegt dalībniekiem zināšanas un praktiskas iemaņas laika un darba plānošanā un organizēšanā labāka un efektīvāka rezultāta sasniegšanai, īpaši attālinātā darba apstākļos.

Ilgums: 2 x 2 stundas

Darba metode: Aktīva un iesaistoša darba forma – diskusijā, ideju un prakses novērojumu apmaiņā; individuālie darbi ar komentāriem.

Dalībnieku aktīva iesaiste ir priekšnoteikums veiksmīgai mācību norisei!

Mērķauditorija: Organizācijas darbinieki, kuri vēlas paaugstināt darba produktivitāti, efektīvi plānojot un organizējot savu laiku.

Programma:

1.     Sesija (2 sundas)

Ievads tēmā:

 • Dalībnieku vajadzības, intereses, grūtības.
 • Ko mēs katrs saprotam ar laika plānošana, klasiskās plānošanas kļūdas.
 • Teorijas satikšanās ar praksi – motivācija, pašdisciplīna, stress, prokrastinācija – psiholoģisko faktoru, attieksmes nozīmība sava laika un darba organizēšanā.

Laika plānošanas pamatprincipi:

 • Praktisks plānošanas izmēģinājums (individuālais darbs, grupas diskusija).
 • Eizenhauera matrica prioritāšu, proaktivitātes kontekstā.
 • Laika zagļi – komandā un individuālie, kur es/mēs zaudējam savu produktīvo laiku.

2.     Sesija (2 sundas)

Laika plānošana, strādājot attālināti:

 • Mājas «biroja» priekšrocības un riski.
 • Ieteikumi, ideju apkopojums savu darba spēju, produktivitātes uzturēšanai.

Laika plānošana un stress

 • Krīzes fons pēdējā gada laikā, stresa ietekme uz darba spējām, izdegšanas riski, pazīmes.
 • Prasmes konstruktīvi vadīt stresu “šeit un tagad” un stresa prevence.

Mans individuālais laika plāns

 • Idejas savas produktivitātes paaugstināšanai fiksētas laika plānā (atkarībā no grupas dinamikas, vai precizējumiem semināra sākumā veiktajā individuālajā plānošanas darbā, vai rīcības plāns savas produktivitātes uzlabošanā – semināra gaitā sadzirdēto ideju, ieteikumu strukturēšana – ko, kā, kāpēc, kad, cik bieži).

Tiešsaistes seminārs notiks Zoom platformā. Nodrošiniet datoru ar labu interneta pieslēgumu, kameru, austiņām un mikrofonu. Tiešsaistes links jums tiks nosūtīts e-pastā.

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.

Pieteikties

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri*

Saistošie tēmas tuvākie notikumi

Agile pieeja procesu vadībā. Saprast + Izmantot
Tiešsaistē
26.oktobris
Agile pieeja procesu vadībā. Saprast + Izmantot
TRIVIUMS apmācība
Ieskats Agile pieejā un praktiski pielietojamos rīkos.
6 stundas
210.00 +PVN
Kā plānot laiku laicīgi: Darba laika un mērķu plānošana
Tiešsaistē
28.oktobris
Kā plānot laiku laicīgi: Darba laika un mērķu plānošana
Komercizglītības centrs
Tiem, kam ir dārgs savs laiks. Klasiskie un digitālie laika plānošanas instrumenti, psiholoģiskās nianses laika plānošanā un mērķu uzstādīšanā. Treneris: Pieredzējis vadītājs, pasākumu producents, kura ikdiena ir sekmīga laika plānošana līdz minūtes iedaļai - Jeremejs R. Druvietis.
6 stundas
250.00 +PVN
woman holding a clipboard with resume
Tiešsaistē
2.novembris
Attālināts onbordings
Master Training
Uzņēmumu vadītājiem, vidējā līmeņa vadītājiem, personāla vadītājiem, kuriem ir būtiski panākt, lai jaunie darbinieki, uzsākot darbu uzņēmumā attālināta darba apstākļos, īsā laikā sasniegtu uzņēmumam nepieciešamo darba izpildes līmeni.
8 stundas
172.00 +PVN
Efektīvs vadītājs #1. Cilvēku vadība
Tiešsaistē
2.novembris
Efektīvs vadītājs #1. Cilvēku vadība
Master Training
Vadītāja ikdiena ir piepildīta ar darbiem, pienākumiem un izaicinājumiem: jākomunicē ar Darbiniekiem un Klientiem, jāpaspēj ikdienas operatīvie uzdevumi, jāsasniedz stratēģiskie mērķi un nereti tas jāpaveic paaugstināta stresa apstākļos. Kā lai vadītājs tiek galā ar šiem gluži vai “cilvēka-orķestra” izaicinājumiem?
16 stundas
445.00 +PVN
Darba snieguma vadīšana un attīstīšana ikdienā
Tiešsaistē
4.novembris
Darba snieguma vadīšana un attīstīšana ikdienā
Komercizglītības centrs
Vadītājiem, kuri vēlas pilnveidot prasmi attīstīt darbiniekus. No darba snieguma vadīšanas līdz vadītājam nepieciešamajām kompetencēm - jēgpilni par būtisko. Praktisks treniņš ar izcilo treneri Sandru Lāci.
6 stundas
225.00 +PVN
Treneru sagatavošana (Train the Trainer)
Tiešsaistē
10.novembris
Treneru sagatavošana (Train the Trainer)
TRIVIUMS apmācība
Viens no galvenajiem pieaugušo apmācības mērķiem ir panākt uzvedības un rīcības izmaiņas. Kas motivē cilvēkus kaut ko mainīt? Kā panākt, lai cilvēki ne tikai piedalās mācībās, bet arī aktīvi domā un veido pieredzi? Kā visprecīzāk būvēt mācību saturu, atbilstoši konkrētām vajadzībām un auditorijai?
18 stundas
450.00 +PVN
KPI: Kāpēc? Kā? Ko?
Tiešsaistē
12.novembris
KPI: Kāpēc? Kā? Ko?
Master Training
Vadības prakse apliecina: “Izstrādā detalizētus plānus, un reālajā dzīvē pēc tiem nekas nenotiks! Tomēr pamēģiniet ignorēt plānošanu – tad reālajā dzīvē jums vienkārši nenotiks nekas!”
4 stundas
145.00 +PVN
bench man couple love
Tiešsaistē
30.novembris
Emociju vadība. Personīgā izaugsme
Master Training
Ikvienam, kas apzinās emociju svarīgumu cilvēku, laika un procesu vadībā, kam svarīga produktīva saskarsme darba vidē un lēmumu pieņemšanas gaitā.
6 stundas
165.00 +PVN
Efektīva vadītāja ABC
Tiešsaistē
6.decembris
Efektīva vadītāja ABC
TRIVIUMS apmācība
Izpratne par vadītāja lomu un atbildību uzņēmuma mērķu sasniegšanā. Zināšanas par efektīvākajiem darbinieku vadīšanu. Prasme sniegt atgriezenisko saiti un motivēt darbiniekus. Saskarsmes prasmes. Konkrēti rīcības scenāriji dažādām, tai skaitā sarežģītām situācijām ikdienas darbā.
12 stundas
420.00 +PVN