triviums-apmaciba-laika-planosana-darba-organizesana
Triviums
TRIVIUMS
210.00 +PVN
6 stundas
Klātienē
67 282 219
TRIVIUMS
67 282 219
Efektīva laika plānošana un darba organizēšana
6 stundas
Klātienē
210.00 +PVN

Viss, ko mēs varam izdarīt attiecībā uz savu dzīves laiku, ir izvērtēt, kā mēs pret to attiecamies un kā to izmantojam. Ja sākotnēji laika plānošana tika attiecināta tikai uz darba vai biznesa aktivitātēm, tad laika gaitā šis jēdziens ir paplašinājies, iekļaujot arī personīgās dzīves norises. Apzināta laika plānošana un darbu organizēšana palielina gan personīgo efektivitāti, gan darba produktivitāti, sniedz līdzsvara sajūtu un apmierinātību ar sevi un dzīvi kopumā. Mūsdienās laika plānošana ir kā sistēma, kuru veido dažādas tehnikas, instrumenti, tehnoloģijas un metodes.

Kursa ietvaros laika plānošana tiks apskatīta nevis klasiskajā izpratnē – „kā vienā dienā pagūt izdarīt vairāk”, bet gan kā prasmju kopums, kas palīdz izvērtēt laika kvalitāti, fokusējoties uz svarīgāko nevis steidzamāko, apzināti veidojot savu dzīvi, izvirzot profesionālos un personiskos mērķus un plānojot ne tikai darbu, bet arī atpūtu.

Mērķauditorija: ikviens, kurš vēlas iemācīties vai uzlabot laika plānošanas un darbu organizēšanas prasmes.

Kursa mērķis: sniegt dalībniekiem zināšanas un praktiskas iemaņas laika un darba plānošanā.

Ieguvumi:

 • zināšanas un izpratne par iekšējiem un ārējiem efektīva darba traucēkļiem;
  apgūti darba un laika plānošanas galvenie principi, mērķu noteikšana un prioritāšu izvirzīšana;
 • zināšanas un prasme pielietot konkrētus plānošanas instrumentus, spēt konstruktīvāk organizēt savu darbu un laiku, sasniedzot produktīvāku rezultātu;
 • stresa līmeņa samazināšanās darbā;
 • individuāls laika menedžmenta plāns katram dalībniekam.

Kursa ilgums: 1 diena, 6 stundas.

Mini lekcijas, situāciju analīze, individuālie un grupu praktiskie darbi, diskusijas, lietišķo spēļu elementi.

Programma:

1. Laika plānošanas pamatprincipi.

 • Laika strukturēšana un plānošana.
 • Laika plānošanas ieguvumi un zaudējumi.
 • Sevis motivēšana, uzsākot regulāru laika plānošanu.
 • Princips 80/20 – netradicionāla pieeja laika menedžmentā.

2. Psiholoģiskā dimensija ikdienas pienākumu veikšanā.

 • Mana attieksme – kāda tā ir, cik lielā mērā to apzinos, kā tā ietekmē manu produktivitāti un sadarbību ar kolēģiem.
 • Mana motivācija.
 • Proaktivitāte – darba ikdienā, attiecībās ar kolēģiem un privātajā dzīvē.

3. Laika plānošana un stress.

 • Vai stingrs laika plāns un pedantisms ļauj paveikt vairāk vai rada papildus stresu?
 • Kā atrast optimālo pieeju laika plānošanā?
 • Kā vadīt savu stresu kritiskās situācijās un ikdienā?
 • Laika plānošana un darbība krīzes situācijās.
 • Emocionālā inteliģence prasmē vadīt savu laiku, vadīt sevi ceļā uz uzstādītajiem mērķiem.

4. Skaidri mērķi laika plānošanas kontekstā.

 • Kā skaidri mērķi palīdz taupīt laiku?
 • Vai es zinu savus mērķus?
 • Profesionālie un personīgie mērķi.
 • Ko vēlos paveikt un kad?

