Olgabiz
Triviums
TRIVIUMS
250.00 +PVN
6 stundas
Klātienē
67 282 219
TRIVIUMS
67 282 219
Kompetenču pieeja personāla vadībā. Kompetenču intervija
6 stundas
Klātienē
250.00 +PVN

Kas īsti ir kompetences, vai un kā tās atšķiras no zināšanām un prasmēm? Kā šī pieeja izpaužas praksē un ko tas nozīmē uzņēmuma personāla vadībai? Kā padarīt mūsu darbinieku atlases un vadības procesu strukturētāku, jēgpilnāku un darbinieku sniegumu izcilāku? Aicinām apmeklēt praktisku kursu personāla vadītājiem un speciālistiem, kuri atbildīgi par personāla atlases un attīstības procesu uzņēmumā! Kursa gaitā runāsim par: kompetenču pieejas iespējām šodienas personāla atlasē, attīstībā un darba izpildes vadībā; efektīva kompetenču modeļa veidošanas pamatprincipiem; praktiskiem rīkiem kompetenču intervijas vadīšanā un novērtēšanā. Kursa autore un trenere Olga Dzene dalīsies ar informāciju par jaunākajām pasaules tendencēm, kā arī piemēriem no Latvijas un pasaules prakses. Kursa mērķis: sniegt dalībniekiem praktiskas zināšanas par kompetenču pieejas izmantošanu personāla vadībā. Ieguvumi:  izpratne par kompetenču pieejas būtību un pamatprincipiem; zināšanas par kompetenču pieejas iespējām; praktiskas pieejas un rīki; vērtīga pieredzes apmaiņa. Darba metode: uz piemēriem balstītas lekcijas, diskusijas, praktisku rīku demonstrācija. Ilgums: 1 diena, 6 stundas. Mērķauditorija: personāla vadītāji un speciālisti, kuri atbild par personāla atlasi un attīstību uzņēmumā. Programma:  1. Kompetenču būtība. Kas tas ir? Tehniskās un uzvedības kompetences. 2. Efektīvs kompetenču modelis

 • Pasaules prakse.
 • Kas nosaka efektivitāti?
 • Kā izveidot kompetenču modeli?

3. Kompetenču pieeja organizācijā

 • Ietekme uz rezultātu.
 • Saistība ar uzņēmuma stratēģiju un vērtībām.
 • Personāla atlase.
 • Personāla attīstība.
 • Darba izpildes vadībā.

4. Kompetenču novērtēšana

 • Novērtēšanas metodes.
 • Kā pārbaudīt objektivitāti?
 • Praktiski piemēri un vingrinājumi.

5. Kompetenču intervija

 • Intervijas metodoloģija.
 • Plusi un mīnusi.
 • Jautājumu uzdošanas tehnikas.
 • Kompetenču intervijas demo.
 • Praktiskie vingrinājumi.
 • Intervijas analīze.

Norises vieta: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13-12, 4. stāvs, Rīga. Dalības maksā ir iekļauti izdales materiāli, kafijas pauzes un pusdienas. Realizējot korporatīvi, programmu var pieskaņot uzņēmuma specifikai un vajadzībām. Trenere: Olga Dzene Līderības attīstības eksperte, konsultante un trenere ar 20 gadu pieredzi personāla un organizāciju vadības jomās. Vada mācības biznesa vadības, līderības attīstības, komunikācijas, sadarbības, personības attīstības un personāla vadības jomās. Kā sertificēts un aktīvi praktizējošs koučs ar 10 gadu pieredzi strādā ar dažāda līmeņa vadītājiem biznesa un valsts pārvaldes organizācijās. Konsultē kompetenču modeļa izveidē, ieviešanā, darbinieku atlases un novērtēšanas procesos, attīstības vajadzību diagnostikas, attīstības plānošanas un darba izpildes vadības jomās, personāla attīstības sistēmu izveidē, atbalsta vīzijas, misijas un vērtību izstrādē un ieviešanā. Veic kompetenču novērtēšanu, izmantojot 360 grādu metodi, līderības attīstības centru, SHL vai Cut-e testus. Izglītība: Studē Biznesa vadību doktorantūrā RISEBA; Maģistra grāds organizāciju psiholoģijā, Latvijas Universitāte; Baltic Coaching Centre un Rīgas Koučinga skolas sertifikāti individuālajā un komandas koučingā (akreditēti Starptautiskajā Koučinga federācijā – ICF). Profesionālā pieredze: Latvijas Koučinga federācijas (ICF Latvija) valdes locekle; SIA “Fontes Executive Search” vecākā konsultante un valdes locekle; Latvijas Organizāciju psiholoģijas biedrības valdes locekle; AS “BTA” personāla departamenta direktore.

