KIC.LV-Facebook-Event-Cover-lielas-programmas-27
Komercizglītības centrs | KIC
1,900.00 +PVN
54 stundas
Klātienē
+371 67 24 05 62
Komercizglītības centrs | KIC
+371 67 24 05 62
Vadītāju programma: Produktīva Pakalpojumu Vadīšana
54 stundas
Klātienē
1,900.00 +PVN

Pasaules un Latvijas ekspertu praksē balstīta mācību programma pakalpojumu jomas uzņēmumu dažāda līmeņa vadītājiem. 7 dienu efektivitātes mācības klientu apkalpošanas un uzņēmuma pakalpojumu procesa uzlabošanai. SIX Sigma DMAIC metodikā balstīti rīki ikdienas problēmu risināšanai un pakalpojumu uzlabošanai.

  • Iegūstiet algoritmu problēmu risināšanai
  • Risiniet sava uzņēmuma izaicinājumus un apgūstiet efektivitātes principus
  • No problēmu definēšanas līdz uzlabojumu ieviešanai 7 dienās!

PROGRAMMA:
1# diena: Produktīvas pakalpojuma kultūras pamatnosacījumi
2# diena: Problēmas definēšana (DEFINE). Uzlabojumu projektu pamatsoļi
3# diena: Informācijas un datu vākšana pamatotu lēmumu pieņemšanai (MEASURE)
4# diena: Datu analīze (ANALYSE)
5# diena: Uzlabojumu ieviešana (IMPROVE)
6# diena: Ieviesto uzlabojumu uzraudzība un kontrole (CONTROL)
7# diena: Nepārtrauktu uzlabojumu kultūras veidošana un uzturēšana. Dalībnieku projektu prezentācijas

KAM PIEMĒROTAS MĀCĪBAS?
Pakalpojumu/ servisa jomas uzņēmumu dažādu līmeņu vadītāji, kuru mērķis ir veicināt uzņēmuma produktivitātes un efektivitātes paaugstināšanu.
Visi, kurus interesē:

produktivitātes paaugstināšana un efektivitāte,
procesu pilnveide,
LEAN metožu pielietojums un
nepārtrauktu uzlabojumu kultūras veidošana un nostiprināšana.

Dalības maksai pieejams ERAF līdzfinansējums 30-70 % apjomā.

Informēt par plānoto datumu

Notikums tiek drīzumā plānots. Ja vēlaties, lai mēs informējam par plānoto norises datumu, atsūtiet savus kontaktus.

Vārds*
Tālrunis*
E-pasts*
Komentāri

Saistošie tēmas tuvākie notikumi

Klātienē
14.decembris, 2023 (ceturtdien)
Noliktavas procesi un to optimizācija
Komercizglītības centrs | KIC
No gudras procesu organizēšanas noliktavā līdz darbības izcilības kritērijiem, LEAN, darbinieku iesaistei un inovācijām piegādes ķēdē ar mērķi palielināt uzņēmuma efektivitāti, samazinot izmaksas un laika patēriņu.
16 stundas
499.00 +PVN
Klātienē
6.marts, 2024 (trešdien)
Projektu vadības pamati
TRIVIUMS
Lai kas ir rakstīts jūsu amata nosaukumā un aprakstā, jūsu darba ikdiena ticamāk saistīta ar dažādu projektu vadību. Neatkarīgi no veicamo darbu apjoma un specifikas, tie visi ir projekti ar līdzīgu struktūru un iekšējo loģiku. Iegūstiet pamatzināšanas, praktiskus rīkus un metodes efektīvai ikdienas projektu vadībai dažādos uzņēmumos.
6 stundas
250.00 +PVN

Individuālās konsultācijas

Funkciju audits
FORCEO
Organizācijas funkciju audits ir komplekss un uz ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process, kura ietvaros uzņēmuma īpašnieki, padome vai valde iegūst strukturētas atbildes uz ...
Stratēģiskās plānošanas moderēšana
FORCEO
Stratēģiskā plānošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz vienošanos par uzņēmumā sasniedzamajiem mērķiem. It kā vienkārši, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādam darbam ir būtiskas nianses un ir reizes, kad ir vērts veikt pirmssagatavošanos un ...
Kā vadīt savas un citu emocijas?
Komercizglītības centrs | KIC
Kā būt empātiskam un kā rīkoties emocionāli pārsātinātās situācijās. Praktisko psihoterapeitu un vadības konsultantu supervīzijas, lai treneru savu reakciju, uztveri un paradumus komunikācija ar grūtajiem klientiem, kolēģiem, ģimeni un sevi.
Kā vadīt biznesu digitālajā laikmetā?
Komercizglītības centrs | KIC
Konsultācijas par digitālo transformāciju un biznesa pielāgošanu, stratēģija, digitālais mārketings, pārdošana, procesu digitalizācija, datu drošība u.c.
Vides pārvaldības standarts ISO 14001
Leilands un Putnis
Uzzini, kā izveidot un ieviest vides pārvaldības sistēmu organizācijā, kas nodrošina tās darbības atbilstību likumdošanas prasībām, un liecina par organizācijas spēju pielāgoties mūsdienu vides aizsardzības tendencēm.
Kvalitātes vadība un tās ieviešana
Leilands un Putnis
Kā ieviest un uzturēt piemērotākos kvalitātes vadības risinājumus atbilstoši organizācijas darbības jomai, vajadzībām un iespējām?