triviums-apmaciba-kursi-trainthetrainer-macibas-izaugsme-attistiba
Triviums
TRIVIUMS
14.maijs, 2024
550.00 +PVN
18 stundas
Klātienē
67 282 219
TRIVIUMS
67 282 219
Treneru sagatavošana (Train the Trainer)
14.maijs, 2024
18 stundas
Klātienē
550.00 +PVN

Viens no galvenajiem pieaugušo mācību mērķiem ir panākt uzvedības un rīcības izmaiņas. Kas motivē cilvēkus kaut ko mainīt? Kā panākt, lai cilvēki ne tikai piedalās mācībās, bet arī aktīvi domā un veido pieredzi? Kā visprecīzāk būvēt mācību saturu, atbilstoši konkrētām vajadzībām un auditorijai? Un kā to visu īstenot attālinātā vidē?

Train the Trainer kurss ir stabils, vērtīgs un vitāli nepieciešams jebkuram, kurš nodarbojas ar pieaugušo mācīšanu.  Īpaši tiem, kuri ne tikai dalās ar zināšanām, bet trenē savu kolēģu prasmes un veido attieksmi. Apmeklējot šo kursu, jūs koncentrētā veidā apgūsiet daudzveidīgas un radošas metodes, gūsiet lielāku pārliecību un paaugstināsiet savu profesionalitāti!

Mērķauditorija: Uzņēmumu iekšējie treneri (ar un bez priekšzināšanām).

Kursa mērķis: Sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas efektīvu pieaugušo mācību sagatavošanā un vadīšanā klātienē un attālināti.

Ieguvumi:

 • izpratne par galvenajiem pieaugušo mācīšanas/mācīšanās principiem;
 • apgūtas svarīgākās grupu vadīšanas prasmes;
 • konkrēta struktūra sava mācību plāna/kursa izveidei;
 • praktiskas zināšanas par mācību satura dizainēšanas pamata principiem;
 • apgūtas daudzveidīgas trenera komunikācijas stratēģijas darbā ar grupu;
 • labāka prasme strādāt ar sarežģītu grupu;
 • spēja improvizēt, lielāka pārliecība par sevi;
 • aizrautība, iedvesma un azarts!

Kursa ilgums: 3 dienas, 18 stundas

Lekcijas, diskusijas, praktiski uzdevumi, patstāvīgi darbi. Kursa gaitā teorija tiks izmēģināta un ieviesta praksē un veicamajos uzdevumos tā, lai dalībnieki apgūto metodi varētu tūlītēji izmantot, veidojot savus mācību kursus un plānojot mācības.

Programma:

1.diena

1. Andragoģija – pieaugušo apmācība:

Kas ir Andragoģija? Kas atšķir pieaugušo cilvēku apmācību no bērnu mācībām? Kas ir mācīšanās un kas – apmācība? Pieaugušo apmācības mērķis.

2. Pieaugušo mācīšanās principi:

 • Gatavība.
 • Pieredze.
 • Atbildība.
 • Pielietojums.

Ja pasniedzējs saprot, kā šos principus iesaistīt apmācību procesā, dalībnieki garantēti piedalīsies aktīvi, atbildīgi un efektīvi. Šo principu ievērošana nodrošina savstarpēju cieņu un uzticēšanos starp pasniedzēju un dalībniekiem. Tas arī ir būtisks pamats, lai pieaugušie pieņemtu lēmumu konkrētās mācībās aktīvi domāt un pieņemt pieredzi.

3. 8 trenera prasmes:

 • Nodrošināt mērķi un skaidrus uzdevumus.
 • Pārbaudīt un respektēt dalībnieku zināšanas, prasmes un pieredzi.
 • Sniegt viegli saprotamus skaidrojumus un norādes, instrukcijas.
 • Nodrošināt piemērotus piemērus.
 • Veidot saturu tā, lai dalībniekiem būt līdzsvars starp runāšanu un darīšanu.
 • Nodrošināt mācīšanos caur jautājumiem un novērojumiem.
 • Sniegt atgriezenisko saiti konstruktīvā veidā.
 • Veidot efektīvu nobeigumu.

Katra no šīm prasmēm ir balstīta konkrētās metodēs, zināšanās. Šo metodoloģiju kursa laikā dalībnieki izmēģina gan kā mācību dalībnieki, gan arī analizē kā pasniedzēji.

4. Mācību plāna (nodarbības vai moduļa) izveide:

Tiek piedāvāta konkrēta struktūra, uz kā pamata veidot efektīvu mācību plānu, kas iekļauj visu posmu rūpīgu izanalizēšanu, piemērošanu un ieplānošanu. Konkrētais mācību plāns palīdz dziļāk un pamatīgāk izprast pieaugušo apmācību pamatu. Šāds vienots mācību plāns jebkurā uzņēmumā nozīmē, ka jebkurš treneris var pasniegt konkrētu moduli, jo visiem ir skaidrs vienotais standars.

2.diena 

1. Mācību satura dizains. Satura secīguma un grupēšanas principi:

 • Dažādu maņu iesaistīšana mācībās.
 • Ko mācībās atceras labāk.
 • Piemērotība.
 • Prioritātes.
 • Secība (loģiskās saites).
 • Divvirzienu komunikācija.
 • Atgriezeniskā saite.
 • Vingrinājumi, aktivitātes.

Šie principi nodrošina precīzāku un efektīvāku satura izkārtojumu un veidošanu.

2. Trenera prezentācijas prasmes – acu kontakts, stāja, pārvietošanās telpā, žesti, ārējais izskats, sejas izteiksmes, balss, intonācijas un valodas līmenis.

