triviums-apmaciba-kursi-trainthetrainer-macibas-izaugsme-attistiba
TRIVIUMS
550.00 +PVN
18 stundas
Tiešsaistē
67 282 219
TRIVIUMS
67 282 219
Treneru sagatavošana (Train the Trainer)
18 stundas
Tiešsaistē
550.00 +PVN

Viens no galvenajiem pieaugušo mācību mērķiem ir panākt uzvedības un rīcības izmaiņas. Kas motivē cilvēkus kaut ko mainīt? Kā panākt, lai cilvēki ne tikai piedalās mācībās, bet arī aktīvi domā un veido pieredzi? Kā visprecīzāk būvēt mācību saturu, atbilstoši konkrētām vajadzībām un auditorijai? Un kā to visu īstenot attālinātā vidē?

Train the Trainer kurss ir stabils, vērtīgs un vitāli nepieciešams jebkuram, kurš nodarbojas ar pieaugušo mācīšanu.  Īpaši tiem, kuri ne tikai dalās ar zināšanām, bet trenē savu kolēģu prasmes un veido attieksmi. Apmeklējot šo kursu, jūs koncentrētā veidā apgūsiet daudzveidīgas un radošas metodes, gūsiet lielāku pārliecību un paaugstināsiet savu profesionalitāti!

Mērķauditorija: Uzņēmumu iekšējie treneri (ar un bez priekšzināšanām).

Kursa mērķis: Sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas efektīvu pieaugušo mācību sagatavošanā un vadīšanā klātienē un attālināti.

Ieguvumi:

 • izpratne par galvenajiem pieaugušo mācīšanas/mācīšanās principiem;
 • apgūtas svarīgākās grupu vadīšanas prasmes;
 • konkrēta struktūra sava mācību plāna/kursa izveidei;
 • praktiskas zināšanas par mācību satura dizainēšanas pamata principiem;
 • apgūtas daudzveidīgas trenera komunikācijas stratēģijas darbā ar grupu;
 • labāka prasme strādāt ar sarežģītu grupu;
 • spēja improvizēt, lielāka pārliecība par sevi;
 • aizrautība, iedvesma un azarts!

Kursa ilgums: 6 x 3 stundas

Darba metodes: lekcijas, grupu darbi, diskusijas, situāciju analīze, praktiskie individuālie darbi un demonstrācijas, lomu spēles.

Visas mācību aktivitātes tiek analizētas no pieaugušo mācību perspektīvas. Procesa gaitā dalībnieki praktiski izmēģina metodes, teorijas un rīkus “uz savas ādas” (kā dalībnieki), un analizē visu notiekošo jau kā treneri. Tas veicina izpratni, domāšanu un pielietojumu.

Dalībnieku aktīva iesaiste ir priekšnoteikums veiksmīgai mācību norisei!

Materiāli (elektroniski):

 • trenera rokasgrāmata un darba burtnīca, kas ietver teorijas aprakstu un praktiskos uzdevumus izpratnes nostiprināšanai un praktizēšanai;
 • prezentācija;
 • papildu materiāls – “darbības vārdi” (action words), kas nodrošina pareizu mācību uzdevumu veidošanu
 • mācību plāna struktūras forma savu mācību moduļu veidošanai.

Programma:

1. sesija (3 stundas):

1. Andragoģija – pieaugušo mācīšana un mācīšanās:

 • Kā andragoģija atšķiras no pedagoģijas.
 • Kas, strādājot ar pieaugušajiem, jāievēro, lai nodrošinātu efektivitāti.
 • Kā mācās pieaugušie.
 • Atšķirība starp instruktoru un pasniedzēju.
 • Kā rosināt dalībniekus domāt, analizēt un pielietot.

2. Pieaugušo mācīšanās 4 pamatnosacījumi – gatavība, pieredze, atbildība un pielietojums. 

 • Ko tie nozīmē un kā ietekmē apmācību procesu.
 • Kā integrēt šos nosacījumus mācību procesā? Praktiski rīki.

Kopsavilkums un ieskats nākamajā nodarbībā.

2. sesija (3 stundas):

1. Zināšanas, prasmes un rīki, kas nepieciešami pasniedzējam, lai veidotu un vadītu efektīvas mācības.

2. SMART mācību uzdevumi:

 • Definēšana.
 • Nozīme efektivitātei.
 • Praktiskais pielietojums.

3. Mācību satura prezentēšana:

 • Saturs struktūra, stāstījums.
 • Ķermeņa valoda – intonācija, fons, acu kontakts.
 • Instrukcijas, noteikumu uzstādīšana klātienes un attālinātās mācībās.

Kopsavilkums un ieskats nākamajā nodarbībā.

3. sesija (3 stundas):

1. Dalībnieku vairāku maņu iesaistīšana mācību procesā:

 • Informācijas uztveres veidi – vizuāli, audiāļi, kinestētiķi.
 • PPT, izdales materiālu veidošanas noteikumi.
 • Attālināto mācību rīki – kā dalīties ar vizuālajiem materiāliem, bildēm. Ideju vizualizācija.
 • Grupu darbu organizēšana (attālinātajā vidē).