5. Prioritāšu noteikšana un ievērošana.

 • Kā es izvēlos veicamos uzdevumus?
 • Svarīgākie vai steidzamākie?
 • Personīgās un darba prioritātes, to saskaņošana.
 • Eizenhauera princips laika un prioritāšu plānošanā.
 • Izvairīšanās no nepatīkamu darbu novilcināšanas.

6. Darbu deleģēšana.

 • Psiholoģiskie šķēršļi.
 • Deleģēšanas riski un ieguvumi.
 • Produktīva deleģēšana.

7. Laika menedžments komandā un laika zagļi.

 • Kā mēs komunicējam par saviem plāniem ar komandas biedriem.
 • Atbildīga sadarbība.
 • Vai mēs apzināmies, kas „nozog” mūsu produktīvo laiku?
 • Vai mēs pamanām, kad „zogam” citu laiku?

8. Mans individuālais laika plāns (individuāls praktiskais darbs).

 • Personiskās efektivitātes paaugstināšana.
 • Man aktuālākie laika plānošanas jautājumi.
 • Rīcības plāna izstrāde produktīvākai laika vadībai.

9. Semināra noslēgums. Atgriezeniskā saite.

Norises vieta: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13-12, 4. stāvs, Rīga.

Dalības maksā iekļauti izdales materiāli, kafijas pauzes un pusdienas.

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.  

Trenere: Ieva Vaine 

Psiholoģe, komunikāciju trenere un konsultante ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi. Šobrīd ir lektore RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā.

Ar TRIVIUMS sadarbojas kopš 2010. gada. Vada efektīvas komunikācijas, klientu apkalpošanas, stresa un laika vadības, personiskās efektivitātes kursus, kā arī komandas sadarbības treniņus latviešu un krievu valodā.

 

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistītās tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
18.septembris, 2024 (trešdien)
Biznesa simulācija Decision Base
Komercizglītības centrs | KIC
DecisionBase™ biznesa simulācija palīdzēs komandai dziļāk izprast uzņēmumu biznesa būtību, operatīvo vadīšanu, konkurētspējas veidošanu un resursu ierobežojumus, t.i., faktorus, kas ietekmē uzņēmumu vadītāju biznesa lēmumus.
16 stundas
549.00 +PVN
Klātienē
30.oktobris, 2024 (trešdien)
Cilvēkfaktora pārvaldība ar Structogram®
Komercizglītības centrs | KIC
Uzņēmumam vislielākā vērtība ir cilvēki, un pārzinot cilvēku uztveri un domāšanas veidu, kas savukārt formē to rīcību, mēs varam paredzēt darba rezultātus un zināt, kurš ir spējīgs izpildīt noteiktus uzdevumus un kur šajā ziņā ir ierobežojumi.
16 stundas
599.00 +PVN
Klātienē
13.novembris, 2024 (trešdien)
Projektu vadība | Rīki. Principi. Digitalizācija.
Komercizglītības centrs | KIC
No projekta plānošanas līdz riskiem un digitalizācijai. Apskatīsim dažādu projektu vadības metožu iespējas un lomu (Agile Scrum un Kanban, Ūdenskrituma metode, Hibrīda u.c.). Neatkarīgi no metodēm, projektu vadības principi ir pamats, uz kā būvējam savu projektu vadību pieeju.
32 stundas
1,150.00 +PVN
Tiešsaistē
26.novembris, 2024 (otrdien)
Finanses nefinansistiem | Kā vieglāk izprast finanšu informāciju stratēģisku lēmumu pieņemšanā
Komercizglītības centrs | KIC
Iespējams "garšīgākais" kurss par finansēm, tiem, kas nav finansisti. Iespēja vadītājiem attīstīt prasmes saprast, analizēt un strādāt ar finanšu informāciju, kā arī mērķtiecīgi un veiksmīgi izmantot to biznesa lēmumu pieņemšanā.
14 stundas
449.00 +PVN