3. Grupas dinamika un vadīšana. Kā strādāt ar sarežģītu grupu? Kādi ir riski mācību vadīšanā? Kā ar tiem strādāt? Ko var iepriekš novērst un kā?

4. Mācību metodes. Kuras metodes ir efektīvākas konkrētam saturam un kāpēc? Kā pareizi izvēlēties un pielāgot metodes?

3.diena 

Prakse, prakse, prakse!

Dalībnieki demonstrē mājas darbu – savu izvēlēto un sagatavoto moduli (15 min prezentācija). Prezentācijas pamatā ir mācību plāns ar izvirzītu mērķi un mācību uzdevumiem. Dalībnieku uzdevums ir implementēt visas kursā iegūtās zināšanas un prasmes, un sasniegt izvirzītos uzdevumus.

Prezentētāji saņem konstruktīvu atgriezenisko saiti no pasniedzējas un citiem mācību dalībniekiem. Caur analīzi un ieteikumiem tiek uzlabots sniegums, kā arī dalībnieki mācās, vērojot un analizējot kolēģu sniegumu, gūstot jaunas idejas, papildinot zināšanas un nostiprinot savu prasmi sniegt konstruktīvu atgriezenisko saiti.

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.

Trenere: Skaidrīte Bulmeistere-Ikauniece

Profesionāla klientu servisa, iekšējo treneru un pārdošanas prasmju trenere.

Šobrīd ir AS Airbaltic Corporation servisa apmācību vadītāja, kā arī turpina darbu praktiskajā klientu servisā kā stjuarte.

Ar TRIVIUMS sadarbojas kopš 2015. gada. Vada klientu apkalpošanas un pārdošanas treniņus, konsultē klientu apkalpošanas standartu/pārdošanas rokasgrāmatu izveidē, vada kursus uzņēmumu iekšējiem treneriem un vada komunikācijas, sadarbības treniņus. Mācības vada latviešu, angļu un krievu valodā. 

Izglītība:

 • Latvijas Policijas akadēmijas bakalaura grāds jurisprudencē ar specializāciju valsts pārvalde;
 • Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas bakalaura grāds pedagoģijā;
 • IATA (International Air Transport Association) kursi “Advanced Train The Trainer”.

Profesionālā attīstība:

 • AS “Air Baltic Corporation” servisa apmācību vadītāja, servisa un pārdošanas instruktore un vecākā stjuarte.

Pieteikties

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistošie tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
7.marts, 2024 (ceturtdien)
Efektīva vadītāja ABC
TRIVIUMS
Kursā par to, kā uzņēmuma/struktūrvienības vadītājam efektīvi vadīt darbiniekus: skaidrot uzņēmuma mērķus un norises, dot darba uzdevumus un kontrolēt izpildi, motivēt darbiniekus, sniegt atbalstu ikdienā un veicināt sadarbību. Un arī par to, kādi ir vadītājam pieejamie resursi un kā tos izmantot, lai mazinātu spriedzi sarežģītās situācijās; kā iedvesmot un veicināt darbinieku proaktivitāti.
12 stundas
450.00 +PVN
Klātienē
7.marts, 2024 (ceturtdien)
Izaugsmes grupa vadītājiem. 6 nodarbību cikls
TRIVIUMS
Vadītājs bieži savos izaicinājumos ir viens. Dažādu iemeslu dēļ var nebūt iespējams ar citiem pārrunāt ar vadītāja pienākumiem un atbildību saistītās situācijas, saņemt atgriezenisko saiti, iedrošinājumu vai citu skatupunktu.
3 stundas
1,200.00 +PVN
Tiešsaistē
24.aprīlis, 2024 (trešdien)
Agile pieeja procesu vadībā. Saprast + Izmantot
TRIVIUMS
Kas patiesībā ir Agile? Vai tā ir teorija, filozofija vai praktiska metode, kas dod reālus uzlabojumus? Kad un kā to pielietot? Vai tā der ikvienam uzņēmumam un organizācijai? Vai tās ieviešanā pastāv riski un kādi tie ir?Aicinām gūt atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem, apmeklējot kursu “Agile pieeja procesu vadībā”!
6 stundas
295.00 +PVN
Klātienē
14.maijs, 2024 (otrdien)
Kompetenču pieeja personāla vadībā. Kompetenču intervija
TRIVIUMS
Mūsdienu personāla vadībā arvien plašāk tiek izmantota kompetenču pieeja. Pretstatā tradicionālajai, uz darba saturu un amata aprakstiem balstītai pieejai, tā uzmanības centrā izvirza darbinieka prasmes un īpašības, kas nodrošina izcilu darba izpildi.
6 stundas
250.00 +PVN

Individuālās konsultācijas

Funkciju audits
FORCEO
Organizācijas funkciju audits ir komplekss un uz ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process, kura ietvaros uzņēmuma īpašnieki, padome vai valde iegūst strukturētas atbildes uz ...
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
FORCEO
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
Kā vadīt biznesu digitālajā laikmetā?
Komercizglītības centrs | KIC
Konsultācijas par digitālo transformāciju un biznesa pielāgošanu, stratēģija, digitālais mārketings, pārdošana, procesu digitalizācija, datu drošība u.c.
Vides pārvaldības standarts ISO 14001
Leilands un Putnis
Uzzini, kā izveidot un ieviest vides pārvaldības sistēmu organizācijā, kas nodrošina tās darbības atbilstību likumdošanas prasībām, un liecina par organizācijas spēju pielāgoties mūsdienu vides aizsardzības tendencēm.
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Leilands un Putnis
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?