 2. Piemēru izmantošana. Kas jāņem vērā?

 • Efektīvi un ne tik efektīvi piemēri
 • Praktiski rīki kā izmantot piemērus mācību procesā. Kā iegūt dalībnieku piemērus?
 • Ieguvumi un riski. Kā tikt galā?

 3. Efektīvs kopsavilkums:

 •  Moduļa/tēmas pasniegšanas struktūra
 •  Kopsavilkumu veidi. Kas ietekmē izvēli un kāds ir mērķis?

 Mājas darbs #1. Sagatavot 5 minūšu mācību moduli par sev aktuālu tēmu:

 • Definēt SMART mācību uzdevumu
 • Nodrošināt struktūru

Mājas darbs #2. Darbs ar rokasgrāmatu, mācību metožu analīze.

Kopsavilkums un ieskats nākamajā nodarbībā.

4. sesija (3 stundas):

1. Atgriezeniskā saite par mājas darbu #2. Mācību metodes teorijā un praksē.

2. Atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana mācību procesā:

 • Kā sniegt konstruktīvu atgriezenisko saiti.
 • Kā integrēt atgriezenisko saiti dalībniekiem, lai nodrošinātu pastāvīgu cieņu.
 • Praktisks vingrinājums: SMART uzdevumu noteikšana, pārvēršana interakcijā. Analīze.
 • Atgriezeniskā saite mācību efektivitātes nodrošināšanā – lomu spēlēs, situāciju analīzē, demonstrēšanā u.c.

3. Dalībnieku mācību moduļu demonstrācija (mājas darbs #1).

 • Atgriezeniskā saite (SMART definēšana, sasniegšana, struktūra).

Kopsavilkums un ieskats nākamajā nodarbībā.

5. sesija (3 stundas):

1. Divvirzienu komunikācijas prasme – pamats interaktīvām pieaugušo mācībām:

 • Jautājumu veidi un jautājumu uzdošanas veidi. Kā veiksmīgi panākt dalībnieku iesaisti, līdzdarbošanos un līdzatbildību. Kā “nepazaudēt” dalībniekus attālinātajās mācībās?
 • Aktīvā klausīšanās. Kas ir mūsu resursi.
 • Atbilžu apstrāde un vadīšana. Ko darīt ar nevēlamām vai neērtām atbildēm.
 • Praktiskie vingrinājumi: izzinošu jautājumu veidošana, aktīvā klausīšanās un atbilžu vadīšana.

 2. Grupas dinamika:

 • Kas ietekmē grupas dinamiku.
 • Kā to vadīt un kontrolēt, strādājot attālināti.

Mājas darbs #3. Praktiska mācību moduļa sagatavošana (15 minūšu modulis), kur jādemonstrē:

 • SMART uzdevuma sasniegšana.
 • Loģiska struktūra ar kopsavilkumu.
 • Divvirzienu komunikācija dalībnieku iesaistei.
 • Dažādu rīku integrēšana dažādu maņu iesaistei un aktīvai dalībai.

Kopsavilkums un ieskats nākamajā nodarbībā.

6. sesija (3 stundas):

Prakse, prakse, prakse! Sagatavoto mācību moduļu (mājas darbs #3) demonstrācija.

Dalībnieki demonstrē sagatavotos mācību moduļus, saņem atgriezenisko saiti  no pasniedzējas un citiem mācību dalībniekiem.

Dalībnieki praktiski nostiprina savas zināšanas un prasmes par kursa tēmām, kā arī motivēti visas iegūtās zināšanas izmantot, lai analizētu un vērtētu kolēģu sniegumu.

Kopsavilkums un galvenās atziņas par kursu.

Tiešsaistes seminārs notiks Zoom platformā. Nodrošiniet datoru ar labu interneta pieslēgumu, kameru, austiņām un mikrofonu. Tiešsaistes links jums tiks nosūtīts e-pastā.

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.

Trenere: Skaidrīte Bulmeistere-Ikauniece

Profesionāla klientu servisa, iekšējo treneru un pārdošanas prasmju trenere.

Šobrīd ir AS Airbaltic Corporation servisa apmācību vadītāja, kā arī turpina darbu praktiskajā klientu servisā kā stjuarte.

Ar TRIVIUMS sadarbojas kopš 2015. gada. Vada klientu apkalpošanas un pārdošanas treniņus, konsultē klientu apkalpošanas standartu/pārdošanas rokasgrāmatu izveidē, vada kursus uzņēmumu iekšējiem treneriem un vada komunikācijas, sadarbības treniņus. Mācības vada latviešu, angļu un krievu valodā. 

Izglītība:

 • Latvijas Policijas akadēmijas bakalaura grāds jurisprudencē ar specializāciju valsts pārvalde;
 • Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas bakalaura grāds pedagoģijā;
 • IATA (International Air Transport Association) kursi “Advanced Train The Trainer”.

Profesionālā attīstība:

 • AS “Air Baltic Corporation” servisa apmācību vadītāja, servisa un pārdošanas instruktore un vecākā stjuarte.

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistošie tēmas tuvākie notikumi

Tiešsaistē
27.marts, 2023 (pirmdien)
6 būtiskas rīcības komandu vadītājiem
FranklinCovey Latvia
Palīdzi vadītājiem gūt panākumus savā lomā, attīstot prasmes, kas ir fundamentālas efektīvai komandas vadībai. Šis treniņš ir ideāli piemērots gan jaunajiem vadītājiem, kuri vēlas veikt veiksmīgu pāreju no rezultātu sasniegšanas individuālā līmenī uz efektīvu komandas vadīšanu, gan arī jau pieredzējušiem vadītājiem, kuri meklē praktiskus un pārbaudītus padomus, kā efektīvi vadīt savas komandas.
9 stundas
440.00 +PVN
Klātienē
18.maijs, 2023 (ceturtdien)
Līderības prasmju attīstības programma
TRIVIUMS
Kurss visu līmeņu vadītājiem, speciālistiem, kam nepieciešams attīstīt un nostiprināt līderības un komandas vadības kompetences.
12 stundas
420.00 +PVN
Klātienē
20.aprīlis, 2023 (ceturtdien)
Ievads ilgtspējā & ESG. Galvenie jēdzieni, koncepti, to nozīme
TRIVIUMS
Uzņēmuma laba pārvaldība, kā arī atbildība pret vidi un sabiedrību (jeb ESG) šodienas ģeopolitisko notikumu un straujo klimata pārmaiņu notikumu kontekstā ir kļuvis teju izšķirošs biznesa veiksmes faktors. Ir sācies jauns – ilgtspējīgas un atbildīgas ekonomikas – laikmets, kurā ilgtspējīga biznesa darbība nu ir būtiska konkurētspējas priekšrocība.
2 stundas
110.00 +PVN
Tiešsaistē
13.marts, 2023 (pirmdien)
Galvassāpes: mīti un patiesības
TRIVIUMS
Šķiet, ka lielākajai daļai cilvēku kaut reizi dzīvē ir sāpējusi galva. Pēc jaunākajiem Latvijas iedzīvotāju paraduma pētījuma datiem 45% cilvēku ir sūdzības par galvassāpēm dažādu iemeslu dēļ. Daļai cilvēku galvassāpes mēdz būt pat tik spēcīgas, ka īslaicīgi rada darba nespēju un kopumā ievērojami pasliktina dzīves kvalitāti. Vienas no pasaulē biežāk sastopamajām galvassāpēm ir migrēna.
1 stundas
50.00 +PVN
Klātienē
15.februāris, 2023 (trešdien)
Dizaina domāšana. JAUNUMS
TRIVIUMS
Dizaina domāšana ir ieguvusi milzīgu popularitāti pasaules veiksmīgāko uzņēmumu vidū. Google, Apple, Siemens, Lufthansa, General Eletric ir tikai daži no uzņēmumiem, kuri šo pieeju izmanto gan jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei, gan iekšējo procesu uzlabošanai.
6 stundas
295.00 +PVN
Klātienē
9.marts, 2023 (ceturtdien)
Efektīvs darbs ar klientu pa tālruni
TRIVIUMS
Klientu apkalpošana pa tālruni prasa īpašu uzmanību un empātiju, lai mēs varētu sniegt izcilu servisu, neatkarīgi no sarunas tēmas un emocionālās intensitātes – vai tā ir informatīva, klientam palīdzoša vai par klienta neizpildītajām saistībām atgādinoša. Šis kurss piedāvā dziļāk izpētīt uz klientu orientētu servisu, fokusējoties uz telekomunikācijas specifiku.
6 stundas
210.00 +PVN

Individuālās konsultācijas

Pieteikšanās līdz: 30. septembra, 2023
Funkciju audits
FORCEO
Organizācijas funkciju audits ir komplekss un uz ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process, kura ietvaros uzņēmuma īpašnieki, padome vai valde iegūst strukturētas atbildes uz ...
Pieteikšanās līdz: 29. decembra, 2022
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
FORCEO
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Pieteikšanās līdz: 26. februāra, 2021
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Komercizglītības centrs (KIC)
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
Pieteikšanās līdz: 31. marta, 2021
Kā vadīt biznesu digitālajā laikmetā?
Komercizglītības centrs (KIC)
Konsultācijas par digitālo transformāciju un biznesa pielāgošanu, stratēģija, digitālais mārketings, pārdošana, procesu digitalizācija, datu drošība u.c.
Pieteikšanās līdz: 30. decembra, 2023
Vides pārvaldības standarts ISO 14001
Leilands un Putnis
Uzzini, kā izveidot un ieviest vides pārvaldības sistēmu organizācijā, kas nodrošina tās darbības atbilstību likumdošanas prasībām, un liecina par organizācijas spēju pielāgoties mūsdienu vides aizsardzības tendencēm.
Pieteikšanās līdz: 10. februāra, 2023
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Leilands un Putnis
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?