Olgabiz
TRIVIUMS
250.00 +PVN
6 stundas
Klātienē
67 282 219
TRIVIUMS
67 282 219
Kompetenču pieeja personāla vadībā. Kompetenču intervija
6 stundas
Klātienē
250.00 +PVN

Kas īsti ir kompetences, vai un kā tās atšķiras no zināšanām un prasmēm? Kā šī pieeja izpaužas praksē un ko tas nozīmē uzņēmuma personāla vadībai? Kā padarīt mūsu darbinieku atlases un vadības procesu strukturētāku, jēgpilnāku un darbinieku sniegumu izcilāku?

Aicinām apmeklēt praktisku kursu personāla vadītājiem un speciālistiem, kuri atbildīgi par personāla atlases un attīstības procesu uzņēmumā!

Kursa gaitā runāsim par:

kompetenču pieejas iespējām šodienas personāla atlasē, attīstībā un darba izpildes vadībā;
efektīva kompetenču modeļa veidošanas pamatprincipiem;
praktiskiem rīkiem kompetenču intervijas vadīšanā un novērtēšanā.
Kursa autore un trenere Olga Dzene dalīsies ar informāciju par jaunākajām pasaules tendencēm, kā arī piemēriem no Latvijas un pasaules prakses.

Kursa mērķis: sniegt dalībniekiem praktiskas zināšanas par kompetenču pieejas izmantošanu personāla vadībā.

Ieguvumi: 

izpratne par kompetenču pieejas būtību un pamatprincipiem;
zināšanas par kompetenču pieejas iespējām;
praktiskas pieejas un rīki;
vērtīga pieredzes apmaiņa.
Darba metode: uz piemēriem balstītas lekcijas, diskusijas, praktisku rīku demonstrācija.

Ilgums: 1 diena, 6 stundas.

Mērķauditorija: personāla vadītāji un speciālisti, kuri atbild par personāla atlasi un attīstību uzņēmumā.

Programma: 

1. Kompetenču būtība. Kas tas ir? Tehniskās un uzvedības kompetences.

2. Efektīvs kompetenču modelis

 • Pasaules prakse.
 • Kas nosaka efektivitāti?
 • Kā izveidot kompetenču modeli?

3. Kompetenču pieeja organizācijā

 • Ietekme uz rezultātu.
 • Saistība ar uzņēmuma stratēģiju un vērtībām.
 • Personāla atlase.
 • Personāla attīstība.
 • Darba izpildes vadībā.

4. Kompetenču novērtēšana

 • Novērtēšanas metodes.
 • Kā pārbaudīt objektivitāti?
 • Praktiski piemēri un vingrinājumi.

5. Kompetenču intervija

 • Intervijas metodoloģija.
 • Plusi un mīnusi.
 • Jautājumu uzdošanas tehnikas.
 • Kompetenču intervijas demo.
 • Praktiskie vingrinājumi.
 • Intervijas analīze.

Norises vieta: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13-12, 4. stāvs, Rīga.

Dalības maksā ir iekļauti izdales materiāli, kafijas pauzes un pusdienas.

Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām.

Trenere: Olga Dzene

Līderības attīstības eksperte, konsultante un trenere ar 20 gadu pieredzi personāla un organizāciju vadības jomās.

Vada mācības biznesa vadības, līderības attīstības, komunikācijas, sadarbības, personības attīstības un personāla vadības jomās.

Kā sertificēts un aktīvi praktizējošs koučs ar 10 gadu pieredzi strādā ar dažāda līmeņa vadītājiem biznesa un valsts pārvaldes organizācijās.

Konsultē kompetenču modeļa izveidē, ieviešanā, darbinieku atlases un novērtēšanas procesos, attīstības vajadzību diagnostikas, attīstības plānošanas un darba izpildes vadības jomās, personāla attīstības sistēmu izveidē, atbalsta vīzijas, misijas un vērtību izstrādē un ieviešanā.

Veic kompetenču novērtēšanu, izmantojot 360 grādu metodi, līderības attīstības centru, SHL vai Cut-e testus.

Izglītība:

Studē Biznesa vadību doktorantūrā RISEBA;
Maģistra grāds organizāciju psiholoģijā, Latvijas Universitāte;
Baltic Coaching Centre un Rīgas Koučinga skolas sertifikāti individuālajā un komandas koučingā (akreditēti Starptautiskajā Koučinga federācijā – ICF).
Profesionālā pieredze:

Latvijas Koučinga federācijas (ICF Latvija) valdes locekle;
SIA “Fontes Executive Search” vecākā konsultante un valdes locekle;
Latvijas Organizāciju psiholoģijas biedrības valdes locekle;
AS “BTA” personāla departamenta direktore.

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistošie tēmas tuvākie notikumi

Individuālās konsultācijas

Funkciju audits
FORCEO
Organizācijas funkciju audits ir komplekss un uz ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process, kura ietvaros uzņēmuma īpašnieki, padome vai valde iegūst strukturētas atbildes uz ...
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
FORCEO
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
Kā vadīt biznesu digitālajā laikmetā?
Komercizglītības centrs | KIC
Konsultācijas par digitālo transformāciju un biznesa pielāgošanu, stratēģija, digitālais mārketings, pārdošana, procesu digitalizācija, datu drošība u.c.
Vides pārvaldības standarts ISO 14001
Leilands un Putnis
Uzzini, kā izveidot un ieviest vides pārvaldības sistēmu organizācijā, kas nodrošina tās darbības atbilstību likumdošanas prasībām, un liecina par organizācijas spēju pielāgoties mūsdienu vides aizsardzības tendencēm.
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Leilands un Putnis
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?