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistītās tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
23.maijs, 2024 (ceturtdien)
Dažādības vadība | Iekļaujoša vide komandā un organizācijā
Komercizglītības centrs | KIC
Šobrīd darba vidē komandās satiekas atšķirīgu vecumposmu, tautību, uztveres veidu un dzīves pieredzes cilvēki, katram no viņiem ir savs privātās dzīves un profesionālā darba cikls, katram ir savas fizisko spēju robežas, ieradumi, pārliecības un vajadzības.
8 stundas
300.00 +PVN
Klātienē
24.maijs, 2024 (piektdien)
Publiskā komunikācija | Kā būt efektīvam, pārliecinošam un dabiskam
Komercizglītības centrs | KIC
Kā savas idejas un ziņu ietērpt pārliecinošās detaļās, lai ne tikai ieinteresētu, pārliecinātu un aizrautu citus ar savu prezentāciju, bet arī sasniegtu savas runas mērķi biznesā un dzīvē. To apgūsiet treniņā pie ekspertes, kura konsultējusi ne tikai lielu daļu Latvijas uzņēmumu vadītāju, bet arī augsta ranga politiskas personas.
16 stundas
599.00 +PVN
Klātienē
5.jūnijs, 2024 (trešdien)
Efektīva struktūrvienības vadīšana
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt par efektīvu vadītāju? Būtiskākie vadītāja pašefektivitātes rīki no laika plānošanas līdz LEAN, pārmaiņu vadībai un motivācijai. Svarīgākais, kas nepieciešams nodaļu, struktūrvienību vadītājiem.
32 stundas
1,150.00 +PVN
Klātienē
11.jūnijs, 2024 (otrdien)
Rakstiskā komunikācija | praktiskie padomi un rīki
Komercizglītības centrs | KIC
Arvien lielāku nozīmi gan lietišķajā vidē, gan personiskajā komunikācijā iegūst saziņa rakstiskā formā – vēstulēs, e-pastu sarakstē, arī dažādās saziņas platformās un sociālajos tīklos. Pieprasīta kļūst prasme uzrakstīt labu tekstu un novērtēt valodas kultūru. Abreviatūru, emocijzīmju un copy-paste laikā labā valodā uzrakstīts teksts piesaista uzmanību un rada cieņu pret rakstītāju.
8 stundas
275.00 +PVN
Klātienē
18.septembris, 2024 (trešdien)
Biznesa simulācija Decision Base
Komercizglītības centrs | KIC
DecisionBase™ biznesa simulācija palīdzēs komandai dziļāk izprast uzņēmumu biznesa būtību, operatīvo vadīšanu, konkurētspējas veidošanu un resursu ierobežojumus, t.i., faktorus, kas ietekmē uzņēmumu vadītāju biznesa lēmumus.
16 stundas
549.00 +PVN
Klātienē
30.oktobris, 2024 (trešdien)
Cilvēkfaktora pārvaldība ar Structogram®
Komercizglītības centrs | KIC
Uzņēmumam vislielākā vērtība ir cilvēki, un pārzinot cilvēku uztveri un domāšanas veidu, kas savukārt formē to rīcību, mēs varam paredzēt darba rezultātus un zināt, kurš ir spējīgs izpildīt noteiktus uzdevumus un kur šajā ziņā ir ierobežojumi.
16 stundas
599.00 +